м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕГІВНА
Посада

ст. викладач кафедри “Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму”

Базова вища освіта

закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1989 році за спеціальністю «Політична економія». Має кваліфікацію: економіст, викладач політичної економії
Диплом: серія ТВ-І, № 162266 від 27 червня 1989 р.

Вчене звання

Науковий ступінь

Ідентифікатори науковця:

Google ScholarOpen Researcher ID (ORCiD)Scopus

 

 

Галузь наукових інтересів:
  • застосування прийомів мікроекономіки при визначенні шліхів підвищення ефективності функціонування підприємств АПК
  • ціни та ціноутворення
  • економічна діагоностика підприємств АПК

 

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1989 року на посаді викладача, а з 1999 – на посаді ст. викладача

Види і результати професійної діяльності з спеціальності 051 Економіка.
Види і результати професійної діяльності з спеціальності 242 Туризм.

 

Васильченко О.О., Баєва О.І. Особливості застосування методів ціноутворення на продукцію підприємств АПК України. / О.О.Васильченко, О.І. Баєва. // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2015. – №1 (29). – С. 86-93.


Васильченко О.О., Попова Т.В. Категоріальний апарат неприбуткової діяльності як інструмент пізнання соціально-економічних процесів і явищ / О.О. Васильченко, Т.В. Попова // Збірник наукових праць (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – №2 (26) –С.154-157.


Васильченко О.О., Кальченко С.В. Теоретичні аспекти функціонування селянських домогосподарств / О.О. Васильченко, С.В. Кальченко. // Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – № 2 (26). – С.73-77.


Васильченко О.О., Попова Т.В. Методологічні підходи до формування виробничої стратегії підприємства/ О.О. Васильченко, Т.В. Попова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л. В. Синяєвої. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. – №2(34). . – 405 с. – С. 245-253.


Васильченко О.О., Попова Т.В. Особливості застосування інструментів комерційної діяльності підприємства / О.О. Васильченко, Т.В. Попова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л. В. Синяєвої. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2017. №1(33). – 405 с. – С. 80-90.


Васильченко О. Сучасний стан та перспективи участі України у міжнародній міграції капіталу Advanceddiscoveriesofmodernscience: experience, approachesandinnovations: collectionof scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of theIInternational Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), April9, 2021.Amsterdam, The Netherlands: European Scientific Platform. – С. 16-20.


Васильченко О.О. Мікроекономічні аспекти діагностики функціонування селянських господарств / О.О. Васильченко. – Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. С.В. Кальченка. – Мелітополь:Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2020. –№1(41). –212 с. – C. 56-62.


Васильченко О.О., Баєва О.О. Консалтингова діяльність в сфері зеленого туризму: мікроекономічний аспект / О.О. Васильченко. – Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. С.В. Кальченка. – Мелітополь:Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2020. –№ 2(42). –236 с. – C. 12-18.


Навчальні дисципліни

Zoom

Ідентифікатор конференції: 769 1027 8628
Пароль доступу: 6y4SNy

 

Підвищення кваліфікації, стажування

 

Основні види діяльності, досягнення

 

Нагороди, заохочення, почесні звання

Почесна грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України
Почесна грамота виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області
Почесна грамота Президії Мелітопольської районної профспілкової організації працівників АПК
Почесна грамота Таврійського державного агротехнологічного університету
Почесна грамота Таврійського державного агротехнологічного університету
Почесна грамота Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного

Залишити повідомлення для декана
×