м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Демчук Олена Миколаївна
Посада

Доцент кафедри «Облік і оподаткування»

Базова вища освіта

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію у 2004 р., - спеціаліст з обліку і аудиту

Вчене звання

Доцент кафедри «Облік і оподаткування» № АД 001817 від 05.03.2019р.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
ДК №038192, 2016р.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,
«Економічна ефективність переробки та реалізації молока в аграрних підприємства».

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • Облік та економічна ефективність переробки та реалізації сільськогосподарської продукції
 • Облік у бюджетних та фінансових установах
 • Бухгалтерський облік та звітність суб’єктів державного сектору

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2004 року
на посаді асистента кафедри «Менеджменту та маркетингу», з 2017 року на посаді доцента кафедри «Обліку і оподаткування»
Види і результати професійної діяльності. к.е.н., доцент Демчук О.М.


 1. Демчук О.М. Основи формування ефективної діяльності аграрних підприємств: теоретико-методичний аспект //Науковий журнал Молодий вчений № 1.1 (41.1) січень, 2017 с.29-33.

 2. Демчук О.М., Демчук Н.І., Ткаченко О.Н. Бухгалтерський облік і управління сільськогосподарськими підприємствами // Збірник наукових праць ТДАТУ(економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвою - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017.

 3. Зінов’єв Ф. В., Демчук О. М. Потенціал молокопереробного підприємства: оцінка, розвиток і ефективність реалізації / Ф. В.Зінов’єв, О. М. Демчук // Бізнес-навігатор : науково-виробничий журнал. – Херсон : Міжнародний університет бізнесу і права, 2014. – № 1 (33) . – С. 42-45. (Здобувачем проведено оцінку показників потенціалу підприємств з переробки молока та молокопродуктів).

 4. Демчук О. М. Вплив факторів мікросередовища ринку молока на діяльність аграрних підприємств / О. М. Демчук // Зб. наук праць ТДАТУ : Економічні науки. – Мелітополь : Мелітопольска типографія «Люкс» . – 2015. – № 1 (29). – С. 207-215.

 5. James Dunn, Thomas Brunner, Daria Legeza, Anastasia Konovalenko, Olena Demchuk Factors of the marketing macro system effecting children’s food production Economic Annals-ХХI 2018

 6. Olena Demchuk Agroecological and agroeconomic aspects of the grain and grain legumes (pulses) yield dynamic within the Dnipropetrovsk region (period 1966–2016) Biosystems Diversity 26(2) 2018

 7. Демчук О.М. Особливості виконання кошторису бюджетними установами Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь, 2018№2(37). С.- 26-32 (фахове видання. Index Copernicus)

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Управлінська діяльність – з 2003 року за сумісництвом бухгалтер Благодійної організації «Благодійний фонд «Таврія»

 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Облік і оподаткування» Таврійського державного агротехнологічного університету


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×