м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Scientific publications

№ 1 (39), 2019
ЗМІСТpdf
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Адвокатова Н., Танклевська Н.
АГРОПАРКИ ПОВНОГО ЦИКЛУ ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
pdf (C. 5-11)
ЗайцеваО.І., Жосан Г.В.
ОЦІНЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
pdf (C. 12-19)
Захарова Н.Ю.
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 20-28)
Кочетков В.М., Трусова Н.В., Демченко І.В.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ
pdf (C. 29-34)
Рижа Т.В., Федорчук О.С.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
pdf (C. 35-43)
Танклевська Н.С., Зайцева О.І.
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ
В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
pdf (C. 44-50)
Трусова Н.В.
РЕГУЛЮВАННЯ СЕКТОРА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
pdf (C. 51-57)
Чернодубова Е.В., Мартинов А.А.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 58-65)
МАРКЕТИНГ
Воронянська О.В., Арестенко Т.В., Якушик І.Д.
METHODICAL APPROACHES TO DEFINING
MARKETING ACTIVITY
pdf (C. 66-71)
Куліш Т.В.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ
НА РИНКУ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ
pdf (C. 72-79)
Серських Н.С.
КОНТРАКТ ЯК ФОРМАЛЬНА ПРОЦЕДУРА
В КОНСАЛТИНГОВІЙ ПРАКТИЦІ
pdf (C. 80-87)
Трусова Н.В., Якушик І.Д.
ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ МЕХІНІЗМУ МАРКЕТИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО ІНСТРУМЕНТАРІЙ В СИСТЕМІ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ
pdf (C. 88-95)
ЕКОНОМІКА
Васильченко О.О., Баєва О.І.
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС
pdf (C. 96-107)
Кальченко С.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА ЗАСАДАХ КООПЕРАЦІЇ
pdf (C. 108-114)
Кальченко С.В., Демко В.С.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ
pdf (C. 115-121)
Збарський В.К., Грибова Д.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ У ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
pdf (C. 122-128)
Ковальова О. В.
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
pdf (C. 129-137)
Ортіна Г. В.
КОНСТРУКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ БІЗНЕСУ ТА СТРУКТУР ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
pdf (C. 138-145)
Попова Т.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
pdf (C. 146-153)
Почерніна Н.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЕКСПОРТООРІНТОВАНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
pdf (C. 154-160)
Тиреуов К.М., Есполов Т.И., Керимова У.К.,
Алексеева М.А.
ОПЫТ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ТРАНСФОРМАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТ
МИРОВОГО УРОВНЯ
pdf (C. 161-166)
МЕНЕДЖМЕНТ
Агєєва І.В.
РОЛЬ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ В ДОСЯГНЕННІ
ЦІЛЕЙ МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНІЗАЦІЇ
pdf (C. 167-172)
Зіновська С.І.
МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
pdf (C. 173-180)
Журавльова І.В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
pdf (C. 181-190)
Козакевич А.С.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
pdf (C. 191-197)
Ходаківська М.Ю.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІНВЕСТУВАННЯ У РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ
pdf (C. 198-207)
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Воронянська О.В.
ANALYSIS OF INTERACTION BETWEEN
FINANCIAL RESULTS OF GROWING GRAIN AND TECHNOLOGICAL COSTS
pdf (C. 208-215)
Левченко О.П.
ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ
ПОЛІТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ
pdf (C. 216-221)
Сокіл О.Г., Ортіна Г.В., Олексенко Р.І.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
pdf (C. 222-230)
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Греськів О. Б.
РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 231-237)
Дюк А.А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ
pdf (C. 238-243)
Колокольчикова І.В.
ІНТЕРЕСИ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ПЛОДОВО - ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
pdf (C. 244-252)
Колос З.В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕФЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (C. 253-259)
Коноваленко А.С.
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
pdf (C. 260-267)
Педченко Г.П., Власюк Ю.О.
БАГАТОВИМІРНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
pdf (C. 268-276)
Яворська Т. І., Прус Ю.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
ЯК СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
pdf (C. 277-285)
Яворська Т.І.
ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
pdf (C. 286-294)
Вимоги щодо розміщення статей у Збірнику праць
Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра Моторного
Залишити повідомлення для декана
×