м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Агєєва Ірина Вікторівна
Посада

В.о. завідувача кафедри менеджменту

Базова вища освіта

У 1991 році закінчила Мелітопольський інститут механізації сільського господарства за спеціальністю електрифікація сільського господарства.

У 2016 році закінчила Запорізький національний технічний університет і одержала диплом за напрямом «Менеджмент».

Вчене звання

Вчене звання доцента (2006 р.) присвоєно по кафедрі організація виробництва та агробізнесу

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук з 2003 р.

Тема дисертації «Формування ринку інженерно-технічного сервісу в сільському господарстві».

Захист дисертацій відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Дніпропетровському державному аграрному університеті

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD) Publons Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • Розвиток виробничо-технічних послуг та технічна забезпеченість господарств.

  З 2016 р. і по теперішній час приймає участь у науково-дослідній програмі «Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки регіону», що входить до плану фундаментальних науково-дослідних робіт МОН України (кафедра менеджменту ТДАТУ, ДР № 0116U002740).


Досвід наукової та викладацької діяльності:

Працює в системі вищої освіти з 1991року:

· з жовтня 1991р. – лаборант кафедри організація виробництва в АПК (МІМСГ);

· з вересня 1993 р. – асистент кафедри організація виробництва в АПК (МІМСГ);

· в 2003 р. - захистила кандидатську дисертацію;

· з червня 2004 р. - доцент кафедри організація виробництва та агробізнесу;

· з листопада 2007р. – доцент кафедри організація виробництва та агробізнесу Таврійського державного агротехнологічного університету;

· з листопада 2014 р. – доцент кафедри організації та управління соціально-економічними системами Таврійського державного агротехнологічного університету.

· з червня 2016 р. – доцент кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету.

Види і результати професійної діяльності к.е.н., доцента Агєєвої І.В 2016-2020 рр.


Агєєва І.В., Шевчук О.Ю. Актуальність soft skills в процесі професійного розвитку співробітників та управління змінами компанії. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). №1(43), 2021. С.103-116.


Агєєва І.В. Проблеми управління персоналом у готельному бізнесі. Збірник тез доп. Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 листопада 2020 року, м. Львів). Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. 416 с.


Агєєва І.В. Роль мененджера в ефективному управлінні готельним бізнесом // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) / за ред. С.В.Кальченко. – Мелітополь: “ Люкс”, 2020. - № 1 (41).


Агєєва І.В. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю / Агєєва І.В // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)/ За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь. Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. - № 1 (25)


Агєєва І.В. Організація технічного забезпечення виробництва в фермерських господарствах / Агєєва І.В // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)/ За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь. Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. - № 4 (28)


Агєєва І.В. Матеріально технічне забезпечення фермерських господарств / Агєєва І.В // часопис Хмельницького університету управління та права. Збірник наукових праць - №2/2013 – Хмельницький – 2000-С.165


Агєєва І.В. Теоретичні підходи до визначення сутності організаційної культури к об’єкта теорії організації / Агєєва І.В // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)/ За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь. Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2015. - № 1 (28)


Агєєва І.В. Організація ділових переговорів у бізнесі / Агєєва І.В // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)/ За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь. Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 1(30)


Агєєва І.В. Manufacture technical supply organization in farm enterprises of Zaporizhzhua region / Агєєва І.В., Прус Ю.А. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)/ За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь. Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 1 (30), С.80–83


Агєєва І.В. Variability of risk factors of slowing the financing of agricultural enterprises in Ukraine / Агєєва І.В., N.Trusova, I.Demchenko,V.Ternovsky, N.Golub // Global of Management and Busearch: C Finance,Volume 16 Issue 9,25-30 [in English],2016


Агєєва І.В. Попит і пропозиція в інноваційній системі агропромислового виробництва / Агєєва І.В., Прус Ю.О. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехноло-гічного ніверситету (економічні науки) / за ред. Л. В. Синяєвої. – Мелітополь: “ Люкс”,2016. - № 3 (32)


Iryna Ahieieva. Managing of the Living Quality of Population in the Social Sphere //Nataliya Bocharova, Iryna Ahieieva and Anhelina Yarchuk /Міжнародна науково-практична конференція "Modern development paths of agricultural production", м. Мелітополь, 24 жовтня, 2018 р. Tavria State Agrotechnological University, Department Higher Mathematics and Physics, Department of Management, B. Khmelnistskiy ave 18, Melitopol, Ukraine, 72312Scopus, Web of Science Core Collection.


N.Trusova, I. Agieieva, I.Demchenko,V.Ternovsky, N.Golub. Variability of risk factors of slowing the financing of agricultural enterprises in Ukraine. Global Journal of Management and Business Research: C Finance, Volume 16 Issue 9, 25-30 [in English] 2016.


Агєєва І.В. Теоретичні підходи до визначення сутності організаційної культури к об’єкта теорії організації


Агєєва І.В.Організація ділових переговорів у бізнесі /, І.В.Агєєва, С.Р.Плотніченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: «Люкс», 2016. - № 1 (30). - с.56-586.


Агєєва І.В. Теоретичні аспекти самоменеджменту в сучасних умовах / І.В.Агєєва// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: «Люкс», 2018. - № 2 (37). - с.162-168.


Агєєва І.В. Теоретичні аспекти корпоративної культури в організації / І.В.Агєєва// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: «Люкс», 2018. - № 3 (38) – С.5-11.


Агєєва. І.В. Організація управління кар’єрою персоналу на підприємстві /І.В.Агєєва// Матеріали VІ Міжнародної конференції «Discovery science», м. Київ, м. Карлові Вари, 6 грудня 2019 р. -С.15-24.


Агєєва І.В. Організація управління кар’єрою персоналу на підприємстві/ І.В.Агєєва // ADVANCES OF SCIENCE: Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněnэ Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019. - С. 15-24.


Навчальні дисципліни
Zoom
Ідентифікатор конференції: 9086791665
Пароль доступу: age709


Підвищення кваліфікації, стажування
 • Однорічний економічний факультет підвищення кваліфікації спеціалістів сільського господарства в Українському державному аграрному університеті (1993 р.);

  · ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за напрямком «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (березень 2015 р.);

  · Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» за напрямом «Менеджмент» (2016 р.);

  · ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за напрямком «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (березень 2017 р.).

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 05402565/60-18, Запорізька державна інженерна академія в галузі знань «Управління та адміністрування», з дисциплін «Система технологій», «Теорія організацій», «Проектний аналіз», «Самоменеджмент», «Антикризове управління»,з 10 вересня по 19 жовтня 2018р.

 • З 7 до 21 квітня 2021 року міжнародне онлайн-стажування "Вища освіта 4.0. Цифрова трансформація" (Білорусь, 72 години)

 • ННІ неперервної освіти і туризму Національний університет біоресурсів і природокористування України Сертифікат про підвищення кваліфікації СС 00493706/014611-21 про те що з 27 вересня 2021 р. до 8 жовтня 2021 р. підвищували кваліфікацію в "Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності"


Основні види діяльності, досягнення
 • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Менеджмент» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

 • Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Науково-методичні основи регулювання соціально-економічного розвитку регіону» «Формування ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної економіки регіону» (номер державної реєстрації №0116U002740)

 • Організаційна робота – відповідальна за дуальне навчання на кафедрі

 • Куратор 11 МН МБ


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×