Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com

Новини та анонси подій факультету

Бухгалтерський облік

Мета курсу – вивчення формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завдання курсу  –  вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предмет курсу –  методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • сутність економічних явищ і процесів;
 • методи та методологію організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • порядок складання і заповнення первинних документів;
 • бухгалтерські рахунки, сутність синтетичного і аналітичного обліку;
 • склад і порядок заповнення фінансової звітності;
 • первинні документи і облік окремих об’єктів обліку на підприємстві;

вміти:

 • визначати перелік і структуру облікової інформації, яка використовується в управлінні підприємством;
 • розподіляти господарські засоби і джерела їх формування у балансі між активом і пасивом;
 • складати кореспонденцію рахунків по господарських операціях;
 • заповнювати первинні бухгалтерські документи з обліку господарських операцій;
 • складати фінансову звітність.

Робоча програма навчальної дисципліни для МН

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Syllabus

Надішліть нам своє питання до факультету
×