м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Публікації здобувачів вищої освіти

Публікації здобувачів вищої освіти

Здобувачі вищої освіти кафедри публічного управління, адміністрування та права беруть активну участь у наукових конференціях. У матеріалах конференцій розміщено тези, науковими керівниками яких виступили НПП кафедри.

2021

Скляров Р. В., Мальчев Б. Р. Корпоративний маркетинг сучасної єпохи. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2021 р.)] / відп. ред. О.М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк – Луцьк, 2021. С. 106-108.

Лупандіна, Г. Кадрове управління в системі організації. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (31 березня 2021 р.)] – Полтава, 2021 С. 112-114.

Крись, А. Ефективне управління персоналом – візитівка успішного менеджера. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (31 березня 2021 р.)] – Полтава, 2021 С. 96-97.

Мальчев, Б. Роль комунікативного менеджменту у формуванні сучасного вигляду управління та адіміністрування організаціями. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (31 березня 2021 р.)] – Полтава, 2021 С. 120-122.

Налбат, О. Соціальне партнерство в Україні: особливості становлення і перспективи розвитку. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (31 березня 2021 р.)] – Полтава, 2021 С. 143-145.

Солонцов, О. Кадрова політика організації. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (31 березня 2021 р.)] – Полтава, 2021 С. 184-185.

Танасова, Н. Типи організаційної культури кадрового менеджменту. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (31 березня 2021 р.)] – Полтава, 2021 С. 198-201.

Ткаченко, М. Менеджмент в процесі розвитку та руху персоналу. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (31 березня 2021 р.)] – Полтава, 2021 С. 206-208.

Крись А. Сутність та концепція державної кадрової політики. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів та студентів ТДАТУ, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (2021 р.)] – Мелітополь, 2021 С. 29.

Крись А. Поява публічного управління: крок до майбутнього. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів та студентів ТДАТУ, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (2021 р.)] – Мелітополь, 2021 С. 30-31.

Лупандіна Г. Роль децентралізації в розвитку системи органів місцевого самоврядування. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів та студентів ТДАТУ, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (2021 р.)] – Мелітополь, 2021 С. 32-33.

Мальчев Б. Демократичні інститути влади як фактор успішного становлення і розвитку держави в сучасну епоху. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів та студентів ТДАТУ, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (2021 р.)] – Мелітополь, 2021 С. 34-36.

Солонцов О. Політика організації в кадровій сфері. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів та студентів ТДАТУ, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (2021 р.)] – Мелітополь, 2021 С. 37-38.

Танасова Н. Законність та прозорість у діяльності органів місцевого самоврядування. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів та студентів ТДАТУ, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (2021 р.)] – Мелітополь, 2021 С. 39-40.

Ткаченко М. Муніципальна реформа в Україні. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів та студентів ТДАТУ, [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (2021 р.)] – Мелітополь, 2021 С. 41.

Кравець З. Правовий аналіз бюджетоутворення в Україні. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 36-37.

Плясецька Т.Є., Ортіна Г.В. Державна політика розвитку інформаційного суспільство. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 70-72.

Буряк Д.В., Ортіна Г.В. Система публічної влади як інститут розвитку державного управління. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 73-76.

Майоров В.О., Ортіна Г.В. Концепція соціального розвитку як основа публічного управління та адміністрування. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 77-81.

Коноплянко Д.Ю. Державне регулювання фінансово-економічної діяльності бюджетних установ. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 90-92.

Кізей Тетяна. Державне регулювання управління освітою в умовах децентралізації. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 93-94.

Ткаченко М.Р. Формування іміджу керівника, управління PR. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 101-102.

Крись А.О. Аспекти ділового етикету при організації ділових зустрічей. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 103-105.

Танасова Н.С. Комунікативна діяльність в управлінській сфері керівництва. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 106-108.

Солонцов О.С. Пубілчна комунікація в органах влади. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 109-111.

Налбат О.Ю. Використання корпоративного міджу у зв ’язках з громадськістю. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 112-114.

Лупандіна Г.М. Жінка в політиці. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 115-117.

Юрійчук Дар’я. Організаційна культура управління. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 118-121.

Садова Валерія. Проблематика та шляхи вирішення у сфері надання послуг у залізничній галузі. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 122-123.

Кондрашов О.В. Соціально відповідальне суспільство як чинник ефективного функціонування держави. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 124-126.

Вороніна Ю.Є., Литвиненко Ю.О. Механізми управління конфліктами в громадянському суспільстві. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 141-143.

Силечник Марія. Безробіття та шляхи виходу з соціальної кризи в Україні. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 147-150.

Чурсін М.О. Міжнародний досвід розвитку соціальної відповідальності. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 151-153.

Щебет А. Міжнародний досвід становлення соціально-відповідального суспільства. Соціально-відповідальне суспільство: досвід Норвегії. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 154-155.

Ковтун Ю.А. Формування та реалізація молодіжної політики на рівні територіальної громади. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 163-164.

Хрустальова Ю.І. Феномен глобалізації та її вплив на державне управління. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 165-169.

Ковтун Ю.А. Створення молодіжної ради як результат взаємодії органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 170-171.

Мальчев Б.Р. Суть глобалізаційних процесів та їх вплив на становлення соціально відповідального суспільства. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 175-177.

Островерхов В. Соціальна відповідальність, як компонент сталого розвитку. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 183-185.

Стамінов К. Адміністративні послуги як чинник становлення і розвитку діджиталізованого суспільства. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 186-187.

Богославський Д. Організація культурної діяльності міста Мелітополь як чинник стратегії розвитку територій. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 188-191.

Ковтун А.А. Сучасний стан інституту старости на прикладі Чернігівської селищної територіальної громади Бердянського району Запорізької області. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 202-204.

Фурда Н. Соціальна відповідальність бізнесу. Соціально-відповідальне суспільство: реалії, виклики, перспективи: [матеріали всеукр. наук. конф. (14 травня 2021 р.)] – Мелітополь, 2021. С. 209-211.

Жечева А. Особливості антикризового управління підприємством у сучасних умовах [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (31 березня 2021 р.)] – Полтава, 2021 С. 464-466.

Стоянчева Н. Актуальні аспекти організації оподаткування та обліку суб’єктів малого підприємства [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (31 березня 2021 р.)] – Полтава, 2021 С. 358-360.

Марченко К. Облік ПДВ для сільгоспвиробників у 2021 році. [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (31 березня 2021 р.)] – Полтава, 2021 С.334-336.

Крись А. Шляхи подолання проблем місцевого самоврядування в Україні. Матеріали V Всеукраїнської студентської науково – практичної конференції. (22 квітня 2021р) – Київ, 2021С. 153-154.

Танасова Н. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного менеджменту та публічного адміністрування в Україні. Матеріали V Всеукраїнської студентської науково – практичної конференції .(22 квітня 2021р) – Київ, 2021С. 271-273.

2020

Любинський О., Застрожнікова І. В. Використання соціальної інженерії в публічному управлінні. Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття (17 жовтня 2020 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. C. 48-49.

Солонцов О. С. Вища освіта як сфера публічного адміністрування. Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття (17 жовтня 2020 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. C. 30-32.

Самофалов Д., Застрожнікова І. В. Реформи державного управління, як глобальне регулювання. Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття (17 жовтня 2020 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. C. 58-60.

Силечник М. Безробіття як основна державна проблема розвитку країни. Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття (17 жовтня 2020 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. C. 66-69.

Силечник М. Правосвідомість як форма суспільної свідомості. Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття (17 жовтня 2020 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. C. 174-176.

Балан К. Є. Показники спроможності утворених ОТГ. Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття (17 жовтня 2020 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 124-125.

Островерхов В. Плотніченко С. Організаційна культура. Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття (17 жовтня 2020 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 132-135.

Островерхов В. Актуальні проблеми впровадження децентралізації та адміністративно-територіальної реформ. Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття (17 жовтня 2020 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 156-159.

Гордій О., Єфіменко Л. М. Правове регулювання в сфері управління зайнятістю населення. Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття (17 жовтня 2020 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 186-188.

Мальчев Б. Актуальні проблеми екологічного управління промисловими підприємствами в Україні. Прагматизм у підготовці майбутніх підприємців: матеріали ІІІ науково-практичної конференції. – Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Мелітополь. – 2021. С. 38-42.

2019

Козир А. Р. Фермерство в Україні: історичні передумови, перспективи, державна підтримка : дис. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (18-22 листопада 2019 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 13-14.

Крись А. Розвиток освітньої системи в умовах децентралізації : дис. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (18-22 листопада 2019 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 16-18.

Крись А. О. Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (18-22 листопада 2019 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 171.

Лупандіна Г. М., Вороніна Ю. Є. Сутність державного управління гуманітарною сферою в Україні. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (18-22 листопада 2019 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 19-20.

Любинський О. О. Кадрова політика державної служби України. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (18-22 листопада 2019 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 21-22.

Налбат О. Державне регулювання аграрного сектору економіки України. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (18-22 листопада 2019 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 22-23.

Самофалов Д. В. Інноваційно-інвестиційна політика країн, що розвиваються. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (18-22 листопада 2019 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 25-26.

Самофалов Д. В. Концепція державного регулювання вищої освіти: сучасний аспект. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (18-22 листопада 2019 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 26-27.

Саржан А. С. Мораль як основа розвитку сучасного підприємництва. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (18-22 листопада 2019 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 28-29.

Саржан А. С. Державне регулювання розвитку дошкільної освіти в ОТГ. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (18-22 листопада 2019 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 30-31.

Танасова Н. С., Вороніна Ю. Є. Механізми державного управління сфери охорони здоров’я. Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (18-22 листопада 2019 року). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 36-38.

Саржан А. С. Формування світоглядних цінностей креативних підприємців як першочергове завдання державної політики в глобалізованому світі. Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 86-88.

Самофалов Д. В. Правові аспекти реорганізацій закладів освіти на прикладі приазовської селищної ради. Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 353-355.

Самофалов Д. В. Реформування освітньої галузі в умовах децентралізації на прикладі Приазовської ОТГ : дис. Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 253-254.

Гармаш А. Р. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої самоврядування. Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 140-142.

Крись А. Менеджмент освітньої системи Оріхівської ОТГ. Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 201-204.

Лупандіна Г. М. Державне управління розвитку освіти в Україні. Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 206-208.

Островерхов В. А. Роль президентської вертикалі у корегуванні діяльності органів місцевого самоврядування. Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 р.). Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 228-231.

Залишити повідомлення для декана
×