Melitopol, Boghdan Khmelnitsky Avenue, 18. Room 2.205 Tel .: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Department of Business Consulting and International Tourism

Composition of the department
КОЛОКОЛЬЧИКОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА д.е.н., професор

Доктор економічних наук

Підприємницька діяльність у сфері обслуговування та туризму, розвиток аграрних ринків, економіка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, ефективність виробничо – господарської діяльності підприємств малого бізнесу

ТРУСОВА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА д.е.н, професор кафедри "Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму"

Закінчила Таврійську державну агротехнічну академію,1997 р. кваліфікація спеціаліст-економіст.
Вчене звання професора кафедри обліку і оподаткування присвоєно у 2018 році. Отримано атестат АП № 000354.
Доктор економічних наук з 2016 року.
Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААНУ зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Отримано диплом ДД №005218

Єременко Денис Володимирович д.е.н., професор

Доктор економічних наук

В 2020 році захистив дисертацію доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді НУБіП. Спеціальність Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) № диплома ДД № 010155

ПОЧЕРНІНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Макроекономіка», «Макроекономічна політика», «Міжнародна економічна діяльність України», «Механізм реалізації стратегій розвитку на макро – та метарівні»

Сфера наукових інтересів:
сучасні ринкові трансформації економіки України; вплив макроекономічної політики на соціально-економічний розвиток країни/регіону; пріоритети міжнародної економічної діяльності України

ПОПОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА к.е.н., доцент

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін «Національна економіка», «Глобальна економіка»

Сфера наукових інтересів:
Розвиток та державне регулювання підприємництва в аграрній сфері, розвиток громад та сільських територій, економіка суспільного сектору, третій сектор.

ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕГІВНА ст. викладач

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Мікроекономіка», «Державне регулювання економіки»

Сфера наукових інтересів:
Державне регулювання економіки, відносини власності у сільськогосподарському господарстві, підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності і господарювання.

ДЕМКО ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА викладач

Педагогічна діяльність:
Ведучий викладач з дисциплін: «Мікроекономічний аналіз», «Ризикологія»

Сфера наукових інтересів:
Підприємницькі форми господарювання в аграрному секторі економіки, розвиток підприємництва.

Leave a message to the head of the faculty
×