м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Освітні програми ОС “Магістр”

Освітні програми ОС “Магістр”

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 ” Управління та адміністрування”, кваліфікація: магістр фінансів, банківської справи та страхування – 2021

Стандарт вищої освіти 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – магістр (20.06.2019 р.)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 ” Управління та адміністрування” кваліфікація: магістр обліку і оподаткування – 2021

Залишити повідомлення для декана
×