м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Наукові гуртки

Наукові гуртки

На кафедрі працюють 6 постійних наукових гуртків.

Науковий гурток “Практичні аспекти державного управління в сучасних умовах”

Роботу гуртка очолює кандидат наук з державного управління, доцент Застрожнікова Ірина Володимирівна.
Мета діяльності – набуття навичок науково-дослідної роботи та використання отриманих навичок на практиці, обговорення актуальних проблем публічного управління та адміністрування, а також розширення загального професійного світогляду.

Правовий дискусійний клуб студентської молоді “Правовий компас”

Роботу клубу очолює кандидат юридичних наук, старший викладач Нестеренко Олена Миколаївна.

Правовий дискусійний клуб студентської молоді “Феміда”

Роботу клубу очолює доцент кафедри Горбова Наталя Аркадіївна.
Метою створення та діяльності клубу є сприяння підвищенню патріотично-правового виховання студентської молоді, розвитку поваги до історії рідного краю і України та прищеплення правової культури студентам ТДАТУ.
Основними завданнями клубу є:
– здійснення організаційних, навчально-методичних та консультативних заходів спрямованих на патріотично-правове виховання студентів ТДАТУ;
– здійснення заходів щодо масового залучення студентської молоді до активної участі в обговореннях та дискусіях з правових питань спрямованих на розвиток поваги до рідного краю та патріотизму;
– формування шанобливого ставлення до культурних та духовнихцінностейукраїнського народу та народів інших національностей, що проживають на території України та за її межами;
– формування громадянської позиції та активізація участі студентської молоді в процесах державного життя України.
– прищеплення навичок наукового мислення студентам та активізація їхньої участі в олімпіадах, конференціях та інших заходах різних рівнів присвячених патріотично-правовим питанням;
– сприяння організації взаємодії з іншими гуртками, клубами та іншими громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на патріотичне та правове виховання молоді.

Статут наукового гуртка

Науковий гурток “IDEA”

Роботою гуртка керує в.о. завідувача кафедри д.ф.н., професор Олексенко Роман Іванович.

Науково-практичний гурток “Управління розвитком територій в умовах змін”

Роботу гуртка очолює кандидат наук з державного управління, старший викладач Вороніна Юлія Євгенівна.
Мета діяльності гуртка – набуття досвіду практично-наукової роботи та використання отриманих знань в управлінні розвитком територій.

Клуб “Діловий етикет”

Роботу гуртка очолює кандидат економічних наук, доцент Плотніченко Світлана Романівна.
Мета діяльності гуртка – підвищення якості етичної свідомості про те, як стати професіоналом у сфері управління, засвоєння ними основних ціннісних орієнтацій та етичних стандартів у діловій сфері, оволодіння інструментарієм для аналізу і прийняття етичних рішень у конкретних ситуаціях професійного ділового життя.

Діловий етикет визначає правила спілкування, взаємодії та поведінки людей в процесі спільної професійної діяльності, а також форми обходження із навколишніми людьми, види звертань і вітань, манеру і прийняту форму ділового одягу (імідж фахівця).
Дотримання правил ділового етикету – один із необхідних елементів професіоналізму фахівця. Тому для його розвитку магістрам технічних спеціальностей необхідно обов’язково володіти знаннями з професійної етики.
Для цього їм необхідно ознайомитися із загальними принципами ділового етикету: принцип передбачуваності поведінки у різних ділових ситуаціях (ділова людина не лише знає правила ділового етикету, але й дотримується їх: є пунктуальною, обов’язковою, знає, як і кого привітати, уміє провести ділову бесіду тощо); принцип доцільності: певні правила діють у певний час, у певному місці, з певними людьми («вагова категорія одягу» повинна відповідати «ваговій категорії» випадку, ділової зустрічі, ціна, якість і стиль одягу повинні максимально відповідати зустрічі, оточенню, контексту і меті заходу).
Етикет – це форма поведінки людини в різних ситуаціях: у міжособистісних стосунках, сім'ї, колективі, суспільстві, які прийняті у різних верств населення і у різних народів. Бути культурною людиною – це дотримуватись загальнолюдських норм, правил життя і діяльності, єдності внутрішньої та зовнішньої гармонії, мати уявлення про прекрасне в природі , людині, якомога більше знати про культуру, в першу чергу, свою та інших народів. Коли людина знає і виконує норми етикету, сприймає їх як систему морально-етичних цінностей, вони перетворюються в її ціннісні моральні якості.
Вихована, тактовна, доброзичлива людина, яка знає як поводитись у тій чи іншій ситуації, має почуття власної гідності, сформовану комунікативну впевненість, викликає позитивні емоції і сприяє досягненню психологічного і морального комфорту у всіх сферах життєдіяльності: з друзями, у громадських місцях, школі і оздоровчому закладі. У подальшому це допоможе творчо і активно включитись у реальне життя і стати справжнім громадянином своєї країни.

Нормативні документи університету
Положення про наукові студентські гуртки
Наказ про затвердження переліку гуртків

Залишити повідомлення для декана
×