м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Сторінка завідувача

Сторінка завідувача
Посада Завідувач кафедри менеджменту, професор
Базова вища освіта Закінчила економічний факультет Одеського сільськогосподарського інституту в 1983 році за спеціальністю «Економіст-організатор сільськогосподарського виробництва» – диплом

Таврійський державний агротехнологічний університет, 2018 р.,

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», кваліфікація магістр з фінансів, банківської справи та страхування,  М 18 № 047892

Вчене звання Доцент

В 2003 році отримала вчене звання доцента кафедри організації виробництва і агробізнесу № атестат ДЦ №008636

Професор

В 2015 році отримала вчене звання професора кафедри організації та управління соціально-економічними системами № атестат 12ПР №010371

Науковий ступінь Кандидат економічних наук

В 2002 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Миколаївської державної аграрної академії. Спеціальність 07.08.02 економіка сільського господарства і АПК № диплом ДК №9013838

Доктор економічних наук

В 2014 році захистила дисертацію доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді ЛНАУ. Спеціальність 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) № диплома ДД № 003432

Нестеренко Світлана Анатоліївна

д.е.н., професор, завідувач кафедри

E-mail: svitlana.nesterenko@tsatu.edu.ua
Ідентифікатор науковця
Google Scholar Нестеренко Світлана Анатоліївна
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8912-838X
Галузь наукових інтересів:
Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств:

§ теорія;

§ методологія;

§ практика.

Досвід наукової та викладацької діяльності:
З 1999 р старший викладач кафедри організації виробництва та агробізнесу
Основні наукові праці:

1 Нестеренко С.А. Економічна безпека підприємств в системі національної безпеки країни / Нестеренко С.А., Бочарова Н.О. // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць;Вип. 13, ч. 3 – Херсон – 2015 –С.74 -78

2 Нестеренко С.А. Концепція управління конкурентоспроможністю підприємств / Нестеренко С.А. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 4 (16) – Мелітополь – 2011 –С. 72-77

3 Нестеренко С.А. Організаційно-технологічні аспекти регіонального управління енерговитратами на молочних фермах / Нестеренко С.А., Розуменко С.М. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1 (30). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. – Ч.1. – 200с. С. 92-97

4 Нестеренко С.А. РАЦІОНАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ / Нестеренко С.А. // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. Випуск 32.—Х.: ХНТУСГ, 2017 р. – С. 282-290

5 Нестеренко С.А. Організація технічного забезпечення виробництва в фермерських господарствах /Нестеренко С.А., Агєєва І.В.// Збірник Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 4 (28) – Мелітополь : ТДАТУ, 2014. – С.220-221

6 Нестеренко С.А. Основнi напрями пiдвищення конкурентоспроможностi пiдприємств / Нестеренко С.А. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1 (17) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс» -2012. – С.189-190

7 Нестеренко С.А. Оцінка сталого розвитку Запорізької області / Нестеренко С.А. // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць;Вип. 10, ч. 3-Херсон, 2015. – С.337-340

8 Нестеренко С.А. Інформаційне забезпечення як складова функція менеджменту / Нестеренко С.А., Воронянська, О. В. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 1 (30) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс» , 2016р., №1, С.150-154

Підручники, навчальні посібники, монографії:
· Монографія/ за редакцією Нестеренко С.А., Синяєвої Л.В. –Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016.-151 с.
Навчальні дисципліни:

Провідний викладач з дисциплін:

§ «Конкурентоспроможність підприємства»;

Підвищення кваліфікації:

· ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за напрямком «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (березень 2017 р.). Свідоцтво СС00493706/002372-17

· ДВНЗ «Запорізький національний університет», стажування 6 місяців, з 26.08.2015р. по 25.01.2016р. за напрямом «Менеджмент»;

· ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за напрямком «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (квітень 2015 р.), 12СПВ095165;

· Подільський державний аграрно-технічний університеті на кафедрі менеджменту організацій і адміністрування та кафедрі економіки праці та соціально-трудових відносин, ( січень 2012), 12СПК 871765

Основні види діяльності, досягнення:
З 2012 р. – очолює кафедру 073 – «Менеджмент»
Нагороди, заохочення, почесні звання:

· Сертифікат 4 лютого 2011 р. (слухач курсу «Воспроизводство плодородия почві и оптимизация условий жизни растений как основа производства конкурентоспособной продукции»).

· Сертифікат 4-5 липня 2016 р. (успішно прослухала курс «Нетворкінг та бізнес модель канвас»).

· Сертифікат 28 березня 2017 р. (успішно прослухала курс «Networking (Нетворкінг) – мистецтво створення зав’язків»)

 

Залишити повідомлення для декана
×