м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Відкриті заняття

Відкриті заняття
Графік відкритих лекцій
ЗАВАНТАЖИТИ

Відкриті заняття проводяться відповідно до розкладу навчальних занять з метою обміну досвідом, надання допомоги науково-педагогічним (педагогічним) працівникам з організації занять і вдосконалення методики їх проведення.

Сучасне відкрите заняття це демонстрація досвіду, креативності, професійної компетентності, педагогічної майстерності та творчого потенціалу педагога. Зміна характеру і змісту праці ставить перед нашим суспільством серйозні завдання, пов’язані із виведенням освіти України на рівень розвинених країн світу шляхом реформування її концептуальних, структурних та організаційних засад. Розвиток закладів освіти інноваційного типу, які повинні відповідати вимогам сьогодення, зумовлюють пошук нових організаційних форм навчання і виховання, оновлення змісту навчально-виховного процесу.

Постійне удосконалення  методики викладання дисциплін, котрі викладаються в університеті, відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” повинно супроводжуватися педагогічним контролем й, насамперед, проведенням, саме, відкритих занять. Вони є невід’ємним елементом методичної діяльності викладача, а також компонентом стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці та найголовніше – це розвиток самого викладача та його підходів до викладання.

Залишити повідомлення для декана
×