м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Наукові видання

№3 (38) 2018
ЗМІСТpdf
МЕНЕДЖМЕНТ
Агєєва І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
pdf (5-11)
Бочарова Н.О.
ВІДБІР ПЕРСОНАЛУ ЯК БАЗИС ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ЕЛЕМЕНТ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
pdf (12-17)
Застрожнікова І.В.
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
pdf (18-22)
Нестеренко С.А.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
pdf (23-30)
Редько Л.І.
ЗАКОНИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА РІВНІ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВА
pdf (31-36)
Синяєва Л.В., Ярчук А.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА МЕДИЦИНИ
pdf (37-46)
Шевчук О.Ю.
СТРАТЕГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
pdf (47-52)
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Андрєєва Л.О.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
pdf (53-60)
Крисанов Д.Ф.
УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС
pdf (61-69)
Радько В.І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ»
pdf (70-79)
Свиноус І.В., Рудич О.О.
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЯК СКЛАДОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВА
pdf (80-86)
ЕКОНОМІКА
Бідула П.П.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
pdf (87-94)
Волощук Ю.О.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ КОНВЕРГЕНЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
pdf (95-102)
Вороніна Ю.Є.
НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
pdf (103-108)
Кальченко С.В.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
pdf (109-114)
Кацан А.М.
ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
pdf (115-121)
МАРКЕТИНГ
Легеза Д.Г.
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
pdf (122-128)
Майборода Г.О.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ МІКРОСЕРЕДОВИЩА НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
pdf (129-138)
Колокольчикова І.В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ КАНАДСЬКИХ ФЕРМЕРІВ НА РИНКУ ПЛОДОВО – ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ
pdf (139-146)
Серських Н.С.
КОНТРАКТ ЯК ФОРМАЛЬНА ПРОЦЕДУРА В КОНСАЛТИНГОВІЙ ПРАКТИЦІ
pdf (147-153)
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Когут І.А.
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
pdf (154-164)
Трусова Н.В., Терновський В.О., Зайцева О.І., Бериславська А.В.
КОНЦЕПЦІЯ РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПРОЕКТУ
pdf (165-173)
Трусова Н.В., Вигоднер І.В.
РАЦІОНАЛЬНЕ КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
pdf (174-184)
Тулай О.І.
ФІНАНСОВИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ЗМІЦНЕННЯ
pdf (185-191)
Якушева І.Є.
ІНСТИТУЦІЇ ПОСЕРЕДНИЦТВА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
pdf (192-198)
Яцух О.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
pdf (199-210)
Вимоги щодо розміщення статей у Збірнику праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторногоpdf (211)
Залишити повідомлення для декана
×