м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Конференції

Конференції

Назва конференції

Міжнародна науково-практична конференція «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В СВІТОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ»

Скачати збірник матеріалів конференції

Дата проведення

22-23 квітня 2021 року (з використанням відеозв’язку ZOOM)

Історія конференції 

На кафедрі проводяться внутрівузівські, всеукраїнські та міжнародні конференції, на яких обговорюються питання фінансового забезпечення аграрного сектору економіки, діяльності банків та страхових компаній, оподаткування, державних та місцевих фінансів тощо.

Організаційний комітет

Голова оргкомітету:

Кюрчев Володимир Миколайович – докт. техн. наук., проф., член-кореспондент НААН України, ректор Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Перший заступник голови оргкомітету:

Єременко Оксана Анатоліївна – докт. с.-г. наук., проф., проректор з наукової роботи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Заступники голови оргкомітету:

Трусова Наталя Вікторівна – докт. екон. наук, проф. кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Яцух Олена Олексіївна – докт. екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Координатор конференції:

Чкан Ірина Олександрівна – канд. екон. наук., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Науковий комітет

Яворська Тетяна Іванівна – докт. екон. наук, проф. кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (Україна)

Журавльова Ірина Вікторівна – докт. екон. наук, професор, професор кафедри фінансів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Україна)

Вдовенко Лариса Олександрівна – докт. екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького національного аграрного університету (Україна)

Тулай Оксана Іванівна – докт. екон. наук, проф. кафедри фінансів С.І. Юрія Західноукраїнського національного університету (Україна)

Череп Алла Василівна – докт. екон. наук, професор, декан економічного факультету Запорізького національного університету (Україна)

Танклевська Наталія Станіславівна – докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів Херсонського державного аграрно-економічного університету (Україна)

Шірінян Лада Василівна – докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій (Україна)

Гривківська Оксана Василівна – докт. екон. наук, проф. кафедри економіки, екології та практичного підприємництва ПВНЗ «Європейський університет» (Україна)

Карпенко Андрій Володимирович – докт. екон. наук, доцент, професор кафедри економіки та митної справи Національного університету «Запорізька політехніка» (Україна)

Чернявська Тетяна Анатоліївна – докт. екон. наук, проф. кафедри фінансів, обліку та логістики Державної вищої професійної школи в Коніні (State University of Applied Sciences in Konin) (Польща)

Програма конференції

Програма конференції 2021

Вимоги до оформлення тез або статей

Вимоги до оформлення тез 2021

Реєстрація

Для реєстрації надішліть заявку на на електронну адресу iryna.chkan@tsatu.edu.ua

Запрошення

Запрошення 22-23.04.2021

Контактна особа

Чкан Ірина Олександрівна – канд. екон. наук., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Тел. +38 (068) 628 91 78

E-mail: iryna.chkan@tsatu.edu.ua

Залишити повідомлення для декана
×