Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Нехай Вікторія Василівна
Посада

Доцент кафедри маркетингу

Базова вища освіта

У 1985 році закінчила економічний факультет Дніпропетровської металургійної академії, спеціальність «Механізована обробка економічної інформації»

Вчене звання

Доцент. У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук. У 2006 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Спеціальність: економіка, організація і управління підприємствами. Тема дисертації: «Підвищення результативності діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі маркетингу».

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)Галузь наукових інтересів:
 • Промисловий маркетинг

 • Маркетинг підприємств сільськогосподарського машинобудування

 • Консолідований маркетинг.


Досвід наукової та викладацької діяльності:

З 2000 року працювала на посадах старшого викладача, доцента та завідувача кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності економіко-гуманітарного факультету Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. З 2009 року- економіко-гуманітарного. факультету Запорізького національного університету. В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2018 року на посаді доцента кафедри маркетингу.
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Нехай В.В.


Основні наукові праці
Сховати
Розгорнути
 1. Крутікова А. Нехай В.В. Оцінення конкурентоспроможності на прикладі ПрАТ «Гощанський завод продтоварів». Науково-технічна інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2018 року. «Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку АПК» (22 травня 2019 р., Мелітополь)

 2. Михайлова М. Нехай В. В. Конкурентоспроможність підприємств АПК в Україні. Науково-технічна інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2018 року. «Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку АПК» (22 травня 2019 р., Мелітополь)

 3. Нехай В.В. Дослідницька аналітика збуту підприємств сільськогосподарського машинобудування. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості»19 квітня 2019 року у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». С.216-219 - Київ -2019 -2019

 4. Кацак О. Нехай В.В. Маркетинг у налагодженні збуту плодоовочевої продукції Мелітополя / СМіжвузівська студентська науково-практична конференція «Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції»: тези доповідей (28, 29 травня);С. 126-129 - 2019

 5. Лунга Д. Нехай В.В. Маркетинг у налагодженні збуту плодоовочевої продукції Мелітополя / Д. Лунга// Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції:матеріали Міжнародної студентської науково- практичної конференції;С. 189-192 - 2019

 6. Кашуба Н.І. Нехай В.В. Маркетингові підходи до організації сервісного обслуговування/Н.І. Кашуба // Тези доповідей ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Сучасна парадигма вищої освіти: економіка та менеджмент»;(C. 96-98) - 2019

 7. Нехай В.В. Обрання консолідованого маркетингу для вирішення проблем збуту сільськогосподарської техніки/ В.В. Нехай//Національний менеджмент в умовах інтеграційних та глобалізаційних викликів: монографія;С. 193-218 -2019

 8. Нехай В.В. Інформація для побудови технологій досягнення успіху управління ринком сільськогосподарської техніки/ В.В. Нехай//Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали Міжнародного науково-практичного форуму (Мелітополь, 21-22 червня 2019 р.);Ч. 2 (С. 217-219)-Однорог -2019

 9. Нехай В.В. Застосування методології консолідованого маркетингу для вирішення проблем збуту підприємств галузі сільськогосподарського машинобудування/ В.В. Нехай// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№1 (36) (С. 60 – 66)-2018

 10. Стрюк О.Л. Нехай В.В. Необхідність використання методів доведення ефективності маркетингової діяльності /О.Л. Стрюк// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 169-170)-2018

 11. Лунга Д. Нехай В.В. Значення удосконалення системи управління на сучасному підприємстві / Д. Лунга// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 163-165)-2018

 12. Кацак О. Нехай В.В. Необхідність використання маркетингу у практиці просування продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування / О. Кацак// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 149-150)-2018

 13. Нехай В.В. Стратегические направления развития маркетинговой политики распределения на бизнес-рынке / В.В. Нехай//Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию академика Ж.Т. Сейфуллина «Приоритетные задачи и стратегии развития экономики, менеджмента и маркетинга» (Казахстан, 19 октября 2018 г.);(С. 474-477) -2018

 14. Нехай В.В. Синергія складових логістичної системи та маркетингу / В.В. Нехай//Вісник СНАУ;№ 8(77, 2018) (С. 51-55) (Index Copernicus) Суми-2018

 15. Нехай В.В. Чинники розвитку збуту підприємств сільськогосподарського машинобудування та сільського господарства країни / В.В. Нехай//Вісник Хмельницького національного університету (Polish Scholarly Bibliography Score, Google Scholar, Index Copernicus) ;№ 4(260) (С. 265-270) -2018

 16. Нехай В.В. Методи усунення організаційних проблем збуту продукції сільськогосподарського машинобудуванняі/ В.В. Нехай//Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції;Ч. 2 (С. 502-506)-2017

 17. Нехай В.В. Методологія розвитку збуту продукції сільськогосподарського машинобудування в умовах обмеженої раціональності/ В.В. Нехай//Економічна кібернетика: моделювання соціально-економічних систем: колективна монографія;С. 454-464-2017

 18. Михайлова, Л. И. Нехай В.В. Применение консолидированного маркетинга для решения проблем сбыта продукции предприятий сельскохозяйственного машиностроения Украины / Л. И. Михайлова // The scientific heritage (Budapest);№ 8 (8) Р. 2 (Р. 21-31) -2017

 19. Нехай В.В. Теоретичні та практичні основи впровадження маркетингу/ В.В. Нехай// Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 30-31 грудня 2015 р.);С. 45-47 -2015

 20. Нехай В.В. Передумови об'єднання виробників для спільного вирішення проблем збуту сільгосптехніки/ В.В. Нехай// Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам VI меіжнародной конференции «Развитие науки в XXI веке»;С. 132-136 -2015

 21. Нехай В.В. Управління ринком сільськогосподарської техніки на основі консолідації та прямого маркетингу / В.В. Нехай// Економіка АПК;№ 12 (С. 68-71) -2015

 22. Нехай В.В. Розвиток надійного матеріально-технічного забеспечення сільського господарства України/ В.В. Нехай// Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття: збірник наукових праць за результатами науково-практичної конференції;С. 57-59 -2014

 23. Нехай В.В. Определяющие особенности сбыта продукции предприятий сельскохозяйственного машиностроения Украины / В.В. Нехай// Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты (серия: Экономическое славяноведение): монография;Ч. ІІ (С. 223-230)-2014

 24. Нехай В.В. Використання форм та засад діяльності інтегрованих корпоративних структур бізнесу у процесі формування інноваційної політики розвитку маркетингу: теоретичний аспект/ В.В. Нехай//Проблеми та тенденції формування соціально-інноваційної політики сталого розвитку держави, регіонів, підприємств : колективна монографія;С. 63-69-2014

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності економіко-гуманітарного факультету Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

 • Завідувач кафедри фінансів, менеджменту та банківської справи економіко-гуманітарного факультету Запорізького національного університету.


Нагороди, заохочення, почесні звання
Надішліть нам своє питання до факультету
×