Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Осипенко Світлана Олександрівна
Посада

Старший викладач

Базова вища освіта

Закінчила з відзнакою факультет обліку і аудиту Таврійської державної агротехнічної академії в 2006 році за спеціальністю «Облік і аудит»

Вчене звання

Кандидат економічних наук. В 2016 році захистила дисертацію кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Донбаської державної машинобудівної академії. Спеціальність 08.00.08-гроші, фінанси і кредит, № диплома ДК №038198

Науковий ступінь
Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • проблеми реалізації політики фінансової децентралізації в Україні
 • адміністративно-територіальна реформа як основа формування фінансово спроможних територіальних громад

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2009 р.  на посаді асистента, а з 2017 - на посаді ст. викладача кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування».


 1. Trusova N., Kohut I., Osypenko S., Radchenko N., Rubtsova N. Implementation of the Results of Fiscal Decentralization of Ukraine and the Countries of the European Union. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 6, p. 1649-1663, sep. 2019. Available at: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4931 (наукометрична база: Scopus)

 2. Осипенко С. О. Фінансова децентралізація : ефективність реалізації на місцевому рівні / С. О. Осипенко // Зб. наук. праць Таврійського держ. агротехнол. ун-ту (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. – № 4 (24). – С. 176–181.

 3. Осипенко С. О. Фінансова децентралізація в умовах унітарного устрою держави / С. О. Осипенко // Вісник Запорізького нац-го ун-ту : зб. наук. праць / ЗНУ. – Запоріжжя, 2015. – № 3 (27). – С. 144–151.

 4. Осипенко С.О. Комунальний банк як інвестиційна складова соціально-економічного розвитку територіальних громад / А. В. Череп, С. О. Осипенко // Бізнес Інформ: наук. журнал. – 2015. – № 11. – С. 112–117.

 5. Осипенко С.О. Адміністративно-територіальна реформа як основа побудови фінансової децентралізації / С.О. Осипенко, І.А. Когут // Зб. наук. праць ТДАТУ (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. - № 1-2 (33-34). С. 355-365.

 6. Осипенко С.О. Наукова парадигма фінансової децентралізації / С.О. Осипенко // Зб. наук. праць ТДАТУ (економічні науки) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. - № 3-4 (353-36). С. 346-358.

 7. Осипенко С.О. Особливості організації державного фінансового контролю на місцевому рівні в умовах посилення фінансової децентралізації. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2018. − № 2 (37). – 284 с. С. 206-212

 8. Осипенко С.О. Проблеми фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в умовах посилення децентралізації влади. Тези міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування»: зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 455 с. С. 337-339

 9. Осипенко С.О. Інститут місцевого оподаткування в умовах посилення децентралізації влади. Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 237-238

 10. Осипенко С.О., Орлова В.Є. Сучасні проблеми побудови державного фінансового контролю в Україні. Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 236-237

 11. Осипенко С.О., Комарова К.О. Партисипативний бюджет як децентралізований інструмент соціально-економічного розвитку територій Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 217-218

 12. Осипенко С.О. Бюджет участі як один з напрямів реалізації політики децентралізації влади в Україні. Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика / Матеріали V ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (5-7 жовтня 2018р., м. Мукачево). – Хмельницький 2018. - 280 с. С. 115-116

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання
Залишити повідомлення для декана
×