м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Державна атестація

Державна атестація

Менеджмент і адміністрування – це вид професійної діяльності, спрямованої на застосування конкретних форм і методів, управлінських інструментів в системі господарювання на рівні підприємств, їх об’єднань та структурних підрозділів з метою забезпечення їх ефективної діяльності, що передбачає раціональне використання потенціалу підприємства з метою досягнення конкретних показників ефективності.

Наказ № 1479 – С “Про затвердження тем кваліфікаційних робіт, призначення керівників і консультантів та встановлення термінів дипломування”
 
Переглянути
 

Вступне фахове випробування є загальною перевіркою рівня знань, умінь та навичок абітурієнтів спеціальності «Менеджмент» та проводиться у формі тестування з дисципліни «Основи менеджменту» (1 година).

Сферою діяльності фахівців напряму підготовки «Менеджмент» є виробничо-господарська діяльність та управління нею, адміністрування в системі менеджменту підприємства, управлінська діяльність.

Випускники кафедри можуть працювати в органах державного та корпоративного управління, в системі місцевого самоврядування, зокрема – у підрозділах, що займаються питаннями управління виробництвом, збутом, кадрами, виробничо-господарською та зовнішньоекономічною діяльністю тощо, у сфері зв’язку, фінансів та інвестицій; на підприємствах, в організаціях та установах, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств.

Фахівці з менеджменту та адміністрування можуть обіймати керівні та виконавчі посади економіста/менеджера різноманітних управлінських та виробничих підрозділів, маркетолога, економіста-менеджера, менеджера у сфері зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Абітурієнт  повинен:

знати:

 • сутність і зміст менеджменту,
 • спільні риси та відмінності менеджменту і підприємництва,
 • принципи та функції менеджменту,
 • природу, сутність і розвиток управління,
 • сучасні підходи до вивчення управління: традиційний, системний та ситуаційний,
 • теорії менеджменту,
 • фактори внутрішнього та зовнішнього середовища організації,
 • сутність місії та цілей організації,
 • сутність і функції стратегічного планування,
 • поняття та види мотивації,
 • характеристика типів контролю з погляду часу їхнього здійснення,
 • види організаційних структур управління,
 • сутність і класифікацію методів управління,
 • сутність і зміст управлінського рішення та класифікацію управлінських рішень,
 • рівні інформаційного забезпечення менеджменту,
 • сутність комунікаційного процесу,
 • поняття лідерства,
 • форми впливу та влади в організації,
 • природу, типи, рівні, причини та методи розрішення конфліктів,
 • ділові якості і особистісні здібності менеджера,
 • поняття соціальної відповідальності та етики управління,
 • сутність організаційної культури.

вміти:

 • правильно визначити сутність і зміст процесів управління, керівництва, підприємництва і менеджменту;
 • провести аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища об’єкта менеджменту, соціальних і психологічних факторів, що визначають ефективність взаємодії і сполучних процесів менеджменту;
 • налагодити процеси комунікацій, прийняття рішень.

Залишити повідомлення для декана
×