м. Мелітополь, п-т Б. Хмельницького, 18. Кабінет 2.205 Тел.: +380 (619) 423201 e-mail: feb@tsatu.edu.ua

Новини та анонси подій факультету

Аналіз господарської діяльності

Мета курсу «Аналіз господарської діяльності» (АГД) – формування  у бакалавра науково-економічного  мислення.  У  своїй трудовій  діяльності  бакалавр має  справу  з  вивченням виробничо-господарської  діяльності  підприємства  або  фірми,  формуванням виробничо-господарського плану, технічного розвитку об’єкта господарювання, соціального  розвитку  підприємства,  удосконаленням  фінансового  розвитку  в процесі виробничої та господарської діяльності.

Завданнями курсу є:

 • освоєння характеру  дії  економічних  законів,
 • встановлення закономірностей  та  тенденцій  економічних  явищ  і  процесів  в конкретних  умовах;
 • наукове обґрунтування  поточних  та  перспективних  планів;
 • глибокий економічний  аналіз  результатів  діяльності  підприємств,  вивчення;
 • засобів контролю  за  виконанням  планів  та  виявлення  недоліків  та оперативної  дії  на  економічні  процеси,
 • аналіз впливу  об’єктивних  та суб’єктивних,  внутрішніх  та  зовнішніх  факторів  на  результативність господарської  діяльності,
 • пошук резервів  підвищення  ефективності функціонування  підприємства,
 • оцінка діяльності  підприємства  та  виробіток внутрішніх  механізмів  управління  фінансовими  ризиками  та  розробка рекомендацій по впровадженню резервів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • значення та  задачі аналізу  господарської діяльності  підприємства,
 • методи та  методику  аналізу  господарської  діяльності,
 • засоби обробки економічної  інформації  в  аналізі  господарської  діяльності,
 • засоби обробки економічної  інформації  в  аналізі  господарської  діяльності,
 • засоби виміру впливу  факторів  в  аналізі  господарської  діяльності,
 • методику визначення розміру  резервів  та  принципи  їх  пошуку,
 • організаційне та  інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності;

вміти:

 • виконувати аналіз  виробництва  та  реалізації  продукції,
 • виконувати діагностику  використання  персоналу  підприємства  та  фонду заробітної  плати,
 • проаналізувати використання  основних  засобів,
 • проаналізувати використання  матеріальних  резервів,
 • виконувати аналіз собівартості  продукції  та  послуг,
 • виконувати аналіз  фінансової  діяльності підприємства,
 • виконувати оцінку  ефективності  інвестиційної  та  інноваційної діяльності.

Робоча програма 4+2C

Робоча програма 3+1С

Силабус 3+1С

Силабус 4+2С

Підручники та посібники для вивчення дисципліни

Залишити повідомлення для декана
×