Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Ілляшенко Катерина Володимирівна
Посада

Доцент кафедри «Облік і оподаткування»

Базова вища освіта

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію у 2001 році за спеціальністю «Економіка підприємства»
Закінчила Класичний приватний університет у 2016 році за спеціальністю «Облік і аудит»

Вчене звання

Кандидат економічних наук
У 2009 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді ПФ НУБІП України «Кримський агротехнологічний університет» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук .
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)
№ диплома ДК №056345

Науковий ступінь

Доцент
У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри «Аналіз та контролінг»
№ диплома 12ДЦ №029853

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Publons
Scopus


Галузь наукових інтересів:
  • інформаційно-аналітична діяльність підприємств

  • облікове забезпечення формування статистичної звітності


Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2002 р. на посаді асистента кафедри «Облік і аудит», з 2009 р. - на посаді доцента кафедри «Аналіз та контролінг», з 2017 р. – доцент кафедри «Облік і оподаткування»
Види і результати професійної діяльності. к.е.н., доцент Ілляшенко К.В.


Основні наукові праці
Сховати
Розгорнути
  1. Інформаційна активність підприємства та відображення її у звітності / К.В. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №12(186). – с. 341-348. Scopus Author ID 57192710950

  2. Облік і аналіз витрат інформаційної діяльності / К.В. Ілляшенко // Економіка. Управління. Інновації. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2015_2_9.pdf (електрон. наук. фах. вид. - Житомир).

  3. Сучасні інформаційні методи аналізу даних / К.В. Ілляшенко // Економічні науки. Серія«Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 12 (45). – Ч. 2. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2015. – С.97-103.

  4. Методологія обліку доходів і витрат інформаційної діяльності / К.В. Ілляшенко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №4 (15), том 1 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 – С. 9-13.

  5. Інвестиційна діяльність підприємств: обліково-аналітичний аспект / К.В. Ілляшенко // Молодий вчений. – 2017. – № 1.1 (41.1). – С. 41-45

  6. Види діяльності в обліку та звітності підприємств в умовах переходу до інформаційної економіки / К.В. Ілляшенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). - № 1 (33) – 2017. – С.202-208.

  7. Ілляшенко К.В. Реформування обліку та звітності: інформаційно-аналітичний аспект. Приазовський економічний вісник. 2019. № 3 (14). (електронне наукове фахове видання)

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
  • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Облік і оподаткування» Таврійського державного агротехнологічного університету


Нагороди, заохочення, почесні звання
Надішліть нам своє питання до факультету
×