м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Обговорення освітніх програм

Обговорення освітніх програм

Всі зауваження та пропозиції з приводу ОПП приймаються за телефоном +38(0619)42-21-29, електронною поштою op@tsatu.edu.ua або за адресою проспект Б.Хмельницького, 18, 2 корпус, 3 поверх, м. Мелітополь, Запорізька область

ПРОТОКОЛ обговорення роботодавцями якості підготовки спеціалістів за освітньою програмою 071 «Облік і оподаткування» від 03.03.2020 р.

Протокол засідання випускової кафедри 2020

Протокол засідання випускової кафедри 2021

Протокол засідання методичної комісії 2020

Протокол засідання методичної комісії 2021

Зустріч зі стейкхолдерами ОПП «Облік і оподаткування» 2020

Моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти

Протокол засідання відділу моніторингу якості освітньої діяльності ТДАТУ  №1 від 03.03.2020

 

МОНІТОРИНГ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

МОНІТОРИНГ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Залишити повідомлення для декана
×