м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua
ПОПОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
Посада

доцент кафедри “Бізнес-консалтингу та міжнародного туризму”

Базова вища освіта

Базова вища освіта: закінчила з відзнакою економічний факультет Таврійської державної агротехнічної академії у 2001 році за спеціальністю «Економіст підприємства»

Вчене звання

доцент
У 2010 році отримала вчене звання доцента кафедри економічної теорії
№ диплома 12 ДЦ № 023929

Науковий ступінь

кандидат економічних наук
У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного аграрного Університету, м. Дніпропетровськ. Спеціальність 08.00.04-економіка та управління підприємствами
№ диплома ДК №047036

Ідентифікатори науковця:

Google ScholarOpen Researcher ID (ORCiD)Scopus

 

 

Галузь наукових інтересів:
  • Економіка неприбуткових організацій, розвиток громад та сільських територій
  • Оорганізаційно-економічний механізм відтворення в аграрному виробництві
  • Сучасні методи викладання у вищій школі
  • Міжнародна економіка
  • Сільський зелений туризм
  • Економіка туристичної фірми

 

Досвід наукової та викладацької діяльності:

У Таврійському державному агротехнологічному університеті працювала з 2001 р. по 2007 на посаді асистента, з 2008 по 2010 р. – на посаді старшого викладача кафедри економічної теорії, з 2010 року по сьогодення – на посаді доцента кафедри економіки

Види і результати професійної діяльності з спеціальності 051 Економіка.
Види і результати професійної діяльності з спеціальності 242 Туризм.

 

Краснодєд, Т. Л., Попова, Т. В. Характеристика експортно-імпортної структури аграрно-продовольчої продукції України та шляхи її удосконалення


Попова, Т. В. Теоретичні аспекти функціонування некомерційних організацій в сільському господарстві : досвід зарубіжних країн та українські реалії


Попова, Т. В. Моделі взаємовідносин держави та неприбуткових організацій


Попова, Т. В. Економічні аспекти громадянського суспільства: вітчизняні та зарубіжні підходи


Попова, Т. В. До питання методики викладання дисципліни “Національна економіка”


Попова, Т. В. Васильченко, О. О. Категоріальний апарат неприбуткової діяльності як інструмент пізнання соціально-економічних процесів і явищ


Krasnoded T., Popova T., Bakina T., Vasylchenko O. (2019) Prospects of Ukraine on the World Market of Dairy Desserts. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Trends and Innovations.Springer, Cham (Princeton University, Princeton NJ 08544, USA. Springer Heidelberg, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, Germany.Springer Nature Switzerland AG 2019).Part III. Pages 463-471.DOI: 10.1007/978-3-030-14918-5_47 (0,667 у.д.а.)


MODELING INNOVATIVE ECONOMIC ACTIVITY OF PEASANTFARM / Sergey Kalchenko, Tetiana Popova, Denis Eremenko, Larisa Eremenko// Modern Development Paths of Agricultural Production. – Cham: Springer International Publishing, 2019. – P. 451-461.


Попова Т.В. Концептуальні засади забезпечення експортоорієнтованої діяльності селянських господарств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). – 2019. – № 1(39). – С.146-153.


Попова Т.В. Особливості міжнародної торгівлі товарами у сучасних умовах / Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – С.213-214


Краснодєд Т.Л. Місце України на світовому ринку послуг/ Т.Л. Краснодєд, Т.В. Попова// Електронний науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». – 2019. – № 4 (21). – 619с. (С. 30-36): [Електронний ресурс].


Попова Т.В., Іщенко А.В. Перспективи розвитку кооперативних відносин на базі особистих селянських господарств / Т. В. Попова, А.В. Іщенко // Міжнародний науково-практичний журнал: Сталий розвиток економіки. – 2019. – № 4 (45). – С. 157-164.


Кальченко С.В., Попова Т.В., Свиноус Н.І. Організаційно-економічні засади гармонізації економічних інтересів держави та фермерських господарств в інвестиційній сфері. Агросвіт. 2021. № 3. С.9-15.


Кальченко С.В., Попова Т.В. Інституційна природа соціально-економічних аспектів функціонування сільського зеленого туризму. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. Мелітополь, 2021. № 1 (43). C. 140-146.


Навчальні дисципліни

Zoom

Ідентифікатор конференції: 281 437 0514
Пароль доступу: rcdK8X

 

Підвищення кваліфікації, стажування

 

Основні види діяльності, досягнення

 

Нагороди, заохочення, почесні звання

Залишити повідомлення для декана
×