м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
Ортіна Ганна Володимирівна
Посада

В.о. декана факультету економіки та бізнесу, гарант ОПП "Публічне управління та адміністрування" другого рівня вищої освіти

Базова вища освіта

У 2005 році з відзнакою закінчила економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії за спеціальністю «Економіка підприємства»,
кваліфікація магістра за дипломом АР № 27987210.
У 2017 році закінчила Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
кваліфікація за дипломом магістра з відзнакою М17 № 029049.

Вчене звання

Доцент,
01.08.2013 року отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу,
атестат доцента 12ДЦ № 034268.

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління,
наукова спеціальність: 25.00.02 - «Механізми державного управління», тема дисертації: «Державна політика антикризового розвитку реального сектору економіки України»,
ДД № 007088 від 16.05.2018.
Кандидат економічних наук,
наукова спеціальність: 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами», тема дисертації: «Економічний механізм збуту зерна аграрними підприємствами»,
ДК № 053115 від 08.07.2009.

Ph.D ДК № 053115 від 23.12.2010

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Scopus

Галузь наукових інтересів:
 • антикризове регулювання
 • механізми державного управління
 • стратегічне управління

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У 2005-2009 н.р. – аспірантка Таврійського державного агротехнічного університету спеціальності 08.00.04, під час навчання у аспірантурі, за сумісництвом викладала на кафедрі менеджменту та маркетингу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій у м. Мелітополь;
у 2009 - 2011 н.р. – старший викладач кафедри економіки у Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Б. Хмельницького;
у 2011 - 2013 н.р. працювала на посаді начальника навчального відділу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій у м. Мелітополь;
у 2013 - 2015 н.р. – докторантка Академії фінансового управління м. Київ;
з 2013 року до серпня 2017 року – директор Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій у м. Мелітополь, за внутрішнім сумісництвом доцент кафедри менеджменту та маркетингу;
з 2017 року до травня 2018 року – доцент кафедри "Менеджмент" Таврійського державного агротехнічного університету;
перше півріччя 2018 року – начальник управління стратегічного розвитку Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради;
з липня 2018 року виконувала обов’язки завідуючого кафедри публічного управління та адміністрування Таврійського державного агротехнічного університету;
з 2019 року до липня 2020 року – завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування Таврійського державного агротехнічного університету імені Дмитра Моторного;
з липня 2020 року – декан факультету економіки та бізнесу.
25 жовтня 2020 року обрана депутатом Мелітопольської міської ради VIII скликання.


 1. Ortina G.V., Andriushchenko K., Kovtun V., Datsii N. The effect of technological singularity on the formation of the future education system. Swarm and Evolutionary Computation ISSN: 2210-6502 Volume-9 Issue-3, January 2020 p. 382-399 (25%)
  Наукове фахове видання (наукометрична база: Scopus)

 2. Yefimenko L., Ortina H., Oleksenko R. Overcoming the technological backwardness of the agrarian sector of economy as the basis for the development of the industry. – 2020.
  10. Teteruk K. et al. Specificity of Forming Human Capital at It-Enterprises in Conditions of Concept Lifelong Learning //International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. – 2020. – Т. 3. – №. 9. – С. 1379-1387.

 3. Ортіна Г. В., Єфіменко Л. М. Партнерство як основа конкурентоспроможності розвитку громад в умовах децентралізації //Вісник Національного університету цивільного захисту України. – 2019. – Т. 2. – №. 11. – С. 344-352.

 4. Ortina H. V., Leushyna О. А. The influence of state policy on the innovation activity of sustainable balanced economic growth in the globalization //Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu. – 2019. – Т. 2. – №. 46. – С. 26-31.

 5. Sokil O., Ortina H., Oleksenko R. The implantation prospects of integrated reporting for enterprises in Ukraine.// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) № 1 (39), 2019. С. 222-230..

 6. Ортіна Г. В. Інновації як локомотив сталого розвитку регіонів. Міжнародна науково-практична конференція Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики децентралізації (18 – 22 листопад 2019 року, Житомир, Україна) 25-29

 7. Ortina H., Yefimenko L., Voronina J. The philosophy of sustainable development as a vector of social and responsible partnership of the state, business and civil society //Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини. – 2019. – Т. 2. – №. 40. – С. 111-117.

 8. Ортіна Г. В.Каталізатори посилення ролі громад у соціально-економічному розвитку локальних територій. Міжнародна науково-практична конференція Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики децентралізації (18 – 22 листопад 2019 року, Житомир, Україна) С.93-100.

 9. Ортіна, Г. В., Горбова, Н. А., Застрожнікова, І. В., Вороніна, Ю. Є., Нестеренко, О. М., Єфіменко, Л. М., & Гарбар, Г. А. (2020). Демократична концепція формування свідомого суспільства: монографія. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В.- 145 с.

 10. Ortina H., Yefimenko L. Youth policy development in Ukraine-experience of the European Union //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2019. – С. 129-130.

 11. Ортіна Г.В. Формування збалансованої стратегії реального сектору економіки на основі інноваційної моделі розвитку / Г.В. Ортіна// Інвестиції: практика та досвід. –2014. - № 13.-С. 59 - 62.

 12. Ортіна Г.В. Структурна перебудова промислового комплексу як напрям антикризової стратегії розвитку реального сектору економіки / Г.В. Ортіна // Інвестиції: практика та досвід. –2015. - № 13-14.-С. 26 - 29.

 13. Ортіна Г.В. Напрями розвитку корпоративного управління реальним сектором економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ / Г.В.Ортіна // Інвестиції: практика та досвід. –2015. - № 15.-С. 25 - 27.

 14. Ортіна Г.В. Причини виникнення і наслідки економічних криз в ринковій економіці як об'єкти державного впливу [Електронний ресурс] / 34 Г.В. Ортіна // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2015. - № 2. - Режим доступу до журналу: http:// www.dy.nayka.com.ua.

 15. Ортіна Г.В. Вплив тенденцій глобалізації на умови забезпечення антикризової стратегії в процесі реалізації державної економічної політики [Електронний ресурс] / Г.В. Ортіна // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2015. - № 10. - Режим доступу до журналу: http:// www.dy.nayka.com.ua.

 16. Ортіна Г.В. Зарубіжний досвід реалізації державної політики щодо стратегічного розвитку реального сектора економіки [Електронний ресурс] / Г.В. Ортіна // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 3. - Режим доступу до журналу: http:// www.dy.nayka.com.ua.

 17. Ортіна Г.В. Кластеризація як напрям реалізації державної антикризової стратегії розвитку реального сектора економіки [Електронний ресурс] / Г.В. Ортіна // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2017. - № 4. - Режим доступу до журналу: http:// www.dy.nayka.com.ua.

 18. Ортіна Г.В. Розвиток реального сектору економіки України в системі державного стратегічного управління / Г.В. Ортіна// Інвестиції: практика та досвід. –2017. - № 16.-С. 98 - 101.

 19. Ортіна Г.В. Стратегічні напрями державної політики щодо антикризової підтримки металургійної галузі України / Г.В. Ортіна // Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 2 (7) (Серія "Державне управління"). - С. 164-172.

 20. Ортіна Г.В. Підходи до розробки механізмів державного регулювання антикризового розвитку реального сектору економіки / Г.В. Ортіна // Інвестиції: практика та досвід. –2017. - № 19. - С. 116 - 120.

 21. Ортіна Г.В. Інструментарій та механізм державного регулювання інвестиційного забезпечення розвитку реального сектору економіки / Г.В. Ортіна // Інвестиції: практика та досвід. –2017. - № 20. - С. 77 - 81.

 22. Ортіна Г.В. Філософія антикризового розвитку реального сектору економіки за умов глобалізації / Г.В. Ортіна // Scientific Journal Virtus, 2 (23)
  2018 (100%)

 23. Ортіна Г.В. Антикризовий розвиток економіки як фактор ефективної державної політики в умовах модернізації / Г.В. Ортіна // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. –2018. - № 2. - С. 42 - 46.

 24. Принцип національної конкурентоспроможності в антикризовій стратегії України/ Г.В. Ортіна

 25. Шляхи забезпечення конкурентоспроможної зовнішньоекономічної діяльності україни в сучасних умовах/ Г.В. Ортіна

 26. Механизм формирования и реализации антикризисной стратегии страны/ Г.В. Ортіна

 27. Сучасні підходи до формування дерева цілей в антикризовій стратегії реального сектора економіки/ Г.В. Ортіна


 28. Ортіна Г.В. Олексенко Р.І. Особливості інноваційно-інвестиційної політики
  антикризового розвитку реального сектору економіки України./ Г.В. Ортіна,
  Р.І. Олексенко // «Економічний вісник Запорізької державної інженерної
  академії» Випуск 5 (17), 2018 (50%)

 29. Ортіна Г.В. Олексенко Р.І. Формування інноваційної політики реального
  сектору економіки як особливого напряму розвитку України. / Г.В. Ортіна,
  Р.І. Олексенко // Економіка і суспільство. Випуск 18 / 2018 (50%)

 30. Ортіна Г.В. Антикризовий розвиток економіки як фактор ефективної
  державної політики в умовах модернізації / Г.В. Ортіна // «Економічний
  вісник Запорізької державної інженерної академії» Випуск 2 (14) 2018 (100%)

 31. Ортіна Г.В. Статистична оцінка соціально-економічної детермінації
  злочинності в Україні / Г.В. Ортіна, О. Ю. Палант, М. М. Кучер// Науковий
  вісник Полісся. – 2018. – №. 4 (16). – С. 14-20. (33%)

 32. Ортіна Г.В. Механізм реалізації державної політики антикризового
  розвитку реального сектора економіки за умов глобалізації. / Г.В. Ортіна/
  Експериментальні та теоретичні дослідження в сучасних науках;Т. 2 (100%)

 33. Ортіна Г.В. Забезпечення високої результативності державної
  політики антикризового розвитку реального сектору економіки / Г.В. Ортіна//
  «Економіка і суспільство» Випуск 20, 2019 (100%)

 34. Горбова Н. А. Правова культура особистості: до постановки питання /Н. А. Горбова// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, №14, Т.1, 2015, - С. 25-27. Наукове фахове видання

 35. Ortina H. Indicators and methods of measuring labor productivity in enterprises under fighting competition. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2019 № 2 (40) С.102-108

 36. Ортіна Г.В. Конструктивна взаємодія бізнесу та структур державної влади як основа функціонування реального сектору економіки . Збірник праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Економічні науки. – 2019. – Т. 1. – №. 39. – С. 138-145.

 37. Ортіна Г.В.Забезпечення високої результативності державної політики антикризового розвитку реального сектору економіки. «Економіка і суспільство» Випуск 20, 2019 ). – С. 77-80.

 38. Ортіна Г.В. Стратегічне планування на основі принципу наступності забезпечення регіональної безпеки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво Випуску 2 (113) 2020. С.156-164

 39. Ортіна Г.В. , Нестеренко О.М., Застрожнікова І.В., Єфіменко Л.М. Вороніна Ю.Є. Інтерактивна дошка як основа підвищення ефективності організації навчального процесу та модернізації вищої освіти. Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. № 24 С. 273-278 (20%)

 40. Вороніна Ю. Є., Ортіна Г.В., Олексенко Р.І., Горбова Н.А., Єфіменко Л.М. Методика вирішення конфліктів навчального процесу у закладах вищої освіти. Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. № 23 С. 305-310 (20%)

 41. Нестеренко О.М., Ортіна Г.В., Горбова Н.А., Олексенко Р.І., Структурно-логічні схеми як метод алгоритмізації теоретичного матеріалу правових дисциплін. Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. № 24 С. 291-299 (25%)

 42. Єфіменко Л.М., Ортіна Г.В., Олексенко Р.І., Застрожнікова І.В., Вороніна Ю.Є., Нестеренко О.М. Розвиток soft skills студентів спеціальності публічне управління та адміністрування як напрямок підвищення якості професійної освіти та розвитку креативних здібностей. Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. № 24 С. 217-222 (15%)

 43. Застрожнікова І. В., Ортіна Г.В, Олексенко Р. І., Горбова Н. А., Єфименко Л. М. Роль закладу вищої освіти у формуванні особистості студента Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. № 24 С. 300-304 (20%)

 44. Ортіна Г.В. Тенденції впливу структурних факторів на економічну динаміку в умовах глобалізації. Всеукраїнська науковопрактична конференціїя: Публічне управління в системі координат: демократія, децентралізація, місцеве самоврядування (18 жовтня 2019 року, Мелітополь, Україна) С. 225-228

 45. Ортіна Г.В. Роздуми про інноваційну політику антикризового розвитку економіки України Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.);Ч. 2 С.199-202.

 46. Ортіна Г.В. Розвиток економіки на основі циклічності: теоретичні основи IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку» 2020 р. С. 257-261

 47. Ортіна Г. В. Формування антикризової політики країни як стратегії державної безпеки. Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки", 2020, Луцьк. С. 297-300

 48. Ортіна Г. В., Олексенко Р. І. Філософія сталого розвитку як філософія нового просвітництва. Публічне управління та а дміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції , 25 березня 2020 р.–Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 382-384.

 49. Ортіна Г.В. «Карантин катализатор развития инновационных технологий» для участі у Міжнародній науково-практичній конференції International scientific-practical conference theory and practice: problems and prospects. 2020, May 21-22 (Kaunas, Lithuania) Літва. 89-93

 50. Самофалов Д. Екологізація виробництва як основа успішного агровиробництва. IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство:напрями розвитку»; С. 242-248 Ортіна Г.В.

 51. Саржан А. Основні чинники формування конкурентоспроможності підприємства IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку»; С. 302-306 Ортіна Г.В.

 52. Садова В. Проблема духовно-морального розвитку особистості IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку»; С 379-381 Ортіна Г.В.

 53. Щебет А. Методи аналізу конкурентоспроможності підприємства IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство:напрями розвитку»;С. 271-276 Ортіна Г.В.

 54. Балан К. Приоритетные задачи высокой результативности антикризисной стратегии. Міжнародна науково-практична конференція International scientific-practical conference theory and practice: problems and prospects. 2020, May 21-22 (Kaunas, Lithuania) Літва. 96-99 Ортіна Г.В.

 55. Саржан А. Модернизация в социально-экономической сфере. Міжнародна науково-практична конференція International scientific-practical conference theory and practice: problems and prospects. 2020, May 21-22 (Kaunas, Lithuania) Літва. 128-130 Ортіна Г.В.

 56. Публічне управління та адміністрування у цифровому суспільстві: монографія / Г. В. Ортіна та інш. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2020. 194 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання

Лауреат державної премії у галузі економіки серед молодих спеціалістів (2016 рік).

Залишити повідомлення для декана
×