м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Обговорення відкритих занять

Обговорення відкритих занять

Проведення відкритих занять є одним з методів удосконалення методики викладання дисциплін, передбачених навчальними планами закладу освіти. Відкриті заняття є невід’ємним елементом методичної діяльності викладача, а також компонентом атестації науково-педагогічних працівників, що проводиться для активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.
Для підвищення якості освітнього процесу і функціонування ефективної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ТДАТУ розроблене “ПОЛОЖЕННЯ про організацію та контроль якості навчальних занять у ТДАТУ”

Залишити повідомлення для декана
×