м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Графік взаємовідвідувань

Графік взаємовідвідувань
Графік взаємовідвідувань
ЗАВАНТАЖИТИ

Графік взаємовідвідувань відображається у плані роботи кафедри. Якість навчально-виховної діяльності науково-педагогічних кадрів залежить, перш за все, від їх професійної кваліфікації. Глибоке володіння навчальним матеріалом та відповідними методичними прийомами його викладення. Уміння здійснювати її аналіз та за результатами своєчасно внесених коректив у частині, що стосується навчально-методичного забезпечення певної навчальної дисципліни.

Однією із форм підвищення якості викладання є взаємні відвідування навчальних занять. “Взаємовідвідувань – ефективна форма переймання професійного та педагогічного досвіду колег і вдосконалення педагогічної майстерності викладачів.

Основним призначенням взаємних відвідувань навчальних занять є:
  • забезпечення постійного обміну передовим досвідом участі в навчально-виховному процесі;
  • узгодження за обсягом навчального матеріалу, методичними прийомами та порядком викладання навчальної дисципліни в різних навчальних групах;
  • логічною послідовністю та взаємозв’язком викладання суміжних дисциплін.
  • У взаємних відвідуваннях навчальних занять беруть участь усі без виключення науково-педагогічні працівники кафедри: від викладачів-початківців до педагогів-майстрів і новаторів.

    Залишити повідомлення для декана
    ×