м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Методичні семінари

Методичні семінари

Робота методичного семінару кафедри

Керівник – д.е.н., професор НЕСТЕРЕНКО С.А.

Секретар – к.е.н., доцент СУРЖЕНКО Н.В.

Розробки

2020-2021 н.р.

Методичні семінари кафедри «Менеджмент» на 2020-2021н.р.

 

№ з/п Теми Виконавці Строк

проведення

1

Обговорення оновлених методичних підходів складання робочих програм навчальних дисциплін.

Особливості роботи з новим навчальним порталом.

Обговорення методичних підходів формування професійних компетентностей  при викладанні навчальних дисциплін спеціальності 073 «Менеджмент» ступеня вищої освіти «Магістр»

Нестеренко С.А., Сурженко Н.В.,  викладачі кафедри вересень
2 Вдосконалення кваліфікаційних завдань до державної атестації здобувачів бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти Нестеренко С.А.,  викладачі кафедри жовтень
3 Обговорення відкритих занять викладачів кафедри та питань організації перевірки курсових робіт Нестеренко С.А., Сурженко Н.В.,   викладачі кафедри грудень
4 Обговорення результатів акредитації спеціальності 073 «Менеджмент» ступеня вищої освіти Бакалавр» Нестеренко С.А.,  викладачі кафедри лютий
5 Обговорення відкритих занять викладачів кафедри. Удосконалення методичного забезпечення проведення навчальної та виробничої практик. викладачі кафедри квітень
7 Підведення підсумків навчально-методичної роботи кафедри та обговорення планів навчально-методичної роботи на 2021-2022 навчальний рік Нестеренко С.А., Сурженко Н.В.,   викладачі кафедри червень

 

Архів
Засідання 1 від 02.09.2016 р.

1 Обговорення та затвердження науково-методичних комплексів дисциплін кафедри.
2 Обговорення методики та плану проведення занять на установчій сесії студентів факультету ЗН по дисциплінам, що викладаються на кафедрі.
3 Обговорення структури і змісту завдань для проведення ПМК1 зі студентами денної форми навчання усіх спеціальностей
4 Обговорення та затвердження методичних матеріалів дисциплін кафедри.
5 Обговорення та ознайомлення з методичними матеріалами для розробки ліцензійної справи відкриття магістратури спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» на факультеті ІКТ (в рамках кафедри).

Засідання 2 від 17.11.2016 р.

1 Обговорення структури і змісту оновлених завдань для студентів що вивчають дисципліни кафедри.
2 Обговорення удосконаленої методики дистанційного навчання студентів ТДАТУ (MOODLE).
3 Обговорення структури і змісту завдань для проведення ПМК2 зі студентами денної форми навчання усіх спеціальностей.
4 Обговорення нових методичних розробок викладачів кафедри.
5 Обговорення методичних матеріалів для дисциплін для нової спеціальності кафедри «Публічне управління та адміністрування» ОКР «Бакалавр»

Засідання 3 від 20.12.2016 р.

1 Структура і зміст завдань для проведення олімпіад.
2 Обговорення та ознайомлення з методичними питаннями розробки навчальних дисциплін в рамках підготування ліцензійної справи для відкриття нової спеціальності «Публічне управління та адміністрування» ОКР «Бакалавр» для подальшого підготування НМКД.
3 Структура і зміст завдань для проведення ПМК1 зі студентами денної форми навчання усіх спеціальностей.
4 Обговорення та затвердження методичних матеріалів дисциплін кафедри на 2 семестр.

Засідання 4 від 17.02. 2017 р.

1 Обговорення структури і змісту завдань для студентів що вивчають дисципліни кафедри.
2 Обговорення та ознайомлення з методичними матеріалами для розробки ліцензійної справи для відкриття нової спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» на факультеті агротехнологій та екології (в рамках кафедри МН 3 дисципліни).
3 Обговорення методики та плану проведення занять на установчій сесії студентів факультету ЗН по дисциплінам, що викладаються на кафедрі.
4 Обговорення структури і змісту завдань для проведення ПМК2 зі студентами денної форми навчання усіх спеціальностей.

Засідання 5 від 23.05. 2017 р.

1 Обговорення та ознайомлення з методичними питаннями розробки НМКД навчальних дисциплін для нової спеціальності «Публічне управління та адміністрування» ОКР «Бакалавр».
2 Обговорення структури і змісту завдань для проведення ПМК2 зі студентами денної форми навчання факультету ЕтаБ.
3 Коригування структури залікових кредитів з навчальних дисциплін .
4 Обговорення напрямків коригування НМКД навчальних дисциплін кафедри.
5 Перевірка методичних комплексів та папок викладачів по дисциплінам, що викладаються на кафедрі.
6 Обговорення нових методичних розробок викладачів кафедри.

Засідання 6 від 10.10.2017 р.

1 Організація дуальної освіти на факультеті економіки і бізнесу в розділі провідних кафедр.
Залишити повідомлення для декана
×