м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Горбова Наталя Аркадіївна
Посада

Доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

Базова вища освіта

Закінчила юридичний факультет Запорізького інституту державного та муніципального управління за спеціальністю "Правознавство".
Закінчила Мелітопольський педагогічний університет ім. Б. Хмельницького та здобула кваліфікацію магістра зі спеціальності "Освітні та педагогічні науки".

Вчене звання

Доцент,
в 2016 році отримала вчене звання доцента кафедри суспільно-гуманітарних наук,
12ДЦ № 046275.

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук,
в 2014 році захистила дисертацію кандидата педагогічних наук у спеціалізованій вченій раді РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», наукова спеціальність: 13.00.01 - «Загальна педагогіка та історія педагогіки»,
ДК № 022585.

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • правова культура як елемент сформованності сучасної особистості

Досвід наукової та викладацької діяльності:

З 2014 року – старший викладач Таврійського державного агротехнологічного університету;
з 2016 року – доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук.


 1. Олексенко Р.І., Горбова Н.А., Застрожнікова І.В., Вороніна Ю.Є., Нестеренко О.М. Сучасна економічна освіта як нова хвиля та мегатренд розвитку епохи глобальної нестабільності. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти» / Мелітополь: ТДАТУ, 2020

 2. Вороніна Ю. Є., Ортіна Г.В., Олексенко Р.І., Горбова Н.А., Єфіменко Л.М. Методика вирішення конфліктів навчального процесу у закладах вищої освіти. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти» / Мелітополь: ТДАТУ, 2020

 3. Застрожнікова І. В., Ортіна Г.В. Олексенко Р. І. Горбова Н. А. Єфименко Л. М. Роль закладу вищої освіти у формуванні особистості студента. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти» / Мелітополь: ТДАТУ, 2020

 4. Горбова Н.А., Нестеренко О.М., Вороніна Ю.Є., Застрожнікова І.В., Єфіменко Л.Н. Впровадження моделі системи управління правовою освітою учнів у загальноосвітньому навчальному закладі. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти» / Мелітополь: ТДАТУ, 2020

 5. Нестеренко О.М., Ортіна Г.В., Горбова Н.А., Олексенко Р.І. Структурно-логічні схеми як метод алгоритмізації теоретичного матеріалу правових дисциплін. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти» / Мелітополь: ТДАТУ, 2020

 6. Горбова Н.А. Соблюдение принципа верховенство права в условиях пандемии. International scientific-practical conference theory and practice: problems and prospects 2020, May 21-22, Литва

 7. Vita Kovtun, Kateryna Andriushchenko, Natalia Horbova, Oksana Lavruk, Yelyzaveta Muzychka. Features of the Management Process of Ambidextrous Companies. - TEM Journal – Volume 9 / Number 1 / 2020. 221

 8. Горбова Н.А Демократична концепція формування свідомого суспільства: монографія. / Г.В. Ортіна, Н.А.Горбова, І.В. Застрожнікова, Ю.Є. Вороніна, О.М. Нестеренко, Л.М. Єфіменко, Г.А. Гарбар. / Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – 2019. – С.22-78.

 9. Горбова Н.А. Формування та шляхи створення об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. / Г.В. Ортіна, , Н.А. Горбова, ЮЄ Вороніна / - Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – 2019. – 410 с.

 10. Нестеренко О.М., Горбова Н.А. Правосвідомість як системоутворюючий чинник формування свідомої молоді Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства 27-28 листопада 2019 року. / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, С. 35-37

 11. Горбова Н.А. Формування правової культури як елемент сучасної освіти. Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції «Сучасна наука: тенденції та перспективи» Мелітополь 23-24 жовтня 2019 р.

 12. Горбова Н.А., Нестеренко О.М., Теоретико-методологічні механізми впливу державної політикина процес формування свідомої особистості./ Прикарпатський юридичний вісник 1 (4 (29)), С. 33-37

 13. Volodymyr Tarasenko, Larysa Bondarenko, Nina Shcherbakova, Natalia Horbova. Sowing Units for Drilling Vegetable Crops. / Modern Development Paths of Agricultural Production,2019. 289-298

 14. Горбова Н.А. Проблеми правового регулювання родових поселень. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації» , - Херсон, 28-29 листопада 2019 року

 15. Горбова Н.А. Законодавчі новації .Децентралізаційної влади в Україні. Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування. Матеріали всеукраїнської науково - практичної конференції. ТДАТУ імені Дмитра Моторного м. Мелітополь 18 жовтня 2019 р. –136с

 16. Горбова Н.А. Етапи становлення нормативно-правової бази про
  банкрутсво. / Н.А. Горбова, В.Щебликіна // Матеріали міжнародної науково-
  практичної конференції «Розвиток правової системи України в умовах
  сьогодення», 3–4 травня 2019 р., м. Харків «Східноукраїнська наукова
  юридична організація».

 17. Горбова Н.А. Економічно-правове обґрунтування діяльності
  особистих селянських господарств / Н.А.Горбова, І.А.Гавриленко // Правові
  системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали
  міжнародної науково-практичної конференції / Секція 5. Господарське право
  та процес - 16-17 листопада 2018 р. ‒ Львів: Західноукраїнська організація
  «Центр правничих ініціатив», 2018. ‒ 116 с. – с. 6 – 11 (0,25 у.д.а.)


 18. Горбова Н.А. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»: аналіз нововведень та регуляторного впливу. /Н. А. Горбова// «Держава та регіони. Серія: Право», № 1 (2018). Наукове фахове видання,

 19. Горбова Н. А. Правова культура особистості: до постановки питання /Н. А. Горбова// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, №14, Т.1, 2015, - С. 25-27. Наукове фахове видання

 20. Горбова Н. А. Правомірна поведінка: підходи до визначення дефініцій, соціальна значимість та типологія. /Н. А. Горбова// Право і суспільство № 5-2, 2015, - С. 35-40. Наукове фахове видання

 21. Горбова Н. А. Теорії інтелектуальної власності: до постановки питання. /Н. А. Горбова// Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – № 1 (ІІ)., - С. 16-22.Наукове фахове видання

 22. Горбова Н. А.Юридична відповідальність у правомірній поведінці: теоретико-методологічний аспект. /Н. А. Горбова// Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія «Право». Т.1, Вип.34 2015, - С.12-15.Наукове фахове видання.

 23. Горбова Н. А.Юридична відповідальність у правомірній поведінці - самостійний елемент механізму правового регулювання /Н. А. Горбова// Науковий віснику Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» № 4, 2015. – С. 25-31. Наукове фахове видання

 24. Горбова Н. А. Методологічні умови аналізу юридичної відповідальності у правомірній поведінці /Н. А. Горбова// Матеріали Міжнар. науково-практ. конф. [„Здійснення наукових досліджень і реалізація наукових проектів “] – Краков: „Diamondtradingtour“, 2015. – С. 23–26

 25. Горбова Н. А. Об’єктивна та суб’єктивна сторона позитивної відповідальності/Н. А. Горбова//Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (4 вересня 2015 р.), м. Харків. – 2015. – С. 6-8.

 26. Горбова Н. А. Упровадження в навчальний процес активних (інтерактивних) методів навчання (при викладанні дисципліни «Правознавство»). /Н. А. Горбова// Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі / Вип.18 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь., 2015. – С.43-48.

 27. Горбова Н. А.Використання інтерактивних методів у процесі викладання дисципліни «правознавство»: «ажурна пилка». /Н. А. Горбова// Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник науково-методичних праць/ Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2016. – 190-197 с.

 28. Горбова Н. А. Правова культура: поняття та сутність. /Н. А. Горбова// Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції Науковий збірник Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара – Дніпро, 2017. Наукове фахове видання,наукометричні бази GoogleScholar; IndexCopernicusInternational.

 29. Горбова Н. А.Правова культура та культура прав людини: співвідношення понять та шляхи імплементації./Н. А. Горбова//Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». №1, 2017, с.16-18.

 30. http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3063 > Горбова Н.А. Формування правової культури: антропологічний підхід /Н. А. Горбова// Електронне наукове фахове видання ДВНЗ «Ужгородський національний університет» - 2017, № 5. Наукове фахове видання,наукометричні бази GoogleScholar; IndexCopernicusInternational.

 31. Горбова Н. А. Дистанційне навчання: аналіз світового досвіду та імплементація в український освітній простір. /Н. А. Горбова, В.А. Скиба// Vonografia pokonferencia / Nowy sposob rozwoju pedagogika / Poznan (PL). 30.11.2017.

 32. Горбова Н.А. Використання методу Сократа в сучасних освітянських технологіях /Н. А. Горбова, Д.М. Лисенко// Збірник статей, тез і доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення» / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. – 359 с.

 33. Горбова Н.А. Мобільні технології навчання: тенденції розвитку /Н. А. Горбова, Є.О. Шрамко/ Збірник статей, тез і доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення» / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. – 359 с.

 34. Горбова Н.А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. /Н. А. Горбова// Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej " Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki" (28.02.2017) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. - 68 str., 35с.

 35. Горбова Н.А. Природа державного контролю (нагляду) та генезис його
  законодавчого визначення. / Н.А.Горбова // «Право та державне управління»
  № 1 (2019) (наукометрична база Index Copernicus International, Google
  Scholar)

 36. Горбова Н.А. Економічно-правове обґрунтування діяльності особистих
  селянських господарств / Н.А.Горбова, І.А.Гавриленко // Правові системи
  суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали
  міжнародної науково-практичної конференції / Секція 5. Господарське право
  та процес - 16-17 листопада 2018 р. ‒ Львів: Західноукраїнська організація
  «Центр правничих ініціатив», 2018. ‒ 116 с. – с. 6 – 11 (0,25 у.д.а.)

 37. Горбова Н.А. Моніторинг земель як елемент управління земельними
  ресурсами / Н.А.Горбова, К.О.Данюк // Права та обов’язки людини у
  сучасному світі: Міжнародна науково-практична конференція - 9-10
  листопада 2018 р – Одеса: Причорноморська фундація права, 2018.,с. 73-75
  (0,25 у.д.а)

 38. Горбова Н.А. Сутність та причини банкрутств підприємств. /
  Н.А.Горбова, К.Ю.Чукіна // Матеріали міжнародної науково-практичної
  конференції «Розвиток правової системи України в умовах сьогодення», 3–4
  травня 2019 р., м. Харків «Східноукраїнська наукова юридична організація».

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×