м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Навчальні посібники

Навчальні посібники

Чкан, І. О. Гроші та кредит: навч.-метод. посібник / І. О. Чкан ; ТДАТУ. – Мелітополь , 2018. – 169 с.

 

Фінанси підприємств: навч. посібник / О. О. Яцух [та ін.] ; за ред. О. О. Яцух ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – 292 с.

 

Фінанси підприємств 2: навчальний посібник / О.О. Яцух О.О., В.Д. Цап, Н.Ю. Захарова, І.В. Демченко, М.І. Дмитров. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2020. – 693 с.

 

Податкова система : навч. посібник / С. В. Косторной [та ін.] ; за ред. С. В. Косторного ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2018. – 196 с. : іл.

 

Трусова Н.В., Терновський В.О., Терещенко М.А. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник / Н.В. Трусова, В.О. Терновський, М.А. Терещенко. – За заг. ред. Трусової Н.В. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 482 с.

 

Трусова Н.В., Цап В.Д., Терновський В.О. Управління фінансовими потоками підприємства. Фінансова математика: Навчальний посібник / Н.В. Трусова, В.Д. Цап, В.О. Терновський. – За заг. ред. Трусової Н.В. – Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2017. – 392 с.

 

Трусова Н.В.  Фінансовий потенціал суб’єктів господарювання аграрної галузі: Підручник / Н.В. Трусова. – Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2017. – 245 с.

 

Трусова Н.В., Пристемський О.С., Якушева І.Є., Терновський В.О. Інвестиційний аналіз бізнес-проектів: навчальний посібник. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2019. 328 с.

Звітність підприємств. Практикум: [навчальний посібник]. частина І. “Фінансова звітність” / А.А. Костякова, Н.Ю. Захарова, С.О. Кучеркова, К.В. Ілляшенко, за заг. редакцією к.е.н., доцента А.А. Костякової. – Мелітополь : ТОВ “Колор Принт”, 2020. – 176 с.

Фінансовий ринок: Навчальний посібник / Н. В. Трусова, С. А. Нестеренко, І. Є. Якушева та ін. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2021. – 236 с.

Фінанси підприємств. Навчальний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти / О.О. Яцух, Н.Ю. Захарова, І.В. Демченко. – Мелітополь: ФОП Силаєва О.В. – 2021. – 156 с.

Фінанси домогосподарств: Практикум / І.Є. Якушева, І.В. Демченко – Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2021. – 158 с.

Звітність підприємств. Курс лекцій, частина І «Фінансова звітність» / О.Г. Сокіл, Н.Ю. Захарова, А.А. Костякова. – Мелітополь: ФОП Силаєва О.В. – 2021. – 160 с.

Звітність підприємств. Навчальний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, частина І «Фінансова звітність» / А.А. Костякова, Н.Ю. Захарова, С.О. Кучеркова, К.В. Ілляшенко. – Мелітопоь: ФОП Силаєва О.В., 2021. – 122 с.

Банківська справа: курс лекцій / Н.Г. Радченко; ТДАТУ – Мелітополь: Люкс, 2021. – 165 с.

Банківська справа. Практикум / Н.Г. Радченко, Н.М. Рубцова, І.Є. Якушева, за заг. редакцією к.е.н. Н.Г. Радченко; ТДАТУ – Мелітополь: Люкс, 2021. – 162 с.

Банківська справа. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Н.Г. Радченко, Н.М. Рубцова, І.Є. Якушева, за заг. редакцією к.е.н. Н.Г. Радченко; ТДАТУ – Мелітополь: Люкс, 2021. – 110 с.

Залишити повідомлення для декана
×