м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Аудиторії

Аудиторії
2.802
2.803
2.804
2.806
2.807
2.808
Аудиторія 2.802
Компˈютерний клас 2.802 (47.9м2) призначений для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять. Він обладнаний для проведення занять з таких дисциплін як: «Інформаційні технології в менеджменті», «ЕММіМ: економетрика», «Економіка та організація аграрного сервісу», «Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення», «Сучасні математичні моделі в практиці», «Економетрія», «Менеджмент», «Основи менеджменту», «Управління витратами підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Бізнес і планування».
Назви пакетів ліцензованих прикладних програм які використовуються в комп’ютерному класі: MyTestStudent, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point, MatCad 14.
Засвоївши дисципліну «Планування і контроль на підприємстві» майбутні бакалаври повинні володіти сукупністю професійних компетенцій з питань:
• основних концепцій та методів планування;
• складу, структури і послідовності розробки системи планів підприємства;
• основ складання маркетингової стратегії і планування збуту продукції підприємства;
• послідовності розробки плану виробництва продукції;
• основ оперативно-календарного планування і диспетчерського регулювання;
• організації матеріально-технічного забезпечення виробництва;
• планування виробничої потужності підприємства;
• порядку планування фонду оплати праці та кадрового забезпечення підприємства;
• організації виробничої інфраструктури підприємства;
• основ планування витрат виробництва і методи складання калькуляції собівартості продукції;
• призначення, складу і порядку розробки фінансового плану підприємства;
• порядку планування оновлення продукції та механізм його контролю;
• необхідності та порядку планування організаційно-технічного розвитку;
• складу та технологіі розробки бізнес-плану підприємства
В аудиторії проводяться заняття наукового гуртка кафедри «Управління конкурентоспроможністю підприємств»

Аудиторія 2.803
У аудиторії 2.803 крім щоденних лекційних занять та планових студентських олімпіад проводяться конференції професорсько-викладацького складу, періодичні засідання та наради кафедри.

Аудиторія 2.804
У аудиторії 2.804 крім щоденних лекційних занять…
Аудиторія 2.806
У аудиторії 2.806 крім щоденних лекційних занять…
Аудиторія 2.807
У аудиторії 2.807 крім щоденних лекційних занять 7 грудня 2018 року, саме в аудиторії 2.807, відбулась ще одна надвизначна подія в історії кафедри МЕНЕДЖМЕНТУ ТДАТУ. Адже вперше за часів існування кафедри саме у її стінах відбувся захід подібного рівня: мова йдеться про захист двох дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Надприємною є ще й та обставина, що науковим керівником однієї з робіт, представлених до захисту, є доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри МЕНЕДЖМЕНТУ ТДАТУ -Світлана Анатоліївна Нестеренко! Вітаємо Світлану Анатоліївну особисто, а також Мартинову Лілію Володимирівну ( ЛНАУ ( м.Харків)) та Кочеткова Юрія Олексійовича ( ЛНАУ ( м.Харків)) із успішним захистом дисертаційних робіт! Натхнення Вам, нових досягнень та творчих успіхів!

Аудиторія 2.808
Методичний кабінет

Залишити повідомлення для декана
×