м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

Кафедра публічного управління, адміністрування та права пишається активним міжнародним співробітництвом, що є одним із провідних напрямів її діяльності. Інтернаціональна співпраця дозволяє переймати міжнародний досвід у сфері публічного управління та адміністрування, вивчати та впроваджувати європейські та світові стандарти як освіти, так і навчально-методичної роботи, поєднуючи їх із здобутками у національному управлінському секторі, та має на меті підготовку фахівців з високим рівнем освіченості, обізнаності та кваліфікації.
Завдяки закордонним партнерам, студентам кафедри доступні розвинуті іноземні підприємства для стажування та проходження практики. Через різноманіття, що забезпечується міжнародним стажуванням, студенти зможуть краще оцінювати та аналізувати рішення у сфері публічного управління та адміністрування, також це є інструментом розширення кругозору, збільшення зацікавленості у плідній роботі за спеціальністю.

Викладачі та студенти кафедри протягом тривалого часу беруть участь у міжнародних конференціях та проектах, проходять стажування у різних країнах:

Викладачі кафедри публічного управління, адміністрування та права пройшли стажування у польській вищій школі Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku WSSG.

Викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права, кандидат юридичних наук Олена Нестеренко успішно пройшла міжнародне стажування на тему: «Інтернаціоналізація закладів освіти: міжнародні проєкти та партнерства», яке відбувалося у грудні 2020-лютому 2021 р. та було організоване Університетом Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC).
Програма стажування включала питання щодо існуючих типів проєктів, формулювання мети проєкту, мова проектної заявки, розглядалися існуючі джерела пошуку інформації та портали пошуку партнерів, гармонограма проєкту, бюджет проєкту, шляхи розвитку та активізації грантової діяльності та інше.

З 2017 року професор кафедри Олексенко Роман Іванович активно співпрацює з Університетом спорту (місто Каунас, Литва) та Маріямпольською колегією (місто Маріямполь, Литва).

У 2018 та 2020 роках він увійшов до складу організаційного комітету INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS – 2020.

Протягом 4-31 січня 2020 року старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права Єфіменко Людмила Миколаївна проходила стажування у Інституті аграрного розвитку у Центральній та Східній Європі (IAMO).

IAMО – це агроекономічний інститут з міжнародним спрямуванням, що займається фундаментальними та прикладними дослідженнями. Його наукові сфери включають аналіз рамкових умов та варіантів домовленостей щодо аграрної політики, ринків сільськогосподарської та продовольчої сфери, а також розвитку підприємств та структур у сільській місцевості.

Стажування проходило за стипендіальної програмою Лейбницького наукового центру «Eastern Europe – Global Area» під керівництвом професора Владислава Валентинова, який, до речі, є випускником нашого університету та експертом у сфері соціальної відповідальності.

Тема дослідження була присвячена проблемам легітимності агрохолдингів в Україні. Багато українських агрохолдингів залучено до діяльності у сфері корпоративної соціальної відповідальності, але незважаючи на це, ця діяльність носить досить суперечливий характер. Єфіменко Л.М. вивчала дану ситуацію з точки зору бізнес-етики. Протягом стажування порівнювався український та німецький досвід у вивчені даного питання.

Крім того, відвідано Університет прикладних наук Анхальт, який вже три роки є надійним партером Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Студенти нашого університету мають змогу отримувати паралельну освіту за програмою Подвійного диплому за умову гарного навчання у ТДАТУ та знання німецької мови. В ході цього візиту досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці, обговорено нові можливості, які сприятимуть поглибленню зв’язків між нашими університетами.

Студент магістратури групи МБ2 Самофалов Дмитро напрямку публічного управління та адміністрування пройшов практику у Німеччині та набуває міжнародний досвід з розроблення та реалізації заходів щодо адаптації зарубіжних практик діяльності установ.

Викладачі кафедри публічного управління, адміністрування та права, успішно пройшла Міжнародне онлайн-стажування «Університет 4.0. Цифрова трансформація університетів». Республіка Білорусь, м. Мінськ з 7 по 23 квітня 2021 року.

Студент 3 курсу Островерхов Владислав проходить стажування на посаді адміністратора готельного комплексу та набуває міжнародний досвід з розроблення та реалізації заходів щодо адаптації зарубіжних практик діяльності установ.

Викладачі запроваджують актуальні досягнення науки у рамках своїх дисциплін завдяки міжнародним стажуванням та участі у міжнародних конференціях: Вища школа господарча в Пшворську, Польща – Ортіна Г.В., Вороніна Ю.Є., Єфіменко Л.М., Маріямпольська колегія, Литва – Олексенко Р.І., Лейбніц Інститут аграрного розвитку у Німеччині (IAMO) – Єфіменко Л.М.

У травні 2020 викладачами кафедри публічного управління, адміністрування та права спільно із колегою із
Маріямпольської колегії (Литва) було проведено Семінар “Перспективи розвитку галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”: зарубіжний досвід” (Запис у розділі новин).

Також у межах співпраці із Маріямпольською колегією проходять он-лайн лекції у рамках дисципліни “Менеджмент публічних установ та організацій” (Запис у розділі новин).

У межах наукових досліджень викладача кафедри Єфіменко Л.М. із Лейбніц Інститутом аграрного розвитку у Німеччині (IAMO) було розроблено та впроваджено курс “Інноваційний менеджмент в публічній сфері” (англійською мовою).

У межах співпраці з Вищою школою господарчою у Пшворську, Польща викладачі кафедри приймали участь у стажуванні “Сучасні методи навчання на ринки освітніх послуг Європи”. Результати стажування було впроваджено у рамках викладання дисциплін даної ОП.

Викладачі кафедри публічного управління, адміністрування та права для ефективної організації міжнародної діяльності отримали сертифікати знання англійської мови.

Залишити повідомлення для декана
×