м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

У сучасних умовах відкритості інформації та всеохоплюючої діджиталізації суспільства, одним з найважливіших принципів у освітньому середовищі є дотримання основ академічної доброчесності.
Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів, якими керуються всі учасники освітнього процесу при здійсненні освітньої та наукової діяльності, зокрема при навчанні та викладанні.
Контроль дотримання принципів академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти має на меті забезпечення довіри до результатів навчання, а також наукових чи творчих досягнень, прозорості та зрозумілих критеріїв при оцінюванні знань здобувачів.

Відомість 2 персонального ознайомлення співробітників кафедри публічного управління, адміністрування та права
Відомість 1 персонального ознайомлення співробітників кафедри публічного управління, адміністрування та права
Відомість персонального ознайомлення студентів спеціальності “Публічне управління та адміністрування”
Кодекс честі ТДАТУ
Перейти на відповідну сторінку внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти
Повідомлення про прояви корупції

Залишити повідомлення для декана
×