м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Наукові гуртки

Наукові гуртки

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.Для виконання цих заходів кафедри створено студентські наукові гуртки.
Наукові гуртки – організаційне творення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.
Придбання навичок наукової роботи.
Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
Організація науково-дослідної роботи студентів.
Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.
 
Наказ №1422 – Н Про затвердження переліку наукових студентських гуртків.

 

П.І.Б. керівника Назва гуртка (тема) Кількість студентів
1 Відповідальна особа: д.е.н., проф. Нестеренко Світлана Анатоліївна; керівники секцій: к.е.н., доцент Сурженко Н.В., к.е.н., доцент Розуменко С.М., к.е.н., доцент Кравець О.В. «Управління економічною безпекою підприємств» 17
2 Відповідальна особа: д.е.н., проф. Синяєва Людмила Василівна; керівники секцій: к.е.н., доцент Бочарова Н.О., к.е.н., доцент Агєєва І.В., к.е.н., ст. викладач Ярчук А.В. «Управління механізмом відтворення персоналу» 17
3 Відповідальна особа: к.е.н., доц. Шевчук Олена Юрыъвна; керівники секцій: к.е.н., доцент Агєєва І.В. «Менеджмент і сьогодення» 23
Всього х х 60

Файли для завантаження

 
Графік роботи гуртків
 
2019-2020 н.р.

П.І.Б. керівника Назва гуртка (тема) Кількість студентів
1 Відповідальна особа: д.е.н., проф. Нестеренко Світлана Анатоліївна; керівники секцій: к.е.н., доцент Сурженко Н.В., к.е.н., доцент Розуменко С.М., к.е.н., доцент Кравець О.В. «Управління конкурентоспроможністю підприємств» 13
2 Відповідальна особа: д.е.н., проф. Синяєва Людмила Василівна; керівники секцій: к.е.н., доцент Бочарова Н.О., к.е.н., доцент Агєєва І.В., к.е.н., ст. викладач Ярчук А.В. «Управління механізмом відтворення персоналу» 12
3 Відповідальна особа: д.е.н., професор Нестеренко Світлана Анатоліївна; керівники секцій: к.е.н., доцент Шевчук О.Ю., к.е.н., доцент Плотніченко С.Р. «Middle-менеджмент» 26
Всього х х 51

Завантажити список
 
Графік роботи гуртків
 
Результати роботи гуртків

Результати роботи гуртків 19-20 н.р.

Залишити повідомлення для декана
×