м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Курсова робота

Курсова робота

Навчальними планами підготовки бакалаврів галузі знань «Публічне управління та адміністрування» передбачено курсову роботу з дисциплін “Публічне управління та адміністрування” та “Місцеве самоврядування”

Метою курсової роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань з дисциплін кафедри публічного управління та адміністрування та набуття студентами вмінь пов’язувати свої знання з практикою. Виконання курсової роботи дає змогу студенту навчитися самостійно використовувати та узагальнювати теоретичні положення та інформаційні матеріали, формулювати власні погляди стосовно невирішених проблем та обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямо­вані на розв’язання їх.

Основними етапами виконання курсової роботи є:

  1. Вибір теми та визначення завдань дослідження.
  2. Добір та вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації.
  3. Складання плану роботи.
  4. Написання та оформлення курсової роботи.
  5. Захист роботи.

Титульна сторінка

Залишити повідомлення для декана
×