м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Графік консультацій

Графік консультацій
Графік консультацій на 2 семестр
ЗАВАНТАЖИТИ

Консультація (лат. consultatio — звертання за порадою) — це одна з форм  навчального заняття, що передбачає надання студентам потрібної допомоги у засвоєнні теоретичних знань і виробленні практичних умінь і навичок шляхом відповіді викладача на конкретні запитання або пояснення окремих теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультації призначаються для надання педагогічно доцільної допомоги у самостійній роботі студентів з кожного з предметів, що входять до навчального плану. За спрямованістю вона має скеровуватися на допомогу студентам в оволодінні методологією теми чи розділу, а також методами самостійної навчальної роботи.  Консультації проводять викладачі, які читають відповідний навчальний курс, за графіком, що встановлює кафедра за погодженням з деканатами. Викладачі можуть надавати консультації групам студентів або окремим студентам.

Залишити повідомлення для декана
×