м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Бухгалтерський облік

Мета курсу – вивчення формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завдання курсу  –  вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предмет курсу –  методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • сутність економічних явищ і процесів;
 • методи та методологію організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • порядок складання і заповнення первинних документів;
 • бухгалтерські рахунки, сутність синтетичного і аналітичного обліку;
 • склад і порядок заповнення фінансової звітності;
 • первинні документи і облік окремих об’єктів обліку на підприємстві;

вміти:

 • визначати перелік і структуру облікової інформації, яка використовується в управлінні підприємством;
 • розподіляти господарські засоби і джерела їх формування у балансі між активом і пасивом;
 • складати кореспонденцію рахунків по господарських операціях;
 • заповнювати первинні бухгалтерські документи з обліку господарських операцій;
 • складати фінансову звітність.

Робоча програма навчальної дисципліни для ЕМ

Силабус ЕМ

Силабус ЕМ

Силабус ЕМ ОПП”Економічний консалтинг та бізнес-економіка”

Робоча програма навчальної дисципліни для МК

Силабус МК

Робоча програма навчальної дисципліни для МН

Силабус МН

Робоча програма навчальної дисципліни для ОО

Силабус ОО

Робоча програма навчальної дисципліни для ПТ

Силабус ПТ

Робоча програма навчальної дисципліни для ЕМ К

Робоча програма навчальної дисципліни для ЕМ П

 

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Syllabus

Залишити повідомлення для декана
×