м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Комп’ютерні інформаційні системи в обліку

  Мета: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з використання 1С:Бухгалтерії в обліку і оподаткуванні на підприємствах.

Основні завдання дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в обліку» полягають у вивченні методів раціональної організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах країнах (на підставі використання прогресивних форм і стандартів). Набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні підприємством.

Засвоївши дисципліну «Комп’ютерні інформаційні технології в обліку» майбутні бакалаври повинні володіти методикою проведення дослідження, опрацьовувати та аналізувати інформацію для прийняття рішення.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти, за підсумками вивчення курсу «Комп’ютерні інформаційні технології в обліку» повинні:

знати: сутність  економічних явищ і процесів, методи  та методологію ведення бухгалтерського обліку в комп’ютерної інформаційної системі.

вміти: повільно володіти методологією ведення бухгалтерського обліку в комп’ютерної інформаційної системі, опрацьовувати та аналізувати інформацію для прийняття рішення. Виконувати роботу з додавання нових баз даних. Працювати з документами та журналами документів. Здійснювати контроль за введенням складських операцій. Здійснювати облік касових операцій. Складати документи з податкового обліку.

Робоча програма

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×