Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Методичні семінари

Методичні семінари

Робота методичного семінару кафедри

Керівник – д.е.н., професор НЕСТЕРЕНКО С.А.

Секретар – к.е.н., доцент СУРЖЕНКО Н.В.

 
Розробки
 

2019-2020 н.р.

Методичні семінари кафедри «Менеджмент» на 2019-2020н.р.

 

№ з/п Теми Виконавці Строк

проведення

1 Обговорення оновлених методичних підходів складання програм і робочих програм навчальних дисциплін Нестеренко С. А., Сурженко Н.В. вересень
2 Обговорення методичних підходів до формування професійних компетентностей  при викладанні навчальних дисциплін спеціальності 073 «Менеджмент» ступеня вищої освіти «Бакалавр» Нестеренко С. А. жовтень
3 Обговорення відкритих занять викладачів кафедри викладачі кафедри грудень
4 Удосконалення організації перевірки курсових робіт на антиплагіат Нестеренко С. А.

Агєєва І.В.

лютий
5 Удосконалення методичного забезпечення проведення навчальної та виробничої практик. Нестеренко С. А.

викладачі кафедри

березень
6 Обговорення відкритих занять викладачів кафедри викладачі кафедри квітень
7 Підведення підсумків навчально-методичної роботи кафедри та обговорення планів навчально-методичній роботі на 2019-2020 навчальний рік  

Нестеренко С. А.

червень

 

Архів
Засідання 1 від 02.09.2016 р.

1 Обговорення та затвердження науково-методичних комплексів дисциплін кафедри.
2 Обговорення методики та плану проведення занять на установчій сесії студентів факультету ЗН по дисциплінам, що викладаються на кафедрі.
3 Обговорення структури і змісту завдань для проведення ПМК1 зі студентами денної форми навчання усіх спеціальностей
4 Обговорення та затвердження методичних матеріалів дисциплін кафедри.
5 Обговорення та ознайомлення з методичними матеріалами для розробки ліцензійної справи відкриття магістратури спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» на факультеті ІКТ (в рамках кафедри).

Засідання 2 від 17.11.2016 р.

1 Обговорення структури і змісту оновлених завдань для студентів що вивчають дисципліни кафедри.
2 Обговорення удосконаленої методики дистанційного навчання студентів ТДАТУ (MOODLE).
3 Обговорення структури і змісту завдань для проведення ПМК2 зі студентами денної форми навчання усіх спеціальностей.
4 Обговорення нових методичних розробок викладачів кафедри.
5 Обговорення методичних матеріалів для дисциплін для нової спеціальності кафедри «Публічне управління та адміністрування» ОКР «Бакалавр»

Засідання 3 від 20.12.2016 р.

1 Структура і зміст завдань для проведення олімпіад.
2 Обговорення та ознайомлення з методичними питаннями розробки навчальних дисциплін в рамках підготування ліцензійної справи для відкриття нової спеціальності «Публічне управління та адміністрування» ОКР «Бакалавр» для подальшого підготування НМКД.
3 Структура і зміст завдань для проведення ПМК1 зі студентами денної форми навчання усіх спеціальностей.
4 Обговорення та затвердження методичних матеріалів дисциплін кафедри на 2 семестр.

Засідання 4 від 17.02. 2017 р.

1 Обговорення структури і змісту завдань для студентів що вивчають дисципліни кафедри.
2 Обговорення та ознайомлення з методичними матеріалами для розробки ліцензійної справи для відкриття нової спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» на факультеті агротехнологій та екології (в рамках кафедри МН 3 дисципліни).
3 Обговорення методики та плану проведення занять на установчій сесії студентів факультету ЗН по дисциплінам, що викладаються на кафедрі.
4 Обговорення структури і змісту завдань для проведення ПМК2 зі студентами денної форми навчання усіх спеціальностей.

Засідання 5 від 23.05. 2017 р.

1 Обговорення та ознайомлення з методичними питаннями розробки НМКД навчальних дисциплін для нової спеціальності «Публічне управління та адміністрування» ОКР «Бакалавр».
2 Обговорення структури і змісту завдань для проведення ПМК2 зі студентами денної форми навчання факультету ЕтаБ.
3 Коригування структури залікових кредитів з навчальних дисциплін .
4 Обговорення напрямків коригування НМКД навчальних дисциплін кафедри.
5 Перевірка методичних комплексів та папок викладачів по дисциплінам, що викладаються на кафедрі.
6 Обговорення нових методичних розробок викладачів кафедри.

Засідання 6 від 10.10.2017 р.

1 Організація дуальної освіти на факультеті економіки і бізнесу в розділі провідних кафедр.
Надішліть нам своє питання до факультету
×