м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Управлінський облік

Мета курсу є формування системи наукових знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення  з урахуванням передового зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Завдання курсу – розкриття принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства, формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми у процесі обліку для підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття виважених рішень.

Предмет курсу є витрати, собівартість продукції, її калькулювання, доходи, фінансові результати за сегментами діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • теоретико-методологічні основи управлінського обліку;
 • розуміти сутність управлінського обліку, його складові частини, особливості організації управлінського обліку;
 • принципи управлінського обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг;
 • особливості організації, методику та техніку калькулювання собівартості окремих видів продукції, робіт та послуг;
 • значення та суть витрат в управлінському обліку;
 • класифікацію витрат в системі управлінському обліку;
 • принципи організації управлінського обліку;
 • сутність та механізм планування та бюджетування на підприємстві;
 • сучасні системи їх обліку і калькулювання та напрями удосконалення;

вміти:

 • класифікувати та характеризувати витрати за різними ознаками;
 • визначати поведінку витрат та функцію витрат, використовуючи різні методи;
 • калькулювати собівартість продукції, розраховувати маржинальний доход і прибуток (збиток) від операційної діяльності;
 • розподіляти непрямі витрати обслуговуючих та допоміжних підрозділів; спільні витрати;
 • розраховувати точки беззбитковості, їх оптимального співвідношення та критичного обсягу реалізації, запас міцності (маржу безпеки) і операційний важіль;
 • застосовувати диференціальний аналіз для прийняття поточних управлінських рішень;
 • готувати різні види бюджетів.

Робоча програма

Силабус

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

 

Залишити повідомлення для декана
×