м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Проєкти освітніх програм

Проєкти освітніх програм

У період з березня по травень 2020 року проектною групою кафедри публічного управління, адміністрування та права було розроблено, винесено на громадське обговорення та затверджено освітньо-професійну програму “Публічне управління та адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти.
04 серпня 2020 року наказом №1001 Міністерства освіти і науки України затверджено новий Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.
Внаслідок цього, Гарантом ОПП ініційовано процес оновлення освітньо-професійної програми та її приведення до відповідності до нового Стандарту.

Проєкт ОПП 281 Магістр 2021
Проєкт ОПП 281 Бакалавр 2021

Залишити повідомлення для декана
×