м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Шквиря Наталя Олександрівна
Посада

Доцент кафедри маркетингу

Базова вища освіта

У 2004 році закінчила з відзнакою факультет Економіки та бізнесу Таврійської державної агротехнічної академії за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом магістр з економіки підприємства
У 2014 році отримала другу вищу освіту в Полтавському університеті економіки і торгівлі, спеціальність «Маркетинг», кваліфікація за дипломом спеціаліст з маркетингу

Вчене звання

Доцент
В 2013році отримала вчене звання доцента кафедри «Маркетинг».

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук
У 2009 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет» та отримала науковий ступінь кандидат економічних наук кандидат економічних наук Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar Open Researcher ID (ORCiD)

Галузь наукових інтересів:
  • Розробка маркетингової стратегії підприємства
  • Маркетингова цінова політика підприємства

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2004р. на посаді асистента кафедри «Менеджмент та маркетинг», а з 2013 – на посаді доцента кафедри «Маркетинг».
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доц. Шквиря Н.О.


Шквиря Н.О., Сушич А.Г. Бізнес-модель підприємства з надання психологічних послуг. Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні ринкові підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу» учасників проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS) - Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С.69-70.


Шквиря Н.О., Козолій О.В., Яценко В.О. Проект з виробництва домашніх напівфабрикатів. Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні ринкові підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу» учасників проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS) - Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С.37-38.


Шквиря Н.О., Гирба В.В., Гирба А.А. Економічне обґрунтування відкриття торгових кіосків. Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні ринкові підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу» учасників проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS) - Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С.27-28.


Шквиря Н.О., Балабанов О.Д., Попазов М.А. Економічне обґрунтування створення підприємства з виробництва паливних брикетів. Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні ринкові підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу» учасників проекту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» (NUPASS) - Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С.13-14.


Шквиря Н.О. Обґрунтування вибору маркетингової товарної стратегії підприємства. Проблеми моделювання та управління: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 19-20 листопада 2020р. Полтава. 2020. C. 230-233.


Шквиря Н.А. Лебедка А.А. Стратегический анализ внешней среды предприятия/ Н.А. Шквиря// Инновационный потенциал молодежи в современном мире: сб. материалов заочной научно-практической конференции (г. Гомель, 22 апреля, 2021 г.);С. 82-83 - 2021


Шквиря Н.А. Лактіонов Е.Е. Совершенствование сбытовой стратегии предприятия/ Н.А. Шквиря// Инновационный потенциал молодежи в современном мире: сб. материалов заочной научно-практической конференции (г. Гомель, 22 апреля, 2021 г.);С. 78-79 - 2021


Шквиря Н.А. Лещук А.К. Стратегический анализ маркетинговой среды предприятия/ Н.О. Шквиря// Инновационный потенциал молодежи в современном мире: сб. материалов заочной научно-практической конференции (г. Гомель, 22 апреля, 2021 г.);С. 84-85 - 2021


Шквиря Н.А. Арестенко Т.В. Маркетингові дослідження поведніки споживачів готельних послуг/ Н.О. Шквиря, Т.В. Арестенко // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки);№ 1 (43) (С. 169-175) - 2021


Шквиря Н.А. Шквиря С.В. Определение стратегических направлений развития предприятия/ Н.А. Шквиря// Инновационный потенциал молодежи в современном мире: сб. материалов заочной научно-практической конференции (г. Гомель, 22 апреля, 2021 г.);С. 167-168 - 2021


Шквиря Н.А. Анализ поведения потребителей на рынке молока и молочных продуктов/ Н.А. Шквиря// Развитие кооперации – основа устойчивого развития экономики: сб. материалов Международной научно-практической конференции (Бишкек, 26-27 мая 2021 г.);С. 154-157 - 2021


Шквиря Н.О. Лактінова Є.Є. Теоретичні основи маркетингу підприємств готельного бізнесу/ Н.О. Шквиря// Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 22 квітня 2021 року);С. 144-145 - 2021


Шквиря Н.О. Удосконалення комунікаційної політики молокопереробного підприємства/ Н.О.Шквиря// Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2021 року);Ч. 1 (С. 413-416) - 2021


Шквиря Н.А. Шквиря С.В. Маркетинговые исследования потребительских мотиваций при выборе шоколада/Актуальные проблемы теории и практики современной экономической науки: VIII международная научно-практическая конференция (Гомель, 19 марта 2020 года): сборник материалов;С. 145-146-2020


Шквиря Н.А. Лактионов Е.Е. Определение стратегических направлений развития предприятия на рынке соков/Актуальные проблемы теории и практики современной экономической науки: VIII международная научно-практическая конференция (Гомель, 19 марта 2020 года): сборник материалов;С. 119-120-2020


Шквиря Н.О. Ткаченко В.В. Шпилька М.В. Проект з виробництва та реалізації сирів/ Сучасні ринкові підходи достворення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу : за підтримкою проекту«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»(NUPASS): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез (Мелітополь, 14 грудня 2020 р.);С. 24-25-ТДАТУ-2020


Шквиря Н.О. Чепурний С.А. Чудаков А.О. Маркетингові дослідженя поведінки споживачів плодоовочевої продукції/Сучасні ринкові підходи достворення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу : за підтримкою проекту«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»(NUPASS): ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез (Мелітополь, 14 грудня 2020 р.);С. 32-33-ТДАТУ-2020


Шквиря Н.О. Шквиря С.В. Стратегічний аналіз маркетингового середовища молокопереробного підприємства/ Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції магістрантів та аспірантів (1-4 грудня 2020 р.);(С. 284-285)-2020


Шквиря Н.А. Сокіл Я.С. Маркетингові дослідження як інструмент визначення стратегічних напрямків розвитку підприємства / Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки);№ 2 (42) (С. 214-219)-2020


Шквиря Н.А. Черкашин В.Ю. Економічне обгрунтування виробництва соків/ Сучасні підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 1 липня 2020 р.);С. 43-44-ТДАТУ-2020


Шквиря Н.А. Чеботароьов В. М. Маркетингові дослідження споживчих переваг на ринку хліба та хлібобулочних виробів/ Сучасні підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 1 липня 2020 р.);С. 41-42-ТДАТУ-2020


Шквиря Н.А. Синиця С.В. Обгрунтування основних етапів організаціїї промислового рибництва та його ефективності/ Сучасні підходи до створення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Мелітополь, 1 липня 2020 р.);С. 33-34-ТДАТУ-2020


Шквиря Н.А. Обоснование выбора маркетинговой стратегии овощеводческого предприятия/ Международная научно-практическая конференция, проведенная в рамках «Международной магистерской летней школы» (26 травня – 9 червня 2020р.);(С. 244-247)-2020


Шквиря Н.О. Дослідження факторів споживацької поведінки на ринку сиру/ Маркетинг ХХІ століття: виклики змін: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю заснування кафедри маркетингу і комерційної діяльності ХДУХТ (8-10 жовтня 2020р.);(С. 140-141)-2020


Шквиря Н.О. Обґрунтування вибору маркетингової товарної стратегії підприємства/ Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (19-20 листопада 2020р.);(С. 198-201)-2020


Шквиря Н.А. Стратегия диверсификации производства как направление развития сельскохозяйственных предприятий/ Theory and practice: problems and prospects: International scientific-practical conference (Marijampole and Kaunas, 21st–22nd of May, 2020);С. 94-2020


Вовк І. Шквиря Н.О. Розработка маркетинговой стратегии овощеводческого предприятия/ Н.О. Шквиря// Theory and practice: problems and prospects: International scientific-practical conference (Marijampole and Kaunas, 21st–22nd of May, 2020);С. 36-37-2020


Головченко О.Л. Шквыря Н. А. Стратегический анализ деятельности предприятия/ Экономика и инжиниринг: от теории к практике: сборник материалов XVI Международной научо-практической конференции (Минск, 16 апреля 2020 г.);С. 299-2020


Вовк И.В. Шквиря Н.А. Разработка товарной стратегии предприятия/ Экономика и инжиниринг: от теории к практике: сборник материалов XVI Международной научо-практической конференции (Минск, 16 апреля 2020 г.);С. 285-2020


Лебедка А.А., Шквиря Н.А. Стратегический анализ внешей среды преприятия/Экономика и инжиниринг: от теории к практике: сборник материалов XVI Международной научо-практической конференции (Минск, 16 апреля 2020 г.);С. 341-2020


Шквиря Н.О. Маркетингові дослідження споживчих переваг на ринку пива/ Н.О. Шквиря//Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Луцьк, 8 травня 2020 р.);С. 271-273-2020


Бенько В. В. , Шквыря Н. А. Разработка стратегических ориентиров развития предприятия / В. В.Бенько , Н. А. Шквыря Экономика и инжиниринг: от теории к практике: сборник материалов XVI Международной научо-практической конференции (Минск, 16 апреля 2020 г. );С. 266-2020


Шквиря Н.О. Маркетинговое исследование потребительских предпочтений при выборе шоколада/ Н.О. Шквиря//Экономика и инжиниринг: от теории к практике: сборник материалов XVI Международной научо-практической конференции (Минск, 16 апреля 2020 г.);С. 195-196-2020


Шквиря Н.О. Обгрунтування та вибір стратегії розвитку підприємства/ Н.О. Шквиря//Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Луцьк, 8 травня 2020 р.).;С. 122-124-2020


Шквиря Н.О. Удосконалення маркетингової комунікаційної політики шляхом проведення дегустації/ Н.О. Шквиря// Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 18 лютого 2020 р.);С. 138-141-2020


Шквиря Н.О. Удосконалення товарної стратегії підприємства/ Н.О. Шквиря// Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 18 лютого 2020 р.);С. 141-144-2020


Шквиря Н.О. Теоретичні основи стратегічного маркетингу підприємства/ Н.О. Шквиря// Інфраструктура ринку;Випуск 40 (С. 328-333)-2020


Лебедка А.А. Шквыря Н.О. Стратегічний аналіз хлібопекарського підприємства / А.А. Лебедка// Збірник тез доповідей Всеукр. наук.-техн. конф. магістрантів і студентів ТДАТУ (18-22 лист. 2019 р.);(С. 89))- 2019


Вовк І.В. Шквиря Н.О. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства / І.В. Вовк// Збірник тез доповідей Всеукр. наук.-техн. конф. магістрантів і студентів ТДАТУ (18-22 лист. 2019 р.);(C. 76)- 2019


Стрюк О.Л Шквиря Н.О. Удосконалення збутової стратегії підприємства/ О.Л. Стрюк// Збірник тез доповідей Всеукр. наук.-техн. конф. магістрантів і студентів ТДАТУ (18-22 лист. 2019 р.);(С. 101)- 2019


Бенько В.В. Шквыря Н.О. Удосконалення комунікаційної стратегії підприємства/ В.В. Бенько// Збірник тез доповідей Всеукр. наук.-техн. конф. магістрантів і студентів ТДАТУ (18-22 лист. 2019 р.);(С. 73)- 2019


Лебедка А.А. Шквыря Н.О. Маркетингове дослідження споживчих переваг овочевої продукції / А.А. Лебедка// Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (31 жовт. 2019 р.);(С. 609-612)- 2019


Вовк І.В. Шквиря Н.О. Застосування методу аналізу ієрархій для вибору товарної стратегії підприємства / І.В. Вовк// Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. (31 жовт. 2019 р.);(С. 544-546)- 2019


Стрюк О.Л Шквиря Н.О. Визначення стратегічних напрямів розвитку підприємства сокової галузі./ О.Л. Стрюк// Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (16-18 жовт. 2019 р.);(С. 180-181)- 2019


Вовк І.В. Шквиря Н.О. SPACE-аналіз як метод оцінки стратегічного положення молокопереробного підприємства. / І.В. Вовк// Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (16-18 жовт. 2019 р.);(С. 128-129)- 2019


Лебедка А.А. Шквыря Н.А. Состояние и стратегические перспективы развития рынка овощей Запорожской области / А.А. Лебедка// Актуальные вопросы экономической науки в XXI веке: сборник материалов Междун. науч-практ. конф. (18 окт. 2019 г.);(C. 210-212).- 2019


Шквиря Н.О. Застосування методу портфельного аналізу в стратегічному маркетингу підприємства/ Н. О. Шквиря// Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (16-18 жовт. 2019 р.);(С. 421-424)- 2019


Шквиря Н.О. Маркетингові дослідження споживчих переваг на ринку хліба та хлібобулочних виробів/ Н. О. Шквиря// Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (31 жовтня 2019 р.);(С. 715-717)- 2019


Шквыря Н.А. Обоснование и выбор маркетинговой стратегии развития предприятия /Н.А.Шквыря//Актуальные вопросы экономической науки в XXI веке: сборник материалов Междун. науч-практ. конф. (18 окт. 2019 г.);(С. 264-266)- 2019


Шквыря Н.А. Логистическое управление запасами в формировании ассортиментной политики предприятия/Н.А.Шквыря//Логистика Великой степи – 2019: сборник материалов I Междун. науч-практ. конф. (16-18 октября 2019г.);(С. 190-194)- 2019


Шквиря Н.О. Обґрунтування вибору каналів збуту продукції молокопереробних підприємств/ Н.О. Шквиря//Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон 16-18 жовтня 2019 р.);(С. 200-201)- 2019


Шквиря Н.О. Стратегічний аналіз макросередовища підприємств галузі овочівництва/ Н.О. Шквиря//Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції. зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. форуму (21-22 черв. 2019р .);С. 67-71- 2019


Шквиря Н.О. Розробка товарної стратегії підприємства/ Н.О. Шквиря//Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (19 квіт. 2019 р.);С. 67-71- 2019


Шквиря С.В. Шквиря Н.О.Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємств сокової галузі./ С.В. Шквиря// Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції: зб. матеріалів Міжвузівськой студентської наук.-практ. конф., 28-29 травня 2019р. Мелітополь: ТГАТУ, С. 236-238- 2019


Крутікова А.О. Шквиря Н.О. Розробка товарної стратегії підприємства сокової галузі./ А.О. Крутікова// Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції: зб. матеріалів Міжвузівськой студентської наук.-практ. конф., 28-29 травня 2019р. Мелітополь: ТГАТУ. С 180-184- 2019


Крутікова А.О. Шквиря Н.О. Обґрунтування стратегічних напрямів розвитку підприємства на ринку сиру/ А.О. Крутікова// Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку: зб. матеріалів ІIІ Міжнар. студентської наук.-практ. конф., 19 квіт. 2019р. Київ: МНТУ С 154-157 - 2019


Шквиря С.В. Шквиря Н.О. Тенденції і перспективи розвитку підприємства на ринку алкогольних напоїв / С.В. Шквиря// Вища освіта - студентська наука - сучасне суспільство: напрями розвитку: зб. матеріалів ІIІ Міжнар. студентської наук.-практ. конф., 19 квіт. 2019р. Київ: МНТУ С. 356-359 - 2019


Шквиря Н.О. Стратегічний аналіз макросередовища підприємств галузі овочівництва/ Н.О. Шквиря// Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції. зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. форуму, 21-22 черв. 2019р. Мелітополь: ТДАТУ С. 67-71- 2019


Шквиря Н.О. Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку ковбасних виробів/ Н.О. Шквиря// Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет конф., 13-14 черв. 2019р. Мелітополь: ТДАТУ С. 67-71- 2019


Шквиря Н.О. Розробка товарної стратегії підприємства / Н.О. Шквиря// Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2019р. Київ: КНЕУС. 67-71 - 2019


Шквыря Н.А. Обоснование выбора маркетинговой стратеги предприятия. /Н.А.Шквыря//Трансформация опыта менеджмента агробизнеса Европейского союза в Казахстан и страны Центральной Азии: сборник материалов XI Междунар. науч.-практ. конф. Костанай: КИнЭУ С. 159-163 2019


Шквыря Н.А. Маркетинговые исследования поведения потребителей на рынке соков /Н.А.Шквыря// Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях: сборник материалов Междунар. науч.-практ. заочной конф., 23 января 2019г. Алматы: ААЭС С. 581-584- 2019


Шквыря Н.О. Обґрунтування вибору маркетингової стратегії молокопереробного підприємства / Н.О. Шквиря // Інфраструктура ринку;№ 29 (С. 324-329)- 2019


Михайлова М.С., Шквиря Н.А. Реализация маркетинговой товарной стратегии предприятия / М.С. Михайлова// Материалы международной научно-практической заочной конференции «Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях». Алматы: Алматинская академия экономики и статистики, 2019. С.379-381 - 2019


Брицын А.А. Шквыря Н.А. Формирование маркетинговой коммуникационной стратегии предприятия/ А.А. Брицын//Материалы международной научно-практической заочной конференции «Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях»;(С. 167-169) - 2019


Шквыря Н.А. Маркетинговые исследования поведения потребителей на рынке соков/ Шквыря Н.А. // Материалы международной научно-практической заочной конференции "Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современный условиях";(С. 581-584) - 2019


Шквыря Н.А. Андрущенко С. В. Реализация сбытовой стратегии предприятия/ Шквыря Н.А. // Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях: международная научно-практическая заочная конференция-Алматы: Алматинская академия экономики и статистики - 2019


Кашуба Н.И. Шквыря Н.А. Реализация маркетинговой товарной стратегии предприятия / Кашуба Н.И.// Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях: международная научно-практическая заочная конференция-Алматы: Алматинская академия экономики и статистики - 2019


Бовкун Г.О. Шквиря Н.О. Стратегічні напрямки діяльності підприємства на ринку сирів / Г.О. Бовкун // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції;С. 270-273-Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції;С. 270-273-2018


Шквиря С.В. Шквиря Н.О. Дослідження поведінки споживачів на ринку кондитерської продукції/ С.В. Шквиря//Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції;С. 342-345-Полтава: ПУЕТ-2018


Сергеева Ю. А. Шквыря Н.О. Маркетингове дослідження споживачів на ринку молока і молочної продукції / Ю.А. Сергеева//Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції;С. 332-335-Полтава: ПУЕТ -2018


Шквиря Н.О. Обґрунтування стратегічних орієнтирів розвитку підприємства на ринку овочів / Н.О. Шквиря// Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції;С. 78-81-Полтава: ПУЕТ-2018


Кривенко О.Г. Шквыря Н.А. Тенденції і перспективи розвитку підприємства на ринку алкогольних напоїв/ О.Г. Кривенко// Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.);С. 155-156- ТДАТУ - 2018


Сергеева Ю.А. Шквыря Н.А. Маркетинговое исследование потребителей на рынке молока и молочной продукции. / Ю.А. Сергеева// Приоритетные задачи и стратегии развития экономики, менеджмента и маркетинга: материалы Международной научно-практической конференции. Алматы: Алматинская академия экономики и статистики, 2018. – С.489-492 - 2018


Брицын А.А., Шквыря Н.А. Маркетинговое исследование деятельности предприятия на рынке сухих завтраков./А. А. Брицын// Приоритетные задачи и стратегии развития экономики, менеджмента и маркетинга: материалы Международной научно-практической конференции. Алматы: Алматинская академия экономики и статистики, 2018. – С.170-173-2018


Бовкун Г.О. Шквиря Н.О. Удосконалення товарної стратегії підприємства на ринку сирів / Г.О. Бовкун // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.);С. 139-140 -2018


Михайлова М.С. Шквиря Н.О. Реализация маркетинговой товарной стратегии предприятия / М.С. Михайлова// Материалы международной научно-практической заочной конференции «Актуальные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга в современных условиях»;(С. 379-381)-2018


Михайлова М.С. Шквиря Н.О. Формування комунікаційної стратегії підприємства / М.С. Михайлова// Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції;(С. 318-320)-2018


Кашуба Н.І. Шквиря Н.О. Стратегічні напрямки розвитку м’ясопереробних підприємств / Н.І. Кашуба// Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції;(C. 298-301)-2018


Крутікова А.О. Шквиря Н.О. Дослідження макро- та мікросередовища ринку соку / А.О. Крутікова// Збірник наукових праць магістрантів та студентів Таврійського державного агротехнологічного університету;(С. 32-34)-2018


Крутікова А.О. Шквиря Н.О. Удосконалення товарної політики підприємства на ринку соків / А.О. Крутікова// Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему»;(C. 87-88)-2018


Шквиря С.В. Шквиря Н.О. Удосконалення комунікаційної політики підприємства на ринку овочів/ С.В. Шквиря//Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему»;(С. 152-153)-2018


Меліхов В.О. Шквиря Н.О. Теоретичні основи формування конкурентних стратегій підприємства / В.О. Меліхов// Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему»;(С. 108-109)-2018


Шквиря С.В. Шквиря Н.О. Удосконалення комунікаційної стратегії підприємства на ринку молока та молочних продуктів/ С.В. Шквиря//Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 178-179)-2018


Крутікова А.О. Шквиря Н.О. Обґрунтування стратегічних напрямів розвитку підприємства на ринку соків / А.О. Крутікова// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 158-159)-2018


Андрущенко С.В. Шквиря Н.О. Удосконалення товарної стратегії підприємства на ринку овочів / С.В. Андрющенко// Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області) 19-23 листопада 2018 року: збірник тез доповідей;(С. 128-129)-2018


Шквиря Н.О. Маркетингове дослідження поведінки споживачів на ринку кондитерських виробів / Н.О. Шквиря// Тези міжнародної науково-практичної конференції "Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування": зб. матер. конференц.;(С. 447-450) -Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні-2018


Сергеева Ю. А. Шквыря Н.А. Маркетинговое исследование потребителей на рынке молока и молочной продукции / Ю.А. Сергеева// Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию академика Ж.Т. Сейфуллина «Приоритетные задачи и стратегии развития экономики, менеджмента и маркетинга» (19 октября 2018 г.);(С. 489-492) -2018


Михайлова М. С. Шквыря Н.А. Стратегические направления развития предприятия на рынке макаронных изделий / М.С. Михайлова, // Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию академика Ж.Т. Сейфуллина «Приоритетные задачи и стратегии развития экономики, менеджмента и маркетинга» (19 октября 2018 г.);(С. 468-470) -2018


Шквыря Н.А. Формирование товарной стратегии предприятия / Н.А. Шквыря// Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию академика Ж.Т. Сейфуллина «Приоритетные задачи и стратегии развития экономики, менеджмента и маркетинга» (19 октября 2018 г.);(С. 34-37) -2018


Кашуба, Н. И. Шквыря Н.А. Стратегические направления развития мясоперерабатывающего предприятия /Н. И. Кашуба // Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию академика Ж.Т. Сейфуллина «Приоритетные задачи и стратегии развития экономики, менеджмента и маркетинга» (19 октября 2018 г.);(С. 334-337) -2018


Шквиря Н.О. Стан та особливості стратегічного планування в аграрних підприємствах / Н.О. Шквиря// Економіка та суспільство: електронне наукове фахове видання;Вип. 16 (С. 549-553)-2018


Шквыря Н.А. Маркетинговые исследования и оценка поведения потребителей на рынке молока и молочных продуктов / Н.А. Шквыря// Сборник материалов Х Международной научно-практической конференции «Научный взгляд в будущее – как путь модернизации общественного сознания», «Дулатовские чтения – 2018»;( С. 224-230)-2018


Шквиря Н.О. Дослідження поведінки споживачів на ринку молока та молочної продукції / Н.О. Шквиря // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі»;(С. 353-355)-2017


Шебуняєва А.С. Шквиря Н.О. Вибір оптимальних каналів збуту молочної продукції / А.С. Шебуняєва// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі»;(С. 347-349)-2017


Шквиря Н.О. Конкурентоспроможність підприємств на вітчизняних і зовнішніх ринках / Н.О. Шквиря // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі»;(С. 351-353)-2017


Шквиря Н.О. Стратегічні напрямки розвитку підприємства на ринку молока та молочних продуктів / Н.О.Шквиря// Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2017 р.);(С. 833-835)-2017


Шквиря Н.О. Ринок інновацій у сільському господарстві/ Н.О. Шквиря// Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки: Матеріали ІV Міжнародної науково практичної конференції;(С. 98-100)-2017


Шквиря Н.О. Створення системи інформаційно-методичного забезпечення стратегічного планування/ Н.О. Шквиря// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3(35) (С. 123 – 130)-2017


Шквыря Н.А. Биотопливо как перспективное направление использования отходов сельскохозяйственного производства/ Н.А. Шквыря//Сборник материалов международной научно-практической конференции молодых ученых «Инновационные подходы и перспективные идеи молодых ученых в аграрной науке»;(С. 592-595)-2017


Шквиря Н.О. Напрямки розвитку інноваційної політики в сільському господарстві/ Н.О. Шквиря//Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва: матеріали регіональної науково-практичної конференції ( м. Мелітополь, 12 грудня 2017р. );C. 87-88-2017


Шквиря Н.О. Лєбєдєва І.Г. Конкурентоспроможність підприємств кондитерської галузі/ Н.О. Шквиря// Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року);Т. 3 (С. 53-55)- 2016


Шквиря Н.О. Механізм реалізації маркетингової товарної стратегії підприємства. / Н.О.Шквиря //Проблеми глобалізації та моделі сталого розвитку економіки: матеріали V Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конференції, (Сєвєродонецьк, 15-16 квітня 2016 р.);(С. 144-147)- 2016


Шквиря Н.О. Сутність та особливості маркетинового планування конкурентоспроможності продукції/ Н.О.Шквиря //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки);№ 3 (32) (С. 146-152)- 2016


Шквиря Н.О. Маркетингова орієнтація діяльності молокопереробних підприємств/ Н.О. Шквиря // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року);Т. 3 (С. 82-84) - 2016


Шквыря Н.А. Применение метода анализа иерархий для выбора стратегического управленческого решения/ Н.А. Шквыря //Моделирование в технике и экономике: материалы международной научно-практической конференции (Витебск, 23–24 марта 2016 г.);(С. 455-457) - 2016


Шквиря Н.О. Маркетингова стратегія розвитку комерційних банків/ Н.О. Шквиря //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : наук. екон. журн.;№ 2. - 2016


Шквыря Н.А. Любишко Д.О. Тенденции развития рынка молока и молочной продукции Украины / Н.А. Шквыря// Актуальные вопросы менеджмента современной организации – 2015: сборник материалов Международной студенческой научно-практической конференции (Россия, Ижевск, 4 марта 2015 г.);(С. 273-276)-ИжГТУ имени М.Т. Калашникова -2015


Шквыря Н.А. Колесник А.А. Разработка маркетинговой товарной стратегии предприятия / Н.А. Шквыря// Актуальные вопросы менеджмента современной организации – 2015: сборник материалов Международной студенческой научно-практической конференции (Россия, Ижевск, 4 марта 2015 г.);(С. 276-280)-ИжГТУ имени М.Т. Калашникова -2015


Шебуняєва А. С. Шквиря Н.О. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку молока та молочних продуктів України / А. С.Шебуняєва// Міжнародні економічні відносини та розвиток міжнародного бізнесу за сучасних умов глобалізації світогосподарських зв’язків : збірник статей міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених;(С. 186-188) -2015


Шквиря Н.О. Стратегія диверсифікації виробництва як основа підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств / Н.О. Шквиря// Міжнародні економічні відносини та розвиток міжнародного бізнесу за сучасних умов глобалізації світогосподарських зв’язків : збірник статей міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених;(С. 142-145) -2015


Шквиря Н.О. Аналіз споживчої поведінки та переваг на ринку біопалива / Н.О. Шквиря// Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 р.);Т. 3 (Економічні науки) (С. 133-135) - Мелітополь: ТДАТУ-2015


Шквиря Н.А. Состояние и перспективы развития инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий / Н.А. Шквиря// Бухгалтерский учет, анализ и аудит: проблемы и перспективы развития в условиях глобализации. Материалы международной научно-практической конференции (30 апреля 2015г.);(С. 278-281)-2015


Шквиря Н.О. Стратегія розробки нового товару на ринку соків/Н.О. Шквиря/ Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Тренди та інновації в сучасній економіці": тези доповідей;Ч. 4 (С. 240-244)-2015


Шквиря Н.О. Маркетингові дослідження споживчих переваг на ринку коньяку України/ Н.О. Шквиря/Молодіжний економічний дайджест: науковий електронний журнал;№ 2-3(5-6) (С. 177-181)-2015


Шквиря Н.О. Маркетингові аспекти розвитку підприємств при наданні агротуристичних послуг/ Н.О. Шквиря//БУМіБ-2015


Шквиря Н.A. Особенности ценообразования промышленных предприятий/Н.А.Шквыря/Наука: научно-производственный журнал: материалы VI международной научно-практическоц конференции "Дулатовские чтения 2014". Спецвыпуск "Экономические науки";№ 4-3 (С. 486-489)-2014


Шквиря Н.О. Особливості ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції / Н.О. Шквиря// Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки);№ 1 (25) (С. 312-315)- ТДАТУ, 2014


Шквиря Н.О. Формування маркетингової стратегії туристичних підприємств/ Н.О. Шквиря//Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки);Вип. 4 (28) (С. 169-173)-ТДАТУ, 2014


Шквиря Н.О. Перспективи розвитку виробництва біопалива з відходів продукції рослинництва / Н.О. Шквиря//Економіка і організація управління : зб. наук. пр.;Вип. 1-2 - ДНУ, 2014


Навчальні дисципліни
Zoom

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
  • Участь в Українському проекті бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), який фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, со-фінансується та реалізується MEDA

  • Член громадської організації - "Об'єднання маркетологів України"

  • Виконання обов’язків куратора 21 МБ МК

  • Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Маркетинг» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

  • Наукова діяльність - відповідальний виконавець наукової теми: «Маркетингова стратегія розвитку підприємств на ринку продукції овочівництва» номер держреєстрації 0116U002738


Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×