м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Практична підготовка

Практична підготовка

073 – Менеджмент :: методичні вказівки по практиці

Практична підготовка — обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

1-курс
Методичка навчальна практика 1 курс Вступ до фаху
Робоча програма з навчальної практики вступ
 
Завдання
2-курс
Метод. -практика діл.адм
РП -практика діл.адм.-2 сем
 
Завдання
3-курс
Методичка з навчальної практики Менеджмент організацій
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
 
Завдання
Магістри 1-курс
Робоча програма Виробничої практика
Робоча програма Переддипломної практики
 
Положення

 

Фотографії з практики


Додаткова інформація по практиці

Метою практичної підготовки є ознайомлення студентів І курсу з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями.

Завданнями навчальної практики є: ознайомлення студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні та її особливостями у ТДАТУ; із загальними питаннями Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ; з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і виховної роботи у ТДАТУ; зі змістом навчального плану підготовки фахівців, структурою, послідовністю і взаємозв’язком між дисциплінами; ознайомлення зі сферою майбутньої професійної діяльності.

Під час виконання індивідуального завдання необхідно на основі інформації, отриманої, під час екскурсій на підприємства й організації та ознайомлювальних бесід і круглих столів з їх керівниками, з мережі Інтернет, розглянути теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, проаналізувати сучасний стан об’єкту дослідження, виявити існуючі проблеми, обґрунтувати основні перспективи та напрями розвитку, а також надати власну оцінку особистих та професійних якостей фахівців обраної спеціальності.

В процесі навчальної практики студенти повинні:

  • знати:

^ загальну організаційну та управлінську структуру підприємств;

^ обов’язки посадових осіб;

^ функції, завдання та методи роботи основних підрозділів підприємств;

  • вміти:

^ формувати власну етику і культуру професійної поведінки; аналізувати власні професійні якості;

^ застосовувати інформаційні технології для пошуку та обробки економічної інформації;

^ користуватися науковою, довідковою літературою та нормативними документами при оформленні економічної інформації;

^ формувати висновки та обґрунтовувати практичні рекомендації.

  • набути навичок:

з врахування вимог дисципліни, планування та управління часом;

^ роботи з економічною інформацією;

^ вирішення практичних проблем на підприємстві;

^ у розробці альтернативних варіантів виважених управлінських економічних рішень у розрізі обраної предметної області дослідження.
Методи оцінювання:

  • оцінювання виконання індивідуального завдання.

Навчальна практика забезпечується наступними методичними розробками:

  • наскрізною програмою підготовки студентів спеціальності економіка підприємства;
  • робочою програмою навчальної практики «Вступ до фаху»;
  • методичними вказівками для проведення навчальної практики.

 
Співпраця кафедри (бази практики)
 

Залишити повідомлення для декана
×