м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри

Яцух Олена Олексіївна

Доктор економічних наук, доцент Яцух Олена Олексіївна є завідувачем кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» з 2007 року.

Має вищу освіту за спеціальностями «Економіка підприємства», «Фінанси», «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)». Має ступінь кандидата наук за спеціальністю 08.07.01Економіка, організація і управління підприємством, ступінь доктора наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.

Галузь наукових інтересів – управління фінансами аграрних підприємств та фінансовими ресурсами місцевих бюджетів. Проводить наукові дослідження з оцінки державної політики щодо формування ефективної системи фінансового регулювання та стимулювання підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки та розвитку сільських територій. Є керівником наукової підпрограми «Розробити науково-методичні основи фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах підвищення самостійності регіонів».
Яцух Олена Олексіївна є автором 3 навчальних посібників, 4 монографій та більше 100 наукових публікацій. Викладає навчальні дисципліни “Фінанси”, “Фінанси підприємств”. Має сертифікат консультанта-дорадника з організації фінансів та оподаткування сільськогосподарських підприємств. Проходила стажування та підвищення кваліфікації, зокрема, в Чехії, Іспанії, Турції.

Є членом редколегії “Збірника наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки)”. Була запрошена до участі у складі журі Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальної дисципліни «Державні фінанси».

Має почесні грамоти та подяки Міністерства аграрної політики України, Запорізької обласної державної адміністрації, Мелітопольської районної ради тощо.

Профіль викладача Яцух О.О.

 

 

Залишити повідомлення для декана
×