Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Силабуси дисциплін за освітньо-професійною програмою «Економіка»

Силабуси дисциплін за освітньо-професійною програмою «Економіка»

 

Силабуси
Основні компоненти ОПП переглянути
Вибіркові компоненти ОПП переглянути
Дисципліна Викладач Кафедра
Обов’язкові компоненти ОПП
ОК1 Українська мова (за професійним спрямуванням) Зімонова О.В., ст. викл. Соціально-гуманітарні науки
ОК2 Філософія Щербакова Н.В., к.ф.н., ст.викладач Соціально-гуманітарні науки
ОК3 Вища математика Назарова О.П., к.т.н., доцент Вища математика і фізика
ОК4 Іноземна мова (англійська) Караєва Т.В., канд. пед. наук, доцент Іноземні мови
ОК5 Історія та культура України Михайлов В.В., к.і.н., ст. викл. Соціально-гуманітарні науки
ОК6 Соціологія Тараненко Г.Г., к.пед.н., доцент Соціально-гуманітарні науки
ОК7 Господарське право Горбова Н.А., к.п.н., доцент Публічне управління, адміністрування та право
ОК8 Економетрія Кравець О.В., к.е.н., доцент Менеджмент
ОК9 Економічна теорія Почерніна Н.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК10 Макроекономіка Почерніна Н.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК11 Економіка Бакіна Т.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК12 Аналіз галузевих ринків Краснодєд Т.Л., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК13 Податкова система Цап В.Д., к.е.н., доцент Фінанси, банківська справа та страхування
ОК14 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська) Караєва Т.В., канд. пед. наук, доцент Іноземні мови
ОК15 Зовнішньоекономічна діяльність Краснодєд Т.Л., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК16 Економічний ризик та методи його оцінювання Карман С.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК17 КР Мікроекономіка Васильченко О.О., ст. викладач Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК18 Мікроекономіка Васильченко О.О., ст. викладач Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК19 Інформаційні системи та технології в економіці Трачева Д.Н., д.е.н., доцент Облік і оподаткування
ОК20 Економіка фірми Бакіна Т.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК21 Бухгалтерський облік Кучеркова С.О., к.е.н., доцент Облік і оподаткування
ОК22 Історія економіки та економічної думки Кальченко С.В., д.е.н., професор Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК23 Маркетинг Арестенко Т.В., к.е.н., доцент Маркетинг
ОК24 Економічна діагностика Васильченко О.О., ст. викладач Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК25 КР Економіка та економічна діагностика Васильченко О.О., ст. викладач Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК26 Менеджмент Шевчук О.Ю., к.е.н., доцент Менеджмент
ОК27 Міжнародна економічна діяльність України Почерніна Н.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК28 Навчальна практика «Вступ до фаху» Краснодєд Т.Л., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК29 Навчальна практика з міжнародної економіки та ЗЕД Попова Т.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК30 Навчальна практика «Економіка» Бакіна Т.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ОК31 Комплексна виробнича практика з професійної підготовки Васильченко О.О., ст. викладач Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
Освітні компоненти ОПП за вибором
ВК1.1 Іноземна мова ІІ (англійська) Тітова О. А., к.пед.н., доцент Іноземні мови
ВК1.2 Іноземна мова ІІ (німецька) Мунтян С.Г., ст. викл Іноземні мови
ВК1.3 Іноземна мова ІІ (французька) Виноградова М.С., ст. викладач Іноземні мови
ВК2 Психологія Єременко Л.В., к.психол.н., ст. викладач Суспільно-гуманітарні науки
ВК3 Міжнародна економіка: механізм регулювання Краснодєд Т.Л., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ВК4 Міжнародний маркетинг Колокольчикова І.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ВК5 Кон’юнктура світових ринків Краснодєд Т.Л., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ВК6 Інфраструктура товарного ринку Куліш Т.В.., к.е.н., доцент Маркетинг
ВК7 Основи професійної етики та етикету Плотніченко С.Р., к.е.н., доцент Менеджмент
ВК8 Правила міжнародних торгових поставок Попова Т.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ВК9 Логістика Легеза Д.Г., д.е.н., професор Маркетинг
ВК10 КР Правила міжнародних торгових поставок Попова Т.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ВК11 КР Макроекономіка Почерніна Н.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ВК12 Конфліктологія Єременко Л.В., к. психол. н., ст. викладач Суспільно-гуманітарні науки
ВК13 Економіка домогосподарств Кальченко С.В., д.е.н., професор Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ВК14 Економіка та організація підприємств малого бізнесу Яворська Т.І., д.е.н., професор Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ВК15 Сучасні економічні теорії Кальченко С.В., д.е.н., професор Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ВК16 Макроекономічна політика Почерніна Н.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ВК17 Основи публічного управління Вороніна Ю.Є., к.н.з держ.упр., ст. викладач Публічне управління, адміністрування та право
ВК18 Фінанси підприємств Яцух О.О., к.е.н., доцент Фінанси, банківська справа та страхування
ВК19 Звітність суб’єктів господарювання Ілляшенко К.В., к.е.н., доцент Облік і оподаткування
ВК20 Маркетингова товарна політика Колокольчикова І.В., к.е.н., доцент Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
ВК21 Економіка та організація інноваційної діяльності Тебенко В.М.., к.е.н., доцент Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ВК22 Безпека життєдіяльності та охорона праці Мохнатко І.М., к.т.н., доцент Цивільна безпека
ВК23 Екологія Тарусова Н.В., канд. біол. наук, доцент Геоекологія і землеустрій
ВК24 Економіка праці та соціально-трудові відносини Бочарова Н.О., к.е.н., доцент Менеджмент
ВК25 Соціальна відповідальність Кальченко С.В., д.е.н., професор Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм
Надішліть нам своє питання до факультету
×