м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

Мета курсу є наданні студентам знань про завдання і методи складання бюджетів та використання їх в якості інструменту планування і контролю в поточній виробничо-комерційній діяльності підприємств.
Завдання курсу – з’ясування передумов та переваг впровадження бюджетування на підприємствах; вивчення сутнісно-змістових елементів системи бюджетування; оволодіння методологічними прийомами складання бюджетів; вміння використовувати бюджети для оперативного контролю реалізації управлінських рішень..
Предмет курсу є фінансово-господарська діяльність підприємства, направлена на обґрунтування й реалізацію управлінських рішень і відображена в системі бюджетів.
У результаті вивчення дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» студент повинен:
знати:
– теоретико-методологічні засади планування як функції менеджменту;
– сутність бюджетування та етапи його реалізації;
– логіку побудови бюджетів, методологію і методику бюджетування в умовах розвиненої ринкової економіки;
– систему бюджетів на підприємствах, їх призначення, зміст та взаємозв’язки;
вміти:
– використовувати різноманітні методи бюджетного планування;
– складати бюджети фінансово-господарської діяльності;
– підраховувати економічні наслідки при можливих відхиленнях від наміченого плану й оперативно приймати ефективні рішення;
– використовувати бюджети як інструмент контролю реалізації господарських рішень.

Робоча програма

Силабус

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

 

Залишити повідомлення для декана
×