Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Конференції

Конференції

Тези доповідей

Яцух О.О.:

Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі: мат. Міжнар. наук.-практ. конф., 24 квітня 2015 р. / Хар. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2015. – 338 с.

Strategy and tactics of the agrarian sector’s state financial policy. Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасного економічного простору: переваги, ризики, механізми реалізації», 29 квітня 2016 року, Тбілісі, Грузія

Stat police financial support of development of agricultural secto. Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – 500 p.

Механізм запровадження форвардних операцій на аграрному ринку та оцінка його ефективності. Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи» та VI Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів» (29-30 квітня 2015 р. м. Одеса) / МОН України; ОНУ ім. І.І. Мечнікова; ред. кол.: Н.Л. Кусик, С.Г. Васильєва [та ін.]. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2015 р. – 180 с. – С. 70-73

Оцінка деяких змін в державній політиці щодо фінансового забезпечення місцевих бюджетів сільських територій. Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 30 жовтня 2015 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2015. – 395 с. – С.368-370

Вплив бюджетно-фіскальної політики на сталий розвиток місцевих бюджетів аграрних регіонів. Збірник матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2015. – 489 с.

Податкова політика в аграрному секторі економіки: зміни та перспективи розвитку. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м.Мелітополь, 7-14 квітня 2015 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Т.3. Економічні науки. – 151 с.

Основні засади та проблеми формування податкової політики в аграрному секторі економіки. Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24 квітня 2015 р. / Хар. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2015. – 338 с. – С. 162-165

Фіскальна політика як регулятор інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки. Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії розвитку: інвестиційний вимір», 18 листопада 2016 року, м. Київ

 

Рубцова Н.М.:

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку агрострахування в Україні / Н.М. Рубцова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». – Мелітополь, 2014

Особливості методики викладання математичного аналізу у вищих навчальних закладах. Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 18 / Збірник науково-методичних праць / ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – 194 с. – С. 146-155

Медичне страхування та перспективи його розвитку в Україні IV. Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні проблеми економіки і фінансів», Київ, 2015 р.

Проблеми розвитку ринку обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласників в Україні. Збірник матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2015. – 489 с.

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку агрострахування в Україні. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м.Мелітополь, 7-14 квітня 2015 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Т.3. Економічні науки. – 151 с.

Анализ состояния и перспективы развития системы агрострахования в Украине. Международная научно-практическая конференция «Финансовый и управленческий учет, анализ и аудит: проблемы постановки и внедрения в соответствии с требованиями МСФО», 30 апреля 2015 г., г. Душанбе

Contemporary issues of operation of agricultural insurance pool in Ukraine // Тези міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Стратегія розвитку агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика» : зб. матер. конференц. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 108 с. – C. 85-87

Розвиток ринку агрострахування в Україні. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Мелітополь, 14-25 квітня 2016 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 151 с. С. 67-67

Обов’язкове медичне страхування в Україні: реалії та перспективи. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 11-12 жовтня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 165 с. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). С. 111-112

 

Захарова Н.Ю.:

Прибутковість сільськогосподарських підприємств та особливості її забезпечення. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Мелітополь, 14-25 квітня 2016 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 151 с. С. 60-61

Причини банкрутства підприємств в Україні та напрями запобігання їх неплатоспроможності. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 11-12 жовтня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 165 с. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). С. 130-131

 

Когут І.А.:

Власні надходження бюджетних установ в умовах нового бюджетного законодавства [Електронний ресурс] / І.А. Когут // Збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика». – Мелітополь, 2014

Підходи до об’єднання територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації / І.А. Когут // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». – Мелітополь, 2014

Роль податку на доходи фізичних осіб у формуванні доходів місцевих бюджетів. Збірник матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2015. – 489 с.

Підходи до об‘єднання територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м.Мелітополь, 7-14 квітня 2015 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Т.3. Економічні науки. – 151 с.

Власні надходження бюджетних установ в умовах нового бюджетного законодавства. Тези міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Стратегія розвитку агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика»: зб. матер. конф. – Мелітополь: Видав. буд. мелітоп. міської друкарні, 2015. – 108 с.

Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2016. – 308 с. С. 151-152

Кадрове забезпечення як основа успішної реалізації реформи місцевого самоврядування. Збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2017. – 506 с. С. 373-374

Вимоги до адміністративно-територіального устрою в умовах  децентралізації влади. Збірник матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2017. – С. 264-266

 

Косторной С.В.:

Оцінка діючої системи оподаткування в аграрному секторі економіки: проблеми та перспективи розвитку / С.В. Косторной // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». – Мелітополь, 2014

Електронне адміністрування податку на додану вартість. Збірник матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2015. – 489 с.

Taxation of agricultural enterprises in Ukraine. Тези міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Стратегія розвитку агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика»: зб. матер. конф. – Мелітополь: Видав. буд. мелітоп. міської друкарні, 2015. – 108 с.

Оцінка діючої системи оподаткування в аграрному секторі економіки: проблеми та перспективи розвитку. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м.Мелітополь, 7-14 квітня 2015 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Т.3. Економічні науки. – 151 с.

Особенности налогообложения сельскохозяйственных предприятий в Украине. Научно-практическая конференция «Финансовый и управленческий учет, анализ и аудит: проблемы постановки и внедрения в соответствии с требованиями МСФО», 30 апреля 2015 г., г. Душанбе

Вплив змін в порядку застосування спецрежиму ПДВ на показники діяльності сільськогосподарських підприємств. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2016. – 308 с. С. 153-154

Проблеми застосування спецрежиму ПДВ у 2016 році. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Мелітополь, 14-25 квітня 2016 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 151 с. С. 62-63

 

Радченко Н.Г.:

Ринок кредитних послуг для сільськогосподарських виробників та перспективи його розвитку в Україні / Н.Г. Радченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України». – Мелітополь, 2014

Оцінка ліквідності та платоспроможності банків України. IV Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні проблеми економіки і фінансів», Київ, 2015 р.

Оцінка ефективності державної фінансової підтримки кредитування сільськогосподарських підприємств. Збірник матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2015. – 489 с.

Ринок кредитних послуг для сільськогосподарських виробників та перспективи його розвитку в Україні. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м.Мелітополь, 7-14 квітня 2015 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Т.3. Економічні науки. – 151 с.

State support lending of agricultural enterprises in 2015. Тези міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Стратегія розвитку агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика»: зб. матер. конф. – Мелітополь: Видав. буд. мелітоп. міської друкарні, 2015. – 108 с.

Анализ эффективности депозитной политики банка. Научно-практическая конференция «Финансовый и управленческий учет, анализ и аудит: проблемы постановки и внедрения в соответствии с требованиями МСФО», 30 апреля 2015 г., г. Душанбе

Інвестиційний розвиток аграрного сектору України. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2016. – 308 с. С. 176-177

Зарубіжний досвід кредитування сільськогосподарських товаровиробників на прикладі Франції. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Мелітополь, 14-25 квітня 2016 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 151 с. С. 64-65

Правове забезпечення банківської діяльності в умовах реформування фінансового сектору. Збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2017. – 469 с.

Стратегія розвитку Сashless Economy в Україні. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти» м. Ужгород, 2017.

Правове забезпечення банківської діяльності в умовах реформування фінансового сектору      Збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2017. – 469 с. С. 285-286

 

Чкан І.О.:

Використання мультимедійних засобів при підготовці фахівців з фінансів / І.О. Чкан // Управління в освіті: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 квітня 2015 р., Львів / відп. ред. Л. Д. Кизименко. – Львів : Видавець Бадікова Н.О., 2015 – 160 с. – С. 142-143

Modern modes of cashless payments : problem and prospects of implementation / I. Chkan // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Мелітополь, 7-14 квітня 2015 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Т.3. Економічні науки. – 151 с.  – С. 98-99

Contemporary issues of operation of agricultural insurance pool in Ukraine // Тези міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Стратегія розвитку агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика» : зб. матер. конференц. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 108 с. – C. 85-87

Реформування системи охорони здоров’я в Україні // Збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2015. – 489 с. С. 359-360

Поняття фінансової безпеки страхового ринку / І.О. Чкан // Збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ. –  2016. – 308 с. С. 194-195

Страховий ринок України в умовах інтеграції у світовий фінансовий простір. Глобальні проблеми економіки та фінансів : збірник тез наукових робіт VIII Міжнародної науково-практичної конференції Київ–Прага–Відень, «28» лютого 2017 року. 132 с. С. 114-116

Проблеми страхового ринку України в умовах глобалізації. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 6-7 квітня 2017 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Крок, 2017 – 277 с. С. 165-166

Особливості здійснення валютних операцій за кордоном. Збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2017. – 469 с. С. 311-312

 

Демченко І.В.:

Стратегічні пріоритети забезпечення фінансової безпеки аграрних суб’єктів господарювання. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м.Мелітополь, 7-14 квітня 2015 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Т.3. Економічні науки. – 151 с.

Взаємозв’язок фінансової безпеки та фінансового потенціалу суб’єктів господарювання  ПДАТУ, Тернопіль: Крок, 2016. – с. 116-118

Діагностика фінансового потенціалу розвитку аграрних суб’єктів господарювання в Запорізькій області. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Мелітополь, 14-25 квітня 2016 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – 151 с. С. 58-59

Валовий прибуток як елемент забезпечення санаційної спроможності суб’єктів господарювання. Вінницький фінансово-економічний університет, м. Вінниця. – 04 березня 2016, с. 87-90

Сучасний стан та напрями забезпечення фінансової безпеки аграрних суб’єктів господарювання. Економічний університет, м. Варна

Financial safety as a guarantee of the development of agrarian business entities. Innovative technologies in science and education. European experience. November 21-24, 2017. Vein, Austria.

Ліквідність суб’єкта господарювання як передумова забезпечення його фінансової стійкості. Збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2017. – 469 с. С. 257-258

 

Осипенко С.О.:

Розвиток фінансової децентралізації в Україні / С.О. Осипенко // Збірник матеріалів IX Міжнародної конференції студентів і молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2015. – С. 312-314

Фінансове забезпечення місцевих органів самоврядування в контексті децентралізації в Україні. Збірник матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2015. – 489 с.

Розвиток бюджетної децентралізації місцевого самоврядування в Україні. Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м.Мелітополь, 7-14 квітня 2015 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Т.3. Економічні науки. – 151 с.

Сучасні підходи до формування доходної бази сільських бюджетів. Тези міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Стратегія розвитку агропромислового виробництва: теорія, методологія, практика»: зб. матер. конф. – Мелітополь: Видав. буд. мелітоп. міської друкарні, 2015. – 108 с.

Розвиток фінансової децентралізації в Україні. Збірник матеріалів IX Міжнародної конференції студентів і молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2015. – С. 312-314

Місцеві бюджети в умовах реформування територіальної організації влад. Збірник матеріалів X Міжнародної конференції студентів і молодих вчених «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2016. – 461 с.

Сучасний стан та проблеми реалізації політики фінансової децентралізації в Україні. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2016. – 308 с. С. 174-175

Сучасний стан та перспективи реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні. Збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком держави та регіонів» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2017. – 506 с. С. 479-480

Сучасні підходи щодо оцінки фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад. Збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2017. – 469 с.  С. 282-283

 

Аблязова Е.З.:

Стан забезпеченості населення житлом у регіоні України / Е. З. Аблязова // Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka conference «Aktualni vymozenosti – 2012» – Dil 1 Ekonomicke vedy. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o – 112 stran / 2012 р. – С. 71–74

Податкові надходження в економічній системі міста Мелі¬то¬поля / Е. З. Аблязова // Найновите постижения на европейската наука : матери¬али за VIII Междунар. науч. практ. конф. – Т. 4. Икономика. Държавна администрация. – Софія : «Бял ГРАД – БГ» ООД, 2012 р. – С. 28–31

Прогнозування податкових надходжень від податку на нерухомість до місцевого бюджету / Е. З. Аблязова // Пріоритети розвитку економіки України та інших країн : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Чернігів, 29−30 листоп. 2013 р.) / Чернігівський держ. технолог. ун-т. – Чернігів : Видав. дім «Гельветика», 2013. – С. 114–116

Організаційне забезпечення адміністрування податку на нерухомість / Е. З. Аблязова // Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 6 листоп. 2015 р.). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – С. 3–6.

Податкове управління потенціалом, як чинник забезпечення податкової безпеки регіону. Збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2017. – 469 с. С. 417-418

Залишити повідомлення для декана
×