м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Scientific publications

№ 1 (41), 2020
ЗМІСТpdf
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Баханова М.В., Синяєва Л.В.
КІБЕРШАХРАЙСТВА ТА КІБЕРБЕЗПЕКА У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
pdf (C. 5-12)
Демченко І.В., Гривківська С.М.
ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ
pdf (C. 13-19)
Шаульська Л.В., Кримова М.О.
HR-АНАЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
pdf (C. 20-26)
Трусова Н.В., Вініченко І.І.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
pdf (C. 27-33)
Трусова Н.В.
ДЕТЕРМІНАНТИ НАРОЩУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
pdf (C. 34-40)
ЕКОНОМІКА
Біленко О.В., Карпенко А.В.
ПРОТЕКЦІОНІЗМ У МИТНІЙ ПОЛІТИЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
pdf (C. 41-48)
Горлов Є.І.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩ, ЯК КАТАЛІЗАТОРУ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
pdf (C. 49-55)
Васильченко О.О.
МІКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
pdf (C. 56-61)
Захарченко О.Г., Леушина О.А.
АНАЛІЗ ЗМІН В СТРУКТУРІ ЕКСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
pdf (C. 62-69)
Іртищева І.О., Сергійчук C.І., Рябець Д.М.
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇnІНДУСТРІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ
pdf (C. 70-77)
Кальченко С.В., Єременко Д.В.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ЯК СКЛАДОВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
pdf (C. 78-83)
Карман С.В., Мангул О.А.
ДОВЕДЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ ТА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
pdf (C. 84-91)
П’ятковська О.Р., Грішнова О.А.
УКРАЇНА В МІЖНАРОДНІЙ МІГРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК БАЗИС ДЛЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
pdf (C. 92-98)
Трусова Н.В., Демко В.С.
СВІТОВА ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ МУЛЬТИПЛІКАТИВНОГО ЕФЕКТУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙ В ІНДУСТРІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
pdf (C. 99-107)
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Андрєєва Л.О., Лисак О.І., Тебенко В.М.
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
pdf (C. 108-114)
Завадських Г.М.
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
pdf (C. 115-124)
Збарський В. К., Грибова Д. В.
СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФОРМА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
pdf (C. 125-131)
Збарський В.К., Буряк Р.І. ФОРМУВАННЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
pdf (C. 132-140)
МЕНЕДЖМЕНТ
Агєєва І.В. РОЛЬ МЕНЕНДЖЕРА В ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ
pdf (C. 141-147)
Антонюк В.П.
ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА СПРЯМОВАНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ЇХ ВИРІШЕННЯ
pdf (C. 148-159)
Безгін К.С.
ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИМ ПЕРСОНАЛОМ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
pdf (C. 160-166)
Бочарова Н.О.
МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 167-173)
Дороніна О.А., Алярова А.В.
АНАЛІТИКА ВЕЛИКИХ ДАНИХ ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
pdf (C. 174-182)
Нестеренко С.А.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
pdf (C. 183-188)
Розуменко С.М.
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
pdf (C. 189-194)
Томчук О.В.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕРИТОРІЙ
pdf (C. 195-205)
МАРКЕТИНГ
Власюк Ю.О., Педченко Г.П.
МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЯГІВ ЗАМОВЛЕНЬ ТА РІВНЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
pdf (C. 206-211)
Паромова Т.О., Хохлов М.М.
АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ RTB РЕКЛАМИ
pdf (C. 212-223)
Залишити повідомлення для декана
×