м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Державна атестація

Державна атестація

Атестація осіб денної та заочної форми навчання, які здобувають ступінь бакалавра та магістра, здійснюється у форму комплексного державного кваліфікаційного екзамену з професійних дисциплін або захисту дипломної (магістерської) роботи.

2021 рік

ГРАФІК проведення комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” факультету економіки та бізнесу з 25.01.21 по 24.02.21

ГРАФІК проведення комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” у ННІ ЗУП з 27.01.21 по 05.02.21

Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

ГРАФІК проведення комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” у ННІ ЗУП з 10.02.21 по 19.02.21

Методичні вказівки для підготовки до складання комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

2020 рік

ГРАФІК проведення консультацій та комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” у ННІ ЗУП з 29.01.20 по 07.02.20 РЕЗУЛЬТАТИ комплексного державного кваліфікаційного екзамену здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Навчально-наукового інституту загальноуніверситетської підготовки

ГРАФІК проведення консультацій та комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти “Бакалавр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” у ННІ ЗУП з 12.02.20 по 21.02.20 РЕЗУЛЬТАТИ комплексного державного кваліфікаційного екзамену здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Навчально-наукового інституту загальноуніверситетської підготовки

ГРАФІК проведення консультацій та комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” факультет економіки та бізнесу з 03.02.20 по 28.02.20 РЕЗУЛЬТАТИ складання комплексного державного кваліфікаційного екзамену студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр» факультету економіки та бізнесу

2019 рік

ГРАФІК проведення консультацій та комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” факультет економіки та бізнесу з 28.01.19 по 28.02.19

ГРАФІК проведення консультацій та комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти “Магістр” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” у ННІ ЗУП з 30.01.19 по 08.02.19

ГРАФІК проведення консультацій та комплексного державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти за ОКР “Бакалавр” у ННІ ЗУП з 13.02.19 по 22.02.19

Приклади тем дипломної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 1. Фінансова безпека підприємства та основні напрями її зміцнення
 2. Формування фінансових ресурсів та основні напрямки їх збільшення в аграрних підприємствах
 3. Форвардні операції як фінансовий інструмент державного регулювання в аграрному секторі економіки
 4. Фінансовий менеджмент на підприємстві та основні напрями його розвитку
 5. Фінансове забезпечення розвитку сільських територій та напрями його оптимізації
 6. Формування доходів та видатків місцевих бюджетів в умовах забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій
 7. Оцінка фінансової стійкості банку та напрями її забезпечення
 8. Кредитна політика банку та напрями її удосконалення
 9. Нарахування ПДВ в сільськогосподарських підприємствах та напрями його реформування
 10. Фінансово-організаційний механізм медичного страхування та напрями його оптимізації

 

Приклади тем дипломної (магістерської) роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 1. Оцінка діючої системи фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств та основні напрями її вдосконалення
 2. Система оподаткування сільськогосподарських підприємств на основні напрями удосконалення
 3. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад та напрями його оптимізації
 4. Страхування ризиків аграрного виробництва та напрями його оптимізації
 5. Формування системи управління витратами аграрних підприємств
 6. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування суб’єктів господарювання аграрного сектору економіки України
 7. Управління портфелем банківських продуктів
 8. Організація системи електронного банкінгу та ефективність його використання
 9. Стан і перспективи розвитку лізингових послуг в аграрному секторі економіки
 10. Формування фінансової стійкості бюджетів сільських територій та напрями її забезпечення
 11. Оцінка фінансової стійкості страхових компаній та напрямки її забезпечення
 12. Формування та розвиток медичного страхування
 13. Фінансове забезпечення здійснення соціального захисту населення та напрями його оптимізації

 

Залишити повідомлення для декана
×