Wait,
is loading
c. Melitopol, Avenue B. Khmelnitsky, 18 Cabinet 2,405 Tel .: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Department of Business Consulting and International Tourism

Composition of the department
КАРМАН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ к.е.н., доцент, завідувач кафедри

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисципліни «Історія економіки та економічної думки».

Сфера наукових інтересів:
Оцінка та прогнозування рівня економічного ризику, бізнес-планування, економічна безпека, оцінка економічного та експортного потенціалу.

БАКІНА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА к.е.н, доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Інституціональна економіка», «Економіка»

Сфера наукових інтересів:
Підвищення ефективності формування та функціонування інтелектуального капіталу.

ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕГІВНА ст. викладач

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Мікроекономіка», «Державне регулювання економіки»

Сфера наукових інтересів:
Державне регулювання економіки, відносини власності у сільськогосподарському господарстві, підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності і господарювання.

ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕНА ГРИГОРІВНА ст. викладач

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Макроекономіка»

Сфера наукових інтересів:
Енергетичний менеджмент логістичної системи виробництва і збуту соняшника.

КАЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ д.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Соціальна справедливість», «Основи економічної теорії»

Сфера наукових інтересів:
Особливості підприємницької діяльності в умовах постіндустріального суспільства, особисті селянські господарства.

ДЕМКО ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА викладач

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Мікроекономічний аналіз», «Ризикологія»

Сфера наукових інтересів:
Підприємницькі форми господарювання в аграрному секторі економіки, розвиток підприємництва.

КЮРЧЕВА НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисципліни «Міжнародна економіка»

Сфера наукових інтересів:
Удосконалення землеволодіння і землекористування в Україні, формування раціонального землекористування фермерських господарств.

ПЛАКСІН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Державне регулювання ринку землі», «Економічна теорія»

Сфера наукових інтересів:
Мікроекономічний аналіз ринкового механізму відтворення агропромислового виробництва.

ПОПОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін «Національна економіка», «Глобальна економіка»

Сфера наукових інтересів:
Розвиток та державне регулювання підприємництва в аграрній сфері, розвиток громад та сільських територій, економіка суспільного сектору, третій сектор.

РЕЧКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисципліни «Історія економічних вчень»

Сфера наукових інтересів:
Управління конкурентоздатністю сільськогосподарських підприємств, оцінка якості продукції сільського господарства, дослідження особливостей конкуренції в галузі садівництва і конкурентоспроможність плодової продукції.

ПОЧЕРНІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Макроекономіка», «Макроекономічна політика», «Міжнародна економічна діяльність України», «Механізм реалізації стратегій розвитку на макро – та метарівні»

Сфера наукових інтересів:
сучасні ринкові трансформації економіки України; вплив макроекономічної політики на соціально-економічний розвиток країни/регіону; пріоритети міжнародної економічної діяльності України

КОЛОКОЛЬЧИКОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА к.е.н., доцент

Кандидат економічних наук

У 2003 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного аграрного університету. Спеціальність 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК

Єременко Денис Володимирович к.е.н., доцент

Кандидат економічних наук

У 2008 році захистив дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інституту аграрної економки» УААН. «Аудит агропромислових підприємств: методологія та організація»,

КРАСНОДЄД ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Міжнародна економіка», «Державне регулювання економіки»

Сфера наукових інтересів: особливості функціонування та розвитку вітчизняних виробників молочної продукції в контексті підвищення їх конкурентоспроможності на світовому продовольчому ринку; експортно-імпортні зв’язки України у сфері АПК

АРАБАДЖИЙСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ викладач
ПОБІГУН НАТАЛЯ старший лаборант
МИКУЛА ДМИТРО старший лаборант
Send us your question to the faculty
×