м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Програми досліджень

Програми досліджень

У 2018-2019 н.р. було продовжено роботу над науковою програмою “Науково-методологічне забезпечення соціально-економічного розвитку АПВ Півдня України” (Програма 3; Підпрограма 3.2 «Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки регіону» (держ. рег. №0111U 02535) (керівник – д.е.н., проф. Нестеренко С.А.). Виконання програми здійснюється у співдружності з кафедрами факультету Економіки та бізнесу. Зокрема кафедрою економіки підприємств та  кафедрою українознавства. Робота науковців лаболаторії подана в таблиці 1
Перелік програм
 
Положення про НДІ ССЕРАПВ
 
Реєстраційна картка НДР І ДКР
 
ПІДПРОГРАМА №3, 2016-2020

Таблиця 1
Науково-дослідна робота

Шифр та назва теми, етап затвердженої програми

Виконавці

Форма представленя та очікуваний ефект

Теоретико-методологічні підходи до оцінки  рівня конкурентоспроможності підприємств в системі менеджменту Нестеренко С.А.,

д.е.н., професор,

Розуменко С.М, к.е.н., доцент

Сурженко Н. В.,

к.е.н., доцент ,

Агєєва І.В., к.е.н., доцент

Концепція розробки методик оцінки  рівня конкурентоспроможності підприємств в системі менеджменту,

в т.ч. для НДЦ ТДАТУ

Теоретико-методологічні підходи щодо моделювання та оптимізація  управління конкурентоспроможністю підприємств регіону в сучасних умовах господарювання Назарова О.П.,

к.т.н., доцент,

Кравець О.В., к.е.н., доцент

Концепція розробки моделей оптимізації  управління конкурентоспроможністю підприємств
Теоретико-медологічні засади управління продуктивністю праці та забезпечення якості життя в контексті процесів управління відтворенням персоналу Синяєва Л.В.,

д.е.н., професор,

Бочарова Н.О.,

к.е.н., доцент,

Плотніченко С.Р.,

к.е.н., доцент, Редько Л.І., к.е.н., ст.. викладач,

Ярчук А.В., аспірант

Методика управління продуктивністю праці в системі забезпечення якості життя населення. Концепція розробки методик оцінки ефективності управління відтворенням  персоналу
Розглянути теоретико-методичний апарат організаційно-правових аспектів управління персоналом Горбова Н.А., к.п.н.,доцент; Нестеренко О.М., аспірант Обґрунтування теоретико-методичного апарату організаційно-правових аспектів управління персоналом
Теоретичні засади розвитку інтеграційних структур на базі малого аграрного бізнесу Кальченко С.В., д.е.н., доцент Узагальнення теоретичних засад розвитку інтеграційних структур на базі малого аграрного бізнесу

Завантажити

Залишити повідомлення для декана
×