Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Державна атестація

Державна атестація

Атестація осіб денної та заочної форми навчання, які здобувають ступінь бакалавра та магістра, здійснюється у форму комплексного державного кваліфікаційного екзамену з професійних дисциплін або захисту дипломної (магістерської) роботи.

Приклади тем дипломної роботи освітнього ступеня «Бакалавр» напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 1. Фінансова безпека підприємства та основні напрями її зміцнення
 2. Формування фінансових ресурсів та основні напрямки їх збільшення в аграрних підприємствах
 3. Форвардні операції як фінансовий інструмент державного регулювання в аграрному секторі економіки
 4. Фінансовий менеджмент на підприємстві та основні напрями його розвитку
 5. Фінансове забезпечення розвитку сільських територій та напрями його оптимізації
 6. Формування доходів та видатків місцевих бюджетів в умовах забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій
 7. Оцінка фінансової стійкості банку та напрями її забезпечення
 8. Кредитна політика банку та напрями її удосконалення
 9. Нарахування ПДВ в сільськогосподарських підприємствах та напрями його реформування
 10. Фінансово-організаційний механізм медичного страхування та напрями його оптимізації

 

Приклади тем дипломної (магістерської) роботи освітнього ступеня «Магістр» напряму підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 1. Оцінка діючої системи фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств та основні напрями її вдосконалення
 2. Система оподаткування сільськогосподарських підприємств на основні напрями удосконалення
 3. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад та напрями його оптимізації
 4. Страхування ризиків аграрного виробництва та напрями його оптимізації
 5. Формування системи управління витратами аграрних підприємств
 6. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб’єктів господарювання аграрного сектору економіки України
 7. Стан і перспективи розвитку лізингових послуг в аграрному секторі економіки
 8. Формування фінансової стійкості бюджетів сільських територій та напрями її забезпечення
 9. Оцінка фінансової стійкості страхових компаній та напрямки її забезпечення
 10. Фінансове забезпечення здійснення соціального захисту населення та напрями його оптимізації

ГРАФІК проведення консультацій та комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” у ННІ ЗУП з 29.01.20 по 07.02.20 РЕЗУЛЬТАТИ комплексного державного кваліфікаційного екзамену здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Навчально-наукового інституту загальноуніверситетської підготовки

ГРАФІК проведення консультацій та комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” у ННІ ЗУП з 12.02.20 по 21.02.20 РЕЗУЛЬТАТИ комплексного державного кваліфікаційного екзамену здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Навчально-наукового інституту загальноуніверситетської підготовки

ГРАФІК проведення консультацій та комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” факультет економіки та бізнесу з 03.02.20 по 28.02.20 РЕЗУЛЬТАТИ складання комплексного державного кваліфікаційного екзамену студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр» факультету економіки та бізнесу

ГРАФІК проведення консультацій та комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” факультет економіки та бізнесу з 28.01.19 по 28.02.19

ГРАФІК проведення консультацій та комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” у ННІ ЗУП з 30.01.19 по 08.02.19

ГРАФІК проведення консультацій та комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти за ОКР “Бакалавр” у ННІ ЗУП з 13.02.19 по 22.02.19

Залишити повідомлення для декана
×