Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Наукові гуртки

Наукові гуртки

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Для виконання цих заходів кафедри створено студентські наукові гуртки.

Науковий гурток – організаційне творення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі проблемної групи на кафедрі.

Мета і завдання студентського наукового гуртка

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

  • Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів.
  • Придбання навичок наукової роботи.
  • Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

  • Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи.
  • Організація науково-дослідної роботи студентів.
  • Поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

Положення Про студентські наукові гуртки у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

РОБОТА НАУКОВИХ ГУРКІВ КАФЕДРИ у 2020-2021 н.р.

Графік засідань наукових гуртків кафедри “Фінанси. банківська справа та тсрахування”

Графік засідань наукових гуртків кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» на 2019-2020 навчальний рік

1. ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Удосконалення системи та механізмів оподаткування підприємств АПВ»

1.1. Результати роботи студентського наукового гуртка «Удосконалення системи та механізмів оподаткування підприємств АПВ» за І семестр 2019-2020 н.р.

1.2. Результати роботи студентського наукового гуртка “Удосконалення системи та механізмів оподаткування підприємств АПВ” за ІІ семестр 2019-2020 н.р.

2. ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Ринок фінансових послуг та механізм забезпечення розвитку підприємницької діяльності аграрного сектору економіки»

2.1. Результати роботи студентського наукового гуртка «Ринок фінансових послуг та механізм забезпечення розвитку підприємницької діяльності аграрного сектору економіки» за І семестр 2019-2020 н.р.

2.2. Результати роботи студентського наукового гуртка “Ринок фінансових послуг та механізм забезпечення розвитку підприємницької діяльності аграрного сектору економіки” за ІІ семестр 2019-2020 н.р.

3. ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гуртка «Фінансове забезпечення розвитку і стимулювання підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки»

3.1. Результати роботи студентського наукового гуртка «Фінансове забезпечення розвитку і стимулювання підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки» за І семестр 2019-2020 н.р.

3.2. Результати роботи студентського наукового гуртка “Фінансове забезпечення розвитку і стимулювання підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки” за ІІ семестр 2019-2020 н.р.

4. ПЛАН РОБОТИ студентського наукового гкртка «Формування фінансового потенціалу та механізми фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання»

4.1. Результати роботи студентського наукового гуртка «Формування фінансового потенціалу та механізми фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання» за І семестр 2019-2020 н.р.

4.2. Результати роботи студентського наукового гуртка «Формування фінансового потенціалу та механізми фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання» за ІІ семестр 2019-2020 н.р.

Результати роботи наукових гуртків по кафедрі “Фінанси, банківська справа та страхування” за 2018-2019 н.р.

Залишити повідомлення для декана
×