Зачекайте,
йде завантаження
м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18 Кабінет 2.405 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: dekanat.feb@gmail.com
Яцух Олена Олексіївна
Посада

Завідувач кафедри, доцент

Базова вища освіта

Закінчила Таврійську державну агротехнологічну академію, 1996р. спеціальність «Економіка підприємства» кваліфікація – «Економіст-фінансист».

Закінчила Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2010р., спеціальність «Фінанси» кваліфікація – магістр з фінансів

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 2019 р., ступінь вищої освіти магістр, спеціальність «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)». Професійна кваліфікація - Викладач англійської мови та світової літератури. Перекладач англійської мови. Диплом М19 № 075885 від 31.05.2019 р.

Вчене звання

Доктор економічних наук

В 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України на тему «Форми агропромислової інтеграції в садівництві та основні напрямки їх вдосконалення». Спеціальність 08.07.01 – Економіка, організація і управління підприємством. № диплома ДК №011902

В 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у спеціалізованій вченій раді Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця на тему «Домінанти фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика». Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Наказ МОН №289 від 26.02.2020 р.

Науковий ступінь

Доцент

В 2003 році отримала вчене звання доцента кафедри «Аналізу і фінансів». № диплома ДЦ № 007275

Ідентифікатори науковця:

Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Галузь наукових інтересів:
 • Управління фінансами аграрних підприємств та фінансовими ресурсами місцевих бюджетів. Проводить наукові дослідження з оцінки державної політики щодо формування ефективної системи фінансового регулювання та стимулювання підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки та розвитку сільських територій.

Досвід наукової та викладацької діяльності:

В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1996 р. на посаді асистента, а з 2001 — на посаді доцента кафедри «Аналіз та фінанси». У 2007 році призначена на посаду завідуючої кафедри «Фінансів і кредиту», у 2016 р. кафедра перейменована у «Фінанси, банківська справа та страхування»


 1. Яцух О. О. Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств: монографія. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. 467 с.

 2. Яцух О. О., Синяєва Л.В., Радченко Н.Г. Механізм кредитування суб’єктів господарювання аграрного сектору в Україні: монографія. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. С. 127 – 173.

 3. Яцух О. О., Аблязова Е. З. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як фіскальний інструмент. монографія: Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2018. 204 с.

 4. Яцух О.О, Трусова Н. В., Когут І. А. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах підвищення самостійності регіонів: монографія / наук. ред. та кер. кол. авт., к.е.н., О. О. Яцух. Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2019. 337 с.

 5. Яцух О. О. Проблеми фінансового забезпечення промислового садівництва та основні чинники її вирішення. Економіка та організація промислового садівництва України: монографія / ред. О. М. Шестопаль. Київ: ННЦ ІАЕ, 2010. С. 277–288.

 6. Яцух О. О. Особливості кредитної політики в аграрному секторі. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Серія: Економічні науки. 2007. Вип. 55. С. 293–296.

 7. Яцух О. О. Особливості державного фінансування галузі садівництва. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. 2009. № 16 (1). С. 94–98.

 8. Яцух О. О. Основні напрямки розвитку фінансової політики щодо державного фінансування аграрного сектору економіки. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Серія: Економічні науки. 2009. Вип. 85. С. 390–394.

 9. Яцух О. О. Особливості державної політики щодо фінансової підтрим-ки аграрного сектору економіки. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. № 3 (11). С. 523–526.

 10. Яцух О. О. Фінансова підтримка як механізм державного регулювання аграрного сектору економіки. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. Мелітополь: Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2011. № 1 (13). С. 525–533.

 11. Яцух О. О., Дмитров М. І. Проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2011. № 3. С. 33–36.

 12. Яцух О. О. Оцінка діючої системи Державної підтримки сільськогос-подарських галузей у Мелітопольському районі Запорізької області. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. Мелітополь: Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2011. № 3 (15) С. 297–305.

 13. Яцух О. О. Особливості формування фінансових ресурсів в аграрному секторі. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. Мелітополь: Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. № 1(17). Т. 2. С. 279–285.

 14. Яцух О. О. Державна підтримка агрострахування в Україні: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. № 4 (24). С. 255–260.

 15. Яцух О. О. Стійкий фінансовий стан підприємств як передумова фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. № 2 (22). Т. 6. С. 418–435.

 16. Яцух О. О. Проблеми та перспективи державної політики щодо напрямів і обсягів бюджетної підтримки розвитку аграрного сектору економіки. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. № 4 (28). С. 251–257.

 17. Яцух О. О. Шляхи оптимізації податкового навантаження для суб’єктів господарської діяльності в аграрному секторі економіки України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2015. № 1 (29). С. 187–191.

 18. Яцух О.О. Оцінка деяких змін в державній політиці щодо фінансового забезпечення місцевих бюджетів сільських територій. Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: збірник наукових праць (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 368–370.

 19. Яцух О. О. Захарова Н. Ю. Фінансовий стан підприємства та методика його оцінки. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. № 3. Т. 29 (68). С. 173 – 180.

 20. Iatsukh O. State police financial support of development of agricultural sector. Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. Publishing house «BREEZE. (Канада), 2015. Р. 324–328.

 21. Яцух О. О. Теоретичне та нормативно-правове забезпечення лізингових операцій. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. № 3 (32). С. 302–310. (Index Copernicus).

 22. Iatsukh O. Budget policy of development of Ukraine’s agrarian sector: achievements, trends and prospects. Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft: Sammelwerk der wissenschaftlichen artikel. Verlag SWG imex GmbH. (Німеччина). 2016. S. 168–173.

 23. Яцух О. О. Ринок агрострахування в Україні: стан та перспективи. Економіка та суспільство: електрон. наук. фахове вид. 2016. Вип. 7. С. 866-872. URL: http://www.economyandsociety.in.ua. (Index Copernicus).

 24. Яцух О. О. Оцінка діючого механізму залучення фінансових ресурсів в аграрний сектор економіки на умовах фінансового лізингу. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: економічні науки. Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. № 3 (35). С. 347–356. (Index Copernicus).

 25. Iatsukh O. Demchenko I. The problem of unprofitable activity of enterprises in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 2. Р. 64–69

 26. Яцух О. О. Вплив нормативної грошової оцінки земель сільськогоспо-дарського призначення на податкове навантаження товаровиробників. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2018. № 1 (36). С. 306–316. (Index Copernicus).

 27. Iatsukh O., Demchenko I., Zakharova N., Tsap V. Agricultural development of Ukraine as the basis for ensure its food security. Технологичный аудит и резервы производства. 2018. № 2/5 (40). С. 37–44.

 28. Яцух О. О. Оцінка діючого механізму форвардних операцій та його аналітичне забезпечення. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. № 2 (101). С. 104–114

 29. Яцух О. О. Механізм запровадження форвардних операцій аграрним фондом на ринку України та оцінка його ефективності. Ефективна економіка: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 5.

 30. Яцух О. О. Теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2018. № 3 (38). С. 310–316. (Index Copernicus).

 31. Яцух О. О. Особливості нормативно–правового забезпечення адміністрування плати за землю для товаровиробників сільськогосподарської продукції. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 35. Ч. 2. С. 129–134. (Index Copernicus).

 32. Яцух О. О. Сутність та зміст фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Всеукраїнський науково-виробничий журнал: «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики». 2018. № 10 (38). С. 133-145. (Google Scholar).

 33. Яцух О. О. Державна політика щодо фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки. Збірник наукових праць Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана. Вчені записки. Київ. КНЕУ, 2018. №19. С. 218–232.

 34. Яцух О. О. Когнітивне моделювання факторів впливу на процеси формування і відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств. Управління розвитком. 2018. Вип. 4. Т.16. С. 73–87.

 35. Яцух О. О. Оцінка вартості позичених фінансових ресурсів, залучених у господарську діяльність сільськогосподарських підприємств. Науково-виробничий журнал. Інноваційна економіка. 2019. Вип. 1–2. (78). С. 194–205.

 36. Яцух О. О. Методичний підхід до визначення фінансової конкурентоспроможності великих сільськогосподарських підприємств (аграрних холдингів) на світовому аграрному ринку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2019. № 4 (267). С. 151 – 174.

 37. Яцух О.О. Аграрні розписки як інноваційна форма фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств. Аграрна економіка. Науковий журнал Львівського національного аграрного університету: 2019. Т.12 № 1-2. С. 88–106

 38. Яцух О.О. Особливості формування фінансових ресурсів в аграрному секторі / О.О. Яцух // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс» 2012. − № 1 (17). том 2 – 304 с. С. 279 – 285 (0,5 друк. арк.).

 39. Яцух О.О. Ринок агрострахування в Україні: стан та перспективи [Електронний ресурс] / О.О. Яцух // Економіка та суспільство. – 2016. – № 7 (Index Copernicus)

 40. O. Iatsukh. Trends in the development of national and world science / O. Iatsukh // Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft: Sammelwerk der wissenschaftlichen artikel. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2016. – 344 S. S 168-173

 41. Яцух О.О. Теоретичне та нормативно-правове забезпечення лізингових операцій / О.О. Яцух // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2016. - № 3 (32). – С. 301

 42. Olena Iatsukh. Agricultural development of Ukraine as the basis for ensure its food security / Olena Iatsukh, Ivan Demchenko, Natalya Zakharova, Volodymyr Tsap // Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, no. 40/2017

 43. Ризики невиконання умов договору оренди землі: повна сплата орендної плати – запорука спокою орендаря/Земельні правовідносини в сільському господарстві». Збірник статей / Упорядник І. Дмитренко. – Київ: Видавництво ТОВ «КАД МЕДІА», 2017. – 224 с. С. 69-73

 44. Яцух О.О. Комплексний методологічний підхід щодо оцінки вартості залучення фінансових ресурсів в господарську діяльність сільськогосподарських підприємств. Збірник матеріалів XІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2018. – 482 с. С. 272-273

 45. Яцух О.О. Проблеми залучення додаткового капіталу в господарську діяльність субєктів господарювання аграрного сектору економіки. Тези міжнар. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування»: зб. матер. конференц. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 455 с. С. 367-369

 46. Яцух О.О. Порівняльні умови залучення додаткових коштів сільськогосподарським підприємствами України. Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки» (Харків, 8-9 листопада 2018 р.). – 2018. – С. 204-205

 47. Яцух О.О. Особливості використання нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарськими товаровиробниками при нарахуванні податкових забовязань. Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. Ю.С. Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. 220 с. С. 217-219

 48. Яцух О.О. Домінанти фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13-14 вересня 2018 року). – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2018. – С. 189-191

 49. Яцух О.О. Механізм запровадження форвардних операцій аграрним фондом на ринку України та оцінка його ефективності. «Ефективна економіка». – № 5, 2018.

 50. Яцух О.О. Методичний підхід до оцінювання рівня самофінансування сільськогосподарських підприємств. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2019. № 1. С. 288–303

 51. Яцух О.О. Читаємо фінансову звітність (звіт про фінансові результати). Журнал «АгроПРО». Березень 2018. № 5 (29) С. 16 – 19

 52. Яцух О.О. Читаємо фінансову звітність (Баланс). Журнал «АгроПРО». Лютий 2018. № 4 (28) С. 10-19

 53. Яцух О.О. Оцінка основних чинників впливу на формування прибутку сільськогосподарських підприємств. Приазовський економічний вісник, 2018. – № 5 (10).

 54. Olena Jatsuh, Ivan Demchenko, Natalya Zakharova, Volodymyr Tsap. Agricultural development of Ukraine as the basis for ensure its food security. Technology audit and production reserves, no. № 2/5 (40), 2018 Р.56 р.37-44

 55. Olena Jatsuh, Ivan Demchenko. The problem of unprofitable activity of enterprises in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4 (2018), No. 1 March

 56. Яцух О.О. Оцінка діючої системи Державної підтримки сільськогосподарських галузей у Мелітопольському районі Запорізької області / О.О. Яцух, Н.М. Рубцова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2011. − № 3 (15) – С. 297–305.

 57. Яцух О.О. Фінансове забезпечення виконання соціальних функцій у сфері пенсійного страхування / О.О. Яцух, Н.М. Рубцова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2011. − № 3 (15). – С. 305–312.

 58. Яцух О.О. Стійкий фінансовий стан підприємств як передумова фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору економіки / О.О. Яцух // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. – № 2(22) – том 6. – С. 418–435.

 59. Яцух О.О. Державна підтримка агрострахування в Україні: проблеми та перспективи / О.О. Яцух // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид–во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. − № 4 (24). том 2 –С. 255–260.

 60. Яцух О.О. Проблеми та перспективи державної політики щодо напрямів і обсягів бюджетної підтримки розвитку аграрного сектору економіки / О.О. Яцух // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – № 4 (28). – С. 251–257.

 61. Яцух О.О. Домінанти фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія і практика: дис.... доктора економ. наук: 08.00.08 ОО Яцух, ЕА Яцух – 2019

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування
 • Національна академія аграрних наук України Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю «Організація виробництва та земельні відносини, фінансово-кредитне забезпечення АПВ страхування, податки» Свідоцтво № 193, 2011 р.

 • Міністерство фінансів України Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління», напрям «Фінанси і кредит», Свідоцтво 12 СПК 985659, 2013 р.

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти Свідоцтво СС 00493706/002465-17 2017 р.

 • Міжнародне стажування Prague Institute for Qualification Enhancement «Educational systems of the European Union» 17 of August 2017, Prague, Czech Republic

 • Program for the Finance professionals, Accounting and Taxation field “Current issues of finance, accounting, reporting and taxation” 22nd of October 2016 — 29th of October 2016 in Antalya, Turkey

 • Міжнародне стажування Яцух О.О. в Європейській бізнес школі («European business school») м. Берселона, Іспанія в період з 25.05 по 03.06.2016 р.

 • Сертифікат консультант-дорадник з організації фінансів та оподаткування сільськогосподарських підприємств

 • Запорізька державна інженерна академія Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 05402565/104-18


Основні види діяльності, досягнення

Нагороди, заохочення, почесні звання

Подяка Міністра аграрної політики України м. Київ

Почесна грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.09.2011 р. м. Київ

Почесна грамота Міністерства аграрної політики України від 01.10.2009 р. м. Київ

Почесна грамота Департаменту освіти і наук Запорізької облдержадміністрації від 04.09.2017 р. м. Запоріжжя

Почесна грамота Мелітопольської районної ради від 05.05.2016 р. м. Мелітополь

Почесна грамота Президії Запорізького обкому профспілки працівників агропромислового комплексу від 10.08.2012 р. м. Запоріжжя

Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації від 03.09.2007 р. м. Запоріжжя

Залишити повідомлення для декана
×