м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Єфіменко Людмила Миколаївна
Посада

Старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права

Базова вища освіта

У 2005 році закінчила з відзнакою економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії за спеціальністю «Економіка підприємства».

Вчене звання
Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління,
у 2010 році захистила дисертацію кандидата наук з державного управління у спеціалізованій вченій раді з вивчення продуктивних сил України НАН України,
наукова спеціальність: 25.00.02 - «Механізми державного управління»,
диплом ДК № 063113.

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • механізми державного управління

Досвід наукової та викладацької діяльності:

З 2005 року – викладач, а з 2006 – старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій;
з 2011 року – завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій;
з 2013 року – заступник директора з навчальної роботи Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, доцент кафедри Мелітопольського відокремленого підрозділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій за внутрішнім сумісництвом;
з 2017 року – старший викладач кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету;
з 2018 року – старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права Таврійського державного агротехнологічного університету.
З 2017 року за сумісництвом також працює начальником відділу міжнародних зв’язків Таврійського державного агротехнологічного університету.


 1. Iefimenko L.Theroleofpoliticalinstitutioninnationaleconomicsecuritybuilding / L.Iefimenko // Canadianscientificjournal. – 2014. – № 1. – P. 51-55.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
 • Управлінська діяльність – начальник відділу міжнародних зв’язків Таврійського державного агротеїнолгічного університету.

 • Педагогічна діяльність – старший викладач кафедри публічного управління, адміністрування та права.

 • Наукова діяльність у рамках наукових досліджень, обґрунтованих у наукових публікаціях.

 • Організаційна робота – член громадської організації "Асоціація науковців України".

 • З 2016 року проводить наукове консультування Інституту підвищення кваліфікації з питань управління в публічній сфері.

 • 30.1 Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus та Web of Science Core Collection.
  30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:
  Сталий розвиток місцевих громад в умовах децентралізації: монографія;
  Демократична концепція формування свідомого суспільства.
  30.10 Організаційна робота у закладах освіти:
  Начальник відділу міжнародних зв’язків
  30.12 Наявність авторських свідоцтв загальною кількістю 5 досягнень.
  30.16 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю.
  30.18 Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×