м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Олімпіади

Олімпіади

Наукова діяльність є невід’ємною складовою освітнього процесу у ТДАТУ. Вона є інструментом інтеграції наукової, навчальної та виробничої діяльності у системі вищої освіти. Відповідно до закону України “Про вищу освіту” головними завданнями наукової діяльності у ТДАТУ є впровадження стандартів вищої освіти, розробка підручників і навчальних посібників з урахуванням інноваційних досягнень науки й техніки; впровадження результатів наукових досягнень в практику; безпосередня участь студентів в наукових роботах, що проводяться у вищому навчальному закладі; організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт студентів вищих навчальних закладів.
Студентська олімпіада – система масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок серед студентів. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, системного вдосконалення навчального процесу. Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з циклів технічної підготовки студентів, що вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.
Мета олімпіади – поглиблення знань студентів, виявлення серед них найбільш підготовлених з певної дисципліни; виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів; стимулювання творчої праці студентів і науково-педагогічних працівників; активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів; підвищення якості підготовки фахівців, інтенсифікації та вдосконалення навчального процесу; формування команд для участі в Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з навчальних дисциплін і спеціальностей.

Нормативні документиПоложення про олімпіаду

Інформаційна довідка 07.12.2021
Протокол олімпіади 07.12.2021

Протокол проведення студентської олімпіади з дисципліни “Правознавство”
Інформаційна довідка 10.12.2020
План проведення олімпіад на кафедрі Публічного управління, адміністрування та права на 2018-2019 навчальний рік

Результати проведення олімпіади з правознавства 2019 рік

Завдання для олімпіади з правознавства

Результати олімпіади з “Правознавства” 2018р.

Залишити повідомлення для декана
×