м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Scientific publications

№ 2 (40), 2019
ЗМІСТpdf
МЕНЕДЖМЕНТ
Безпалько О.М. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИpdf (C. 5-9)
Бочарова Н.О. СУЧАСНІ НОВАЦІЇ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 10-15)
Гудзинська Л.Ю., Гудзинська Ю.С. КОМПЕТЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФОРМУВАНЬ ЯК СИСТЕМНА ЦІЛІСНІСТЬ
pdf (C. 16-22)
Гудзинський О.Д. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ
pdf (C. 23-28)
Гуцуляк Н.П. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ПЕРСОНАЛУ
pdf (C. 29-38)
Судомир С.М. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 39-48)
ЕКОНОМІКА
Васильєва О.О. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОЇ СФЕРИ: РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
pdf (C. 49-60)
Вороніна Ю.Є. АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПРИРОДИ КОНФЛІКТІВ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
pdf (C. 61-65)
Вронська С. УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
pdf (C. 66-71)
Гуренко Т. О. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
pdf (C. 72-78)
Захарів О.Я. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИГЕСТАТУ ІЗ БІОГАЗОВИХ РЕАКТОРІВ ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
pdf (C. 79-86)
Кальченко С.В. БЛОГЕРСТВО ЯК НАПРЯМ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
pdf (C. 87-92)
Кальченко С.В., Легеза Д.Г. СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
pdf (C. 93-99)
Карпенко А.В., Засоріна Г.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
pdf (C. 100-107)
Колокольчикова І.В. ТОВАРНА СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
pdf (C. 108-114)
Мангул О.А. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ
pdf (C. 115-121)
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Дьяков О. В. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ: АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ
pdf (C. 122-127)
Завадських Г.М., Терещенко М.А. ОСОБЛИВОСТІ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ НЕЮ
pdf (C. 128-133)
Ортіна Г.В. INDICATORS AND METHODS OF MEASURING LABOR PRODUCTIVITY IN ENTERPRISES UNDER FIGHTING COMPETITION
pdf (C. 134-140)
Обиденко Г. О. ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 141-148)
Свиноус І.В., Гаврик О.Ю., Биба В.А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ЯК СКЛАДОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
pdf (C. 149-156)
Стадник В.П. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 157-163)
Судомир М.Р. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 164-170)
Шарко М.В., Прохорчук С. В., Адвокатова Н.О. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
pdf (C. 171-177)
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Гривківська О. В. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
pdf (C. 178-181)
Захарова Н.Ю. ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ЛІКВІДНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ, ОЦІНКА ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
pdf (C. 182-189)
Кравченко А.С. СТРУКТУРИЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
pdf (C. 190-197)
Косторной С.В. ОПОДАТКУВАННЯ ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО КРАЇН ЄСpdf (C. 198-205)
Луценко А. С. СУТНІСНО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ
pdf (C. 206-221)
Рубцова Н.М., Вовк І.В. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
pdf (C. 222-230)
Трусова Н.В. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ ЗА ЗМІНИ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА СТРОКІВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
pdf (C. 231-238)
Якушева І.Є. КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
pdf (C. 239-244)
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Ілляшенко К.В. ACCOUNTING AND REPORTING OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INFORMATIZATION OF THE ECONOMY
pdf (C. 245-250)
Сокіл О.Г. НАДІЙНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ
pdf (C. 251-257)
МАРКЕТИНГ
Власюк Ю.О. ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
pdf (C. 258-263)
Цурська Б. Г. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ КРУПНОФОРМАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
pdf (C. 264-270)
Малік М.Й. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (Рецензія)
pdf (C. 271-272)
Вимоги щодо розміщення статей у Збірнику праць
Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра Моторного
Залишити повідомлення для декана
×