м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Кравець О.В. Кравець Олег Васильович
Посада

Доцент кафедри менеджменту

Базова вища освіта

Закінчив економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії в 1996 році за спеціальністю «Економіст-фінансист»
Закінчив в 2019 році Мелітопольський національний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, за спеціальністю середеня освіта математика, ступінь магістр, кваліфікація вчитель математики та фізики, № диплома М19 №131068

Вчене звання

Доцент
В 2003 році отримав вчене звання доцента кафедри «Організація виробництва та агробізнесу» (доцент кафедри "Менеджмент")
№ диплома 02 ДЦ № 000239

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
В 2001 році захистив дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного аграрного університету. Спеціальність 07.08.02- економіка сільського господарства і АПК
№ диплома ДК №014863

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Scopus

Галузь наукових інтересів:
  • Економіко-математичне моделювання виробничих процесів.
  • Економічна оцінка впровадження інноваційних технологій

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1996 р. на посаді асистента, з 1999р. - на посаді старшого викладача кафедри, з 2002р.- на посаді доцента кафедри «Організація виробництва та агробізнесу», з 2015р. - на посаді доцента кафедри «Менеджмент»
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доцента Кравця О.В. 2016-2020 рр.


Nikitin A.V., Kravets O.V., Nikitina T.R. Simulation and analysis of movement flow of vehicles using random evolutions under the Poisson approximation scheme/ Kravets O.V //XХXVI International Conference PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2021) May 11 – 14, 2021// “ Видавництво Людмила ” - Кyiv 2021 С. 77-79


Spirintsev D.V., Naidisn A.V.,Lebediev V.A., Kravets O.V The applying of the method of varation of parameters and different circuits of angular parameters to simulate the blade of the compressor / О.В. Кравець // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2021.– Вип. 21. – С. 71-83.


Кравець О.В. Моделювання в управлінні економічними системами у переробних підприємствах / О.В. Кравець // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2020.– Вип. 19. – С. 95-102.


Кравець О.В Економічна оцінка впровадження інтенсивних технологій у виробництво продукції садівництва/ О.В. Кравець // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. Л. В. Синяєвої. – Мелітополь: Люкс”, No 1 (29) 2017 – С.158-164


Кравець О.В. Форми та перспективи агропромислової інтеграції підприємств промислового садівництва// Збірник наукових праць Таврійськго державного агротехнологічного ніверситету ( економічні науки) / за ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: “ Люкс”,2011. - № 1 ( 13). - С.72–79.


Кравець О.В. Економічна оцінка ефективності проектного менеджменту / О.В. Кравець //Збірник наукових праць Таврійсь-когодержавного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: “ Люкс”, No 1 (30), 2016 С.49-53.


Кравець О.В. Економіко-математичні методи як інструмент обґрунтування ефективності проектних рішень /О.В. Кравець // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні. - 2016.- No1 (29) С. 203-207.


Oleg Kravets. Managing Competitiveness of the Enterprise: Theoretical-Methodological Aspect // Svitlana Nesterenko, Svitlana Rozumenko, Oleg Kravets and Liudmyla Redko / Міжнародна науково-практична конференція "Modern development paths of agricultural production", м. Мелітополь, 24 жовтня, 2018 р. Tavria State Agrotechnological University, Department Higher Mathematics and Physics, Department of Management, B. Khmelnistskiy ave 18, Melitopol,Ukraine, 72312


Кравець О.В. Економічна оцінка впровадження інтенсивних технологій у виробництво продукції садівництва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. Л. В. Синяєвої. – Мелітополь: Люкс”, № 1 (29), 2017


Кравець. О.В. Економічна оцінка ефективності проектного менеджменту// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. Л. В. Синяєвої. – Мелітополь: “ Люкс”, № 1 (30), 2016 .- С.49-53


Кравець. О.В. Економіко-математичні методи як інструмент обґрунтування ефективності проектних рішень// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні. - 2015.- №1(29)с.203-207.


Кравець. О.В. Економічна оцінка ефективності впровадження інноваційних технологій у зберіганні сільськогосподарської продукції// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика», 28-29 травня 2015.


Кравець. О.В. Методичні аспекти визначення економічної ефективності додаткових капіталовкладень при впровадженні інноваційних технологій подрібнення кормів.// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (технічні науки). (2015) Випуск 15 том 3.с.96-100


Кравець. О.В. Економічна оцінка ефективності використання способу охолодження зерна // Збірник наукових праць Одеської національної академії харчових технологій/випуск (2015) 45 том 2. с. 199-202


Кравець. О.В. Економічне обґрунтування впровадження інноваційних технологій у переробній галузі аграрного сектору// Тези міжнародної науково-практичної конференції « Фінансово-економічні проблеми розвитку сільських територій» / – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні. - 2014.- с.126-128.


Кравець. О.В. Оптимізація виробничих процесів сільськогосподарських підприємств.// Міжнародна математична конференція «Боголюбовські читання DIF-2013» 23-30 червня м. Севастополь, Україна : Тези доповідей. Київ: Інститут математики НАН України, 2013 -342с. С.318.


Кравець О.В. Оптимізація структури посівних площ та економічна ефективність виробництва продукції овочівництва./ Збірник наукових праць Таврійськго державного агротехнологічного ніверситету (економічні науки) / за ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: “ Люкс”, 2013. - № 2 (22), с. 182-188.


Кравець О.В. Экономико-математические методы приемы и способы оценивания деятельности предприятий./ Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного ніверситету (економічні науки) / за ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. - № 4 (24), с. 240-246.


Навчальні дисципліни
Zoom
Ідентифікатор конференції: 920 574 0861
Пароль доступу: 8Dj4yv


Підвищення кваліфікації, стажування
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України Свідоцтво СС00493706/002325-17

  • ННІ неперервної освіти і туризму Національний університет біоресурсів і природокористування України Сертифікат про підвищення кваліфікації СС 00493706/014635-21 про те що з 27 вересня 2021 р. до 8 жовтня 2021 р. підвищували кваліфікацію в "Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності"


Основні види діяльності, досягнення
  • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Менеджмент» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

  • Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Науково-методичні основи регулювання соціально-економічного розвитку регіону» «Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки регіону» (номер державної реєстрації №0116U002740)

  • Куратор 11 МН групи

  • З 2000 по 2003 рік – заступник декана економічного факультету Таврійської державної агротехнічної академії

  • З 2015 року – голова профкому факультету економіки та бізнесу ТДАТУ


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×