м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Автореферати

Автореферати містять коротке викладення основних результатів магістерських робіт, складене самими авторами магістерської роботи.

Очна форма навчання
Заочна форма навчання
Очна форма навчання

П.І.Б.

Шифр групи

Тема

Керівник

Завантажити

1

БАРАННІК Ярослав Миколайович

21 МБ
МН

Формування системи управління
персоналом організації та оцінка
її ефективності

БОЧАРОВА Наталія Олександрівна

Завантажити

2

БОЛТЯНСЬКИЙ Олександр
Борисович

21 МБ
МН

Управління збутовою діяльністю підприємства

НЕСТЕРЕНКО Світлана Анатоліївна

Завантажити

3

ГОГУНСЬКА Софія Володимирівна

21 МБ
МН

Удосконалення системи нематеріальної
мотивації персоналу

ШЕВЧУК Олена Юріївна

Завантажити

4

ГОРДЄЄВА Ольга
Андріївна

21 МБ
МН

Управління внутрішнім потенціалом
підприємства

НЕСТЕРЕНКО Світлана Анатоліївна

Завантажити

5

МИХАЙЛЕНКО Владислав Олександрович

21 МБ
МН

Удосконалення системи управління діяльністю підприємства

НЕХАЙ Вікторія Василівна

Завантажити

6

СМЕЛЯНСЬКИЙ Денис Анатолійович

21 МБ
МН

Управління конкурентоспроможністю підприємства
в ринкових умовах

СУДОМИР Світлана Михайлівна

Завантажити

7

ТОРОПОВ
Євген Геннадійович

21 МБ
МН

Управління збутовою діяльністю підприємства

НЕХАЙ Вікторія Василівна

Завантажити

8

ЮРКО
Дмитро Андрійович

21 МБ
МН

Формування ефективної організаційної
культури на підприємстві

АГЄЄВА Ірини Вікторівна

Завантажити

 

Заочна форма навчання
П.І.Б.ТемаКерівникЗавантажити
1БЕКЕНЬОВ
Сергій Володимирович
Формування результативного управління розвитком сільськогосподарських підприємствСУДОМИР
Світлана Михайлівна
pdf
2БОЙКО
Світлана Олександрівна
Організація як соціально-економічна система управління РАДЄВА
Марина Миколаївна
pdf
3ГЛУЩЕНКО
Михайло Володимирович
Формування іміджу підприємства як фактору його конкурентоспроможностіСУДОМИР
Світлана Михайлівна
pdf
4ЗАДИРАКА
Володимир Олександрович
Організаційний механізм управління підприємствомСУРЖЕНКО
Нонна
Вікторівна
pdf
5КОВГАНКО
Андрій
Анатолійович
Управління конкурентоспроможністю підприємства в ринкових умовахНЕСТЕРЕНКО
Світлана Анатоліївна
pdf
6КОРОВНІЧЕНКО
Артем
Валерійович
Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу сільськогосподарських підприємствНЕХАЙ
Вікторія Василівна
pdf
7ЛАДНИЙ
Ігор
Валерійович
Розробка стратегії управління організацією ШЕВЧУК
Олена
Юріївна
pdf
8МОХНАТКО
Єлизавета
Юріївна
Формування системи управління персоналом організаціїСИНЯЄВА
Людмила Василівна
pdf
9ШЕРСТЮК
Євген
В’ячеславович
Удосконалення системи управління підприємствомНЕХАЙ
Вікторія Василівна
pdf
10ШОПОВА
Катерина
Сергіївна
Управління системою мотивації персоналу підприємстваБОЧАРОВА
Наталія Олександрівна
pdf
11ЩЕРБАК
Ірина
Анатоліївна
Структура освітньої організації як об’єкт управлінняНЕСТЕРЕНКО
Світлана Анатоліївна
pdf
Залишити повідомлення для декана
×